Acasă Bani & Afaceri Agricultura APIA primește cereri de plată pentru sectorul apicol 2023

APIA primește cereri de plată pentru sectorul apicol 2023

APIA primește cereri de plată pentru sectorul apicol
APIA primește cereri de plată pentru sectorul apicol

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a anunţat că se pot depune cereri de plată pentru sectorul apicol 2023.
Cererile de plată şi documentele doveditoare se depun până la data de 4 august, la Centrele Judeţene APIA şi al Municipiului Bucureşti. Cererile se pot depune şi la:

 • Centrul Județean cel mai apropiat de sediul social,
 • de vatra stupinei,
 • locul de deplasare în pastoral al stupinei

Valoarea sprijinului

Valoarea sprijinului alocat intervențiilor apicole pentru anul 2023, este de 12.163.260 de euro din care:

 • 50% contribuția Uniunii Europene,
 • 50% contribuția României, de la bugetul de stat.
  Plățile aferente anului 2023 se vor efectua la cursul de schimb de 4,9495 lei/euro stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) la data de 30 decembrie 2022.
  Intervențiile în sectorul apicol pentru care se pot depune cereri de plată sunt următoarele
  A. Intervenții apicole pentru formele asociative

1. servicii de consiliere, asistenţă tehnică, formare, informare şi schimb de bune practici, inclusiv prin colaborarea în reţea, pentru apicultori şi pentru organizaţiile de apicultori, compusă din:

 • consultanță în apicultură;
 • organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură
 • promovare, comunicare şi marketing, inclusiv acţiuni de monitorizare a pieţei ;
 1. achiziţia de către formele asociative legal constituite de echipament pentru procesarea cerii în vederea obţinerii fagurilor artificiali, compusă din:
 • Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali;
 • Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii.

B. Intervenții apicole pentru apicultori

 1. combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, din care achiziţie de medicamente – intervenţia IS-A 04-01;
 2. raţionalizarea transhumanţei compusă din:
 • achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral,
 • achiziţionarea de accesorii apicole,
 • achiziţionarea de unelte apicole si echipamente de protecţie,
 • achiziționarea de vehicule tractabile, remorci apicole, precum și echipamente de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral;
 1. repopularea stupilor din Uniune, inclusiv ameliorarea albinelor, compusă din:
 • achiziţionarea mătci și/sau familii de albine”;
 • achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare.
 1. acţiuni de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole, a pierderilor de albine sau a scăderii productivităţii, precum şi a substanţelor cu potenţial toxic pentru albine.

Plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA după:

 • controlul administrativ al tuturor cererilor de plată,
 • controlul pe teren,
 • centralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadrării în plafonul alocat pentru fiecare intervenţie,
 • stabilirea sumei eligibile la plată a fiecărei cereri de plată.
  Pe site-ul APIA: www.apia.org.ro,http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/apicultura/anul-2023 se regăsesc informații detaliate

Citeşte şi: (VIDEO) Protest al consilierilor de probaţiune

Exit mobile version