Acasă Actualitate O măsură reparatorie pentru pensionarii militari

O măsură reparatorie pentru pensionarii militari

-

Guvernul a aprobat, astăzi, un proiect de Lege prin care se revine, în privința pensiilor, la un statut adecvat pentru membrii sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională. Se înlătură, astfel, sursa majoră de nemulțumiri pe care a reprezentat-o revizuirea pensiilor militare din anul 2010.

Principalele modificări din proiectul de act normativ ce vor viza sistemul de pensii sunt:
– Pensiile se plătesc din sumele alocate la bugetul de stat prin bugetele MApN, MAI și SRI.
– Sistemul de pensii militare nu va mai fi un sistem contributiv, angajatorul nefiind obligat să plătească contribuția aferentă acestuia.
– Angajatul va plăti lunar o cotă de contribuție egală cu cota de contribuție individuală de asigurări sociale, sumă ce va fi vărsată la bugetul de stat. Baza lunară de calcul a contribuției individuale este solda lunară brută sau salariul lunar brut.

Proiectul de Lege instituie reglementări prin care se revine, de principiu, la regulile care caracterizau sistemul pensiilor militare de stat. Vor exista pensii de serviciu, pensii de invaliditate și pensii de urmaș. Pensiile de serviciu vor fi: pensia de serviciu pentru limită de vârstă (în care limitele sunt cele prevăzute de legislația actuală și cresc, gradual, de la 55 de ani la 60 de ani), pensia anticipată și pensia anticipată parțială. De asemenea, se revine la principiile de stabilire a pensiilor potrivit legislației specifice categoriilor de personal cu statut special din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, în vigoare până la data de 01.01.2011. Pensiile aflate în plată, stabilite în temeiul Legii nr. 263/2010, pentru cadrele militare trecute în rezervă în intervalul cuprins între 01.01.2011 și data intrării în vigoare a prezentei legi, se recalculează potrivit reglementărilor cuprinse în aceasta.

În cazul pensiilor care, prin noul mod de calcul, s-ar diminua, se păstrează cuantumul actual.Vor fi acordate pensii militare de stat și pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti care îndeplinesc condiţiile de vechime în serviciu. Menționăm că în urma adoptării de către Parlament a inițiativei legislative a vicepremierului Gabriel Oprea, de modificare a Legii 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, această categorie profesională beneficiază în prezent de posibilitatea menținerii în activitate până la vârsta de 55 de ani.

Proiectul de lege privind pensile militare de stat instituie reglementări prin care se revine, în principal, la regulile care caracterizează sistemul pensiilor ocupaționale. Categoriile de pensii care vor compune sistemul pensiilor militare de stat vor include pensia de serviciu, pensia de invaliditate şi pensia de urmaş. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească militarii, polițiștii și funcționarii cu statut special, pentru a beneficia de pensie militară de serviciu sunt cele legate de vârstă și vechime în serviciu.
Vârsta de pensionare este prevăzută de legislația actuală și va crește, gradual la 60 de ani, până în anul 2030. În același timp, proiectul prevede posibilitatea reducerii vârstei de pensionare în funcție de condițiile de muncă în care își desfășoară activitatea angajatul, dar nu mai puțin de vârsta de 45 de ani.

Au dreptul la pensie de serviciu anticipată militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, în activitate, care au o vechime efectivă de 20 de ani, dintre care cel puțin 10 ani vechime în serviciu și care sunt trecuți în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizării unor unități și a reducerii unor funcții din statele de organizare, ori ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciu de către comisiile de expertiză medico-militare. Pentru baza de calcul a pensiei a fost propusă folosirea mediei soldelor funcției de bază, respectiv salariilor funcției de bază corespunzătoare funcțiilor îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie, la alegerea beneficiarilor, mai puțin solda de grad, respectiv salariul gradului profesional avut la data trecerii în rezervă ori încetării raporturilor de serviciu. La media obținută se adaugă solda de grad/salariul gradului profesional avut la data trecerii în rezervă ori încetării raporturilor de serviciu.

ȘTIRI VIDEO GdS