Acasă Actualitate Strategia Națională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020

Strategia Națională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020

-

Guvernul a adoptat, printr-o Hotărare, Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, document care urmărește să asigure o mai bună coordonare a priorităților privind politica de tineret, pornind de la un cadru de acțiune integrat în contextul Strategiei Europa 2020.

Strategia își propune să aducă schimbări cu impact pe termen lung în domeniul “Muncă și antreprenoriat“, între care: creșterea ocupării în rândul tinerilor și prelungirea vieții active a persoanelor în vârstă, reducerea șomajului în rândul tinerilor și a numărului tinerilor care nu sunt cuprinși în programe de ocupare, educație și formare; creșterea participării pe piața muncii în rândul femeilor și a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.

Strategia se adresează unor probleme specifice pieței forței de muncă din România cum ar fi angajarea masivă în sectorul informal, ocuparea pe cont propriu în activități de subzistență, insecuritatea locului de muncă, lipsa accesului la forme de pregătire continua pe piața muncii și alte forme de excluziune ocupațională.

În domeniul “Educație formală, non-formală și cultură”, strategia în domeniul tineretului își propune să mobilizeze instituțiile și organizațiile competente guvernamentale și neguvernamentale în scopul îmbunătățirii calității și eficienței educației formale și non-formale oferite tinerilor. Îmbunătățirea participării tinerilor la educația non-formală, prea puțin dezvoltată în România, se va realiza concomitent cu creșterea performanței sistemului școlar și creșterea relevanței școlii pe piața muncii.

În domeniul  “Sănătate, sport, recreere”, principal preocupare o constituie îmbunătățirea educației pentru sănătate, a planificării familiale și a asistenței medicale pentru mame și copii. De asemenea, se urmărește descurajarea comportamentelor care denotă un stil de viață nesănătos, precum fumatul, consumul de fast-food și de alcool, consumul de substanțe psiho-active și încurajarea practicării sportului de către tineri.

În domeniul “Participare și voluntariat”, Strategia își propune să încurajeze tinerii să se implice în acțiuni de voluntariat și să aibă o participare civică activă.

Pentru a contribui la incluziunea social a tinerilor, documentul conține și măsuri/direcții de acțiune cu aplicabilitate particular la o serie de grupuri-țintă: tineri ieșiți din instituțiile de plasament, tinerii străzii, tinerii fără acces la o locuință și fără perspectiva obținerii uneia, tinerii romi, tinerii cu nevoi special sau victime ale discriminării.

ȘTIRI VIDEO GdS

Horoscop

Berbec Relaţiile cu străinătatea se pot solda cu afaceri bănoase, mai ales dacă i-aţi cunoscut pe parteneri prin prietenii dumneavoastră. Sănătatea este...

Bancul zilei

Un afacerist merge, într-o seară, într-un bar. Agaţă o tipă şi merge cu ea într-un motel. De dimineaţă, înainte să plece, îi...

Orașul Tismana va beneficia de o rețea de gaze naturale

Primăria orașului Tismana a semnat contractul pentru introducerea rețelei de gaze în localitate. Licitația publică pentru desemnarea distribuitorului de gaze naturale pe...