Status Implementare

Proiectul este in derulare. In prezent se desfasoara activitati de constructie la toate cele patru obiecte ale proiectului.