O nouă înfăţişare pentru Facultatea de Mecanică din Craiova

Proiectul propus spre finantare raspunde in mod direct obiectivelor Axei Prioritare 3 „Imbunatatirea infrastructurii sociale” care vizeaza crearea premiselor necesare pentru asigurarea populatiei cu servicii esentiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si sociale, prin imbunatatirea infrastructurii serviciilor de sanatate, educatie, sociale si pentru siguranta publica in situatii de urgenta.

In concret, proiectul face o aplicare directa a obiectivului specific al domeniului major de interventie 3.4 –  „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua”, prin investitii in reabilitare, modernizare si extinderea spatiilor de invatamant si cazare a Facultatii de Mecanica din Craiova.

Ca urmare a capacitatii insuficiente a spatiilor aferente Facultatii de Mecanica, in special cele cu destinatie laboratoare, de a-si desfasura in bune conditii activitatile, a solicitarilor primite atat din partea studentilor cat si din partea cadrelor didactice, se impune luarea unor masuri care sa genereze imbunatatirea si extinderea spatiilor de invatamant din cadrul campusului universitar si totodata a calitatii invatamantului tehnic.