Acasă Actualitate Inspectorii școlari și directorii vor fi sancționați pentru repartizarea posturilor

Inspectorii școlari și directorii vor fi sancționați pentru repartizarea posturilor

-

Inspectorii școlari și directorii unităților de învățământ vor răspunde de corectitudinea organizării și desfășurării etapelor de mobilitate a personalului didactic care vor începe din ianuarie 2015
Inspectorii școlari și directorii unităților de învățământ vor răspunde de corectitudinea organizării și desfășurării etapelor de mobilitate a personalului didactic care vor începe din ianuarie 2015

Ministerul Educației Naționale a publicat Metodologia pentru mișcarea personalului didactic în anul școlar 2015-2016 pe baza căreia se vor ocupa posturile vacante complete și incomplete din învățământul preuniversitar. Acțiunile care vizează stabilirea normelor vacante sau rezervate vor începe pe 26 ianuarie 2015 cu depunerea cererilor de pensionare. În plus, apar noutăți. De anul viitor crește vârsta de pensionare, iar regulile pentru ocuparea posturilor vacante și rezervate sunt mult mai stricte. Inspectorul școlar general și directorii unităților de învățământ răspund de corectitudinea ocupării lor.

Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice prevede, în primul rând, creșterea vârstei de pensionare față de anul trecut. Astfel, dacă pentru anul școlar 2014-2015 femeile puteau să se pensioneze la 59 de ani şi 11 luni, pentru anul școlar următor vârsta de pensionare este de 60 de ani și o lună sau minimum 15 ani de cotizare, în loc de 14 ani și zece luni. Pentru bărbați, vârsta de pensionare a crescut de la 64 de ani și 11 luni la 65 de ani sau 15 ani de cotizare. Cererile pentru pensionare se depun pe 26 ianuarie și la aceeași dată se depun cereri și pentru prelungirea activității cu maximum trei ani peste vârsta de pensionare. Acestea sunt validate de consiliile de administrație, iar ca reguli esențiale se impune în primul rând să nu scadă numărul de ore din unitatea respectivă. În cazul în care conducerea inspectoratului școlar constată că prelungirea perioadei de pensionare ar afecta catedra, poate să invalideze decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, chiar și la 1 septembrie 2015. Se impun însă și sancțiuni. Inspectorul școlar general, președintele comisiei de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituite la nivelul inspectoratului școlar, și directorii unităților de învățământ răspund de corectitudinea organizării și desfășurării etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, validarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate și de calitatea lucrărilor derulate în cadrul comisiei de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului școlar. În plus, lista cuprinzând posturile didactice complete și incomplete se va publica la avizierul unității școlare și pe site în termen de cel mult trei zile de la avizarea ofertei, dar și la inspectoratul școlar și pe site-ul Ministerului Educației.

Titularizări după 1 septembrie și detașări și pentru debutanți

Cea mai mare concurență la concursul pentru ocuparea posturilor din învățământul preuniversitar este pe catedrele vacante, denumite și catedre titularizabile, care au o viabilitate de cel puțin patru ani. Titularizarea pe post se poate face atât în baza articolului nr. 253 din Legea Educației Naționale, prin concurs național, dar și pe baza unei repartiții în ședință publică după 1 septembrie 2015 dacă persoana respectivă și-a derulat activitatea în școala în care postul este vacant și în anul școlar 2014-2015, dar cu condiția să aibă minimum media 7 la ultimul concurs național de titularizare la care a participat. Noutăți sunt și în privința detașărilor. Acestea se fac în urma concursului național de titularizare. În plus, în perioada 31 august – 11 septembrie 2015, se pot efectua detaşări în interesul învăţământului, care nu se consideră în afara calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare. Pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Concurs național, dar și sesiune specială la nivel județean

Pentru ocuparea posturilor didactice vacante și rezervate din învățământul preuniversitar se va ocupa și în acest an concurs național cu subiecte elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare din cadrul Ministerului Educației. Proba scrisă va fi pe 15 iulie. Lista posturilor pentru concurs va fi însă publicată pe 8 mai, iar înscrierile vor avea loc în perioada 11-19 mai. În acest an școlar însă, în cazul în care posturile vacante și rezervate nu se ocupă până la 1 septembrie, inspectoratele școlare vor organiza o sesiune specială. Proba scrisă va fi pe 4 septembrie. Tot inspectoratele școlare se vor ocupa și de organizarea testărilor și interviurilor pentru ocuparea posturilor cu personal necalificat. Testarea se va derula în zilele de 3 și 4 septembrie. Pentru ambele evaluări însă, înscrierea se va face în zilele de 1-2 septembrie. Tot ca noutate, până pe 25 septembrie, inspectoratele școlare vor transmite Ministerului Educației situația statistică privind repartizarea candidaților pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.

ȘTIRI VIDEO GdS

Horoscop

Berbec Puteţi susţine discuţii elevate spre admiraţia celorlalţi. La un moment dat, vă veţi mira şi voi, cât sunteţi de capabil pentru...

Bancul zilei

Un turist aflat în vizită într-o localitate turistică opreşte un localnic: Este acesta într-adevăr un loc sănătos?Desigur, răspunde acesta....