Acasă Actualitate Proprietarii de locuinţe achiziţionate prin "Prima Casă" vor putea cumpăra o nouă...

Proprietarii de locuinţe achiziţionate prin „Prima Casă” vor putea cumpăra o nouă locuinţa mai mare

-

„Beneficiarul Programului care deţine o locuinţa achiziţionată sau construită în cadrul Programului poate achiziţiona o nouă locuinţa în cadrul Programului cu îndeplinirea cumulativă a patru condiţii. Nouă locuinţa care se va achiziţiona în cadrul Programului să aibă suprafaţă utilă mai mare decât a locuinţei achiziţionate sau construite iniţial în cadrul Programului sau valoarea noii locuinţe rezultată din raportul de evaluare să fie mai mare decât valoarea evaluată la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului”, se arată într-un proiect de ordonanţă de urgenţă aprobat astăzi de Guvern, citat de wall-street.ro.

Creditul Prima Casă iniţial trebuie lichidat

De asemenea, locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului trebuie să fie înstrăinată prin vânzare-cumpărare, cel târziu până la dată încheierii contractului de vânzare-cumpărare a noii locuinţe. În plus, creditul acordat iniţial în cadrul Programului trebuie să fie lichidat până la dată încheierii contractului de vânzare – cumpărare a noii locuinţe în cadrul Programului sau să fie refinantat prin acordarea celui de-al doilea credit în cadrul Programului pentru dobândirea unui imobil.

Altă condiţie este că la dată solicitării celui de-al doilea credit, beneficiarul Programului, persoană fizică, declara pe propria răspundere, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţa, respectiv cea achiziţionată sau construită în cadrul Programului pe care o va înstrăina cel târziu până la dată încheierii contractului de vânzare-cumpărare a noii locuinţe care va fi achiziţionată în cadrul Programului, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia o locuinţa, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 metri pătraţi şi o a două locuinţa, respectiv cea achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului, pe care o va înstrăina cel târziu până la dată încheierii contractului de vânzare-cumpărare a noii locuinţe care va fi achiziţionată în cadrul programului. Proiectul de ordonanţă mai prevede că la dată lichidării sau refinanţării creditului acordat iniţial în cadrul Programului se radiază ipotecă în favoarea statului şi a finanţatorului, privilegiul finanţatorului, precum şi interdicţiile de înstrăinare şi grevare cu sarcini instituite asupra imobilului achiziţionat sau construit iniţial în cadrul programului. Pe de altă parte, în baza contractului de garantare aferent celui de al doilea credit asupra noii locuinţe se instituie în favoarea statului, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioada de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plata a noii garanţii de către finanţator. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plata a noii garanţii de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipotecă legală conform dispoziţiilor Codului civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.

ȘTIRI VIDEO GdS