Despre Instituţie

FACULTATEA DE MECANICĂ

mec4

Are 2000 de studenți şi a fost înființată în urmă cu 37 de ani (continuând tradiția în învățământul superior mecanic, creată în Craiova încă din 1948 prin facultatea de mașini agricole) pregătește ingineri în domenii de vârf ale ştiinţei şi tehnologiei, asigurând o bază teoretic – aplicativă temeinică atât prin: planurile de învățământ acordate la cerințele tehnico – economice actuale, laboratoare moderne echipate cu standuri și aparatură de înaltă performanța, colective de cercetare consacrate, dar şi prin existența centrelor de instruire susținute şi recunoscute de producătorii de software din domeniu ( AutoDesk, Structural Research & Analysis Corporation, Aimsun, Cosmos, Catia, ProEngineering, vCrash, Ansys, Nastran, Fluent, Unigraphics etc.).

În Facultatea de Mecanică funcționează specializări de anvergură care se constituie într-un sistem integrat, caracterizat prin flexibilitate şi profesionalism, având un impact remarcabil pe piața muncii. Activitatea didactică este asigurată de un corp profesoral de excepţie, recunoscut pe plan naţional şi internaţional, cu stagii de specializare la universităţi de prestigiu din străinătate (Auburn University -Auburn, John s Hopkins University – Baltimore Southeastern University – Texas, toate din SUA , University of Luton – Anglia, Delft University of Technology –Olanda, Ecole Normal Superieure de Cachan – Franţa, Essen Duisburg University– Germania etc).

În plus, activitatea de cercetare științifica, concretizată prin numeroase granturi şi contracte, în care sunt angrenaţi şi studenţii, a fost şi este în continuare completată prin colaborări şi parteneriate cu o serie de universităţi din SUA, Anglia, Olanda, Germania, Franţa, Italia, Spania, etc. Oportunităţi postuniversitare: – cursuri de formare continuă, perfecţionare şi specializare în proiectare asistată şi domenii complementare ingineriei mecanice: inginerie industrială, ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor, ingineria civilă, inginerie şi management, ingineria materialelor, ingineria mediului, respectiv inginerie maritimă şi navigaţie.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

001

Programele noastre educaționale și de formare vă propulsează spre o carieră de succes. Pentru noi, studenții sunt imaginea prezentului și a viitorului. Împreună cu noi veți deveni ceea ce v-ați propus.

• Universitatea din Craiova este înfiinţată prin Legea 138/25 aprilie 1947.
• Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.
• Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România.
• În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1630 în lume .
• În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1222 în topul mondial.
• În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1421 (în lume)
• University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1707 mondial
• Universitatea din Craiova este parte integrantă a comunităţii academice europene și internaționale, împărtăşind valorile culturale, morale, ştiinţifice şi educaţionale ale acesteia.
• Universitatea din Craiova este afiliată la EUA -European Universities Association (Asociaţia Universităţilor Europene); CER – Conference of European Rectors (Conferinţa Rectorilor Europeni); IAU – International Association of Universities (Asociaţia Internaţională a Universităţilor); IAUP – International Association of University Presidents (Asociaţia Internaţională a Preşedinţilor de Universităţi); AUF -Agence Universitaire de la Francophonie (Agenţia Universitară a Francofoniei); BSUN – Black Sea Universities Network (Reţeaua Universităţilor de la Marea Neagă); AEUA – Association of Arab and European Universities (Asociaţia Universităţilor Arabe şi Europene) etc.
• Universitatea din Craiova are 122 de parteneri ERASMUS și 25 de alți parteneri în Europa, Africa, Asia, America de Nord și de Sud.