Despre Facilităţi

Proiectul, in ansamblu va permite reabilitari, refunctionalizari a unor cladiri existente, precum si construirea de noi corpuri de cladire, grupate in mari obiecte de investitii, astfel:
Ob. 1 – Reabilitare aripa centrala clădire C2 – P+1 si extindere cu corp D+P (aulă și spațiu expozițional)

Ob. 2 – Reabilitare, refuncționalizare și modernizare clădire C3, D+P+1 (decanat)
Ob. 3 – Reabilitare si modernizare cladire C10 – P+4 (camin studentesc nr. 8) și extindere cu corp P+2, P+4 (cladire de laboratoare didactice)

Extindere05l Extindere04l

Alaturi de acestea vor fi achizitionate si implementate echipamente si aparatura de laborator, va fi construit si utilat un teren de sport, vor fi refacute aleile si spatiile verzi.

Beneficiarul direct al proiectului este Facultatea de Mecanica a Universitatii din Craiova, iar dezideratele vizate sunt :
• Asigurarea calitatii si a accesului la formare continua, intrucat, conditiile de spatiu sunt limitative ;
• Asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii capacitatii si participarii populatiei la procesul educational universitar ;
• Atragerea unui numar cat mai mare de studenti, masteranzi, cursanti, oferindu-le conditii mai bune de studiu, punandu-le la dispozitie o baza materiala bine echipata, profesori calificati, motivati si in continua perfectionare ;
• Reabilitarea, modernizarea cladirilor existente, extinderea si refunctionalizarea unora dintre acestea, crearea de conditii conform normelor pentru desfasurarea proceselor educationale, ce vine in completarea investitiilor anterioare realizate ;
• Crearea de servicii conexe activitatii educationale:
o Infiintarea unor spatii destinate predarii cursurilor, desfasurarii laboratoarelor, spatii pentru birourile profesorilor, pentru consultatii, secretariat, birouri de informare;
o Crearea unui baze sportive (teren cu destinatii multiple) pentru a veni in intampinarea nevoilor cursantilor;
o Pentru a completa serviciile primare, se va amenaja o zona de recreere, terase de circulatie;
o Pentru completarea serviciilor de mai sus se va amenaja si un spatiu de cazare prin restructurarea celui existent, si transformarea camerelor din camere cu 4 paturi in cele cu 2 paturi ;
o Reamenajarea spatiului din incinta cladirilor prin crearea de spatii verzi, alei pietonale, inclusiv facilitarea accesului auto