6.1 C
Craiova
luni, 25 octombrie, 2021
Știri de ultima orăActualitateMinisterul Agriculturii a transmis condiţiile prin care apicultorii pot primi ajutorul de minimis

Ministerul Agriculturii a transmis condiţiile prin care apicultorii pot primi ajutorul de minimis

Ministerul Agriculturii a comunicat astăzi condiţiile pe care apicultorii, persoane fizice sau juridice, trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de H.G. 867/2014. Astfel, apicultorii trebuie să solicite ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri şi să aibă familiile de albine înscrise în Registrul agricol şi la DSV.
De asemenea, în cazul achiziţionării de suplimente nutritive şi biostimulatori, acestea trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.

Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii  trebuie să întocmească cereri şi le depună la Direcţia pentru Agricultură Dolj, însoţite de următoarele documente:
a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a certificatului de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice;c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) adeverinţă în original care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, efectivul de familii de albine deţinut;
f) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea stupina;
g) copia facturii fiscale de achiziţie a hranei pentru efectivul de familii de albine, factură emisă începând cu data de 1 mai 2014 – pana la data depunerii cererii.

Documentele prevăzute sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul Direcţiei pentru Agricultură Dolj, prin înscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”.

Sprijinul financiar care reprezintă ajutor de minimis potrivit hotărârii H.G. 867/2014 se acordă beneficiarilor  pentru cheltuielile suplimentare efectuate de aceştia, suportate ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile din perioada mai – iulie 2014. Sumele acordate vo fi în cuantum de 4 lei/familia de albine pentru o stupină de până la 75 de familii şi 7,5 lei/familia de albine pentru o stupină cu peste 75 de familii.

Termenul final de depunere a cererilor și documentelor însoțitoare la Direcția pentru Agricultură Dolj este 31 octombrie 2014. Sumele reprezentând ajutor de minimis se plătesc beneficiarilor eligibili până la data de 28 februarie 2015.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Horoscop

BerbecAr fi bine să nu vă faceţi un program...

ȘTIRI GdS