Acasă Local Gorj Contract pentru reabilitarea Căminului de bătrâni de la Suseni

Contract pentru reabilitarea Căminului de bătrâni de la Suseni

Contract pentru reabilitarea Căminului de bătrâni de la Suseni
Contract pentru reabilitarea Căminului de bătrâni de la Suseni

Luni a fost semnat contractul având ca obiect execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, din cadrul DGASPC, instituție din subordinea Consiliului Județean Gorj.

Județul Gorj are în implementare proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, nr. C5-B2.1.a-1522, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice. Proiectul se derulează în baza Contractului de finanțare nr. 10810 din 26.01.2023, semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar. Prin proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, nr. C5-B2.1.a-1522 vor fi implementate măsuri de creștere a eficienței energetice.

Procedura de atribuire a contractului având ca obiect execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, nr. C5-B2.1.a-1522 a fost finalizată la data de 02.04.2024.

În acest sens, în data de 15.04.2024, ofertantul declarat câștigător a fost invitat la semnarea contractului de lucrări, la sediul Consiliului Județean Gorj.


Principalele categorii de lucrări ce se vor executa în cadrul acestui contract sunt:

 • izolarea termică a pereților exteriori ai corpurilor de clădire cu vată bazaltică și termoizolarea planșeelor;
 • înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie din PVC cu 5 camere, geam termopan cu două foi de sticlă, din care una low-e (termoizolantă) și lucrări de reparații în urma demontării/montării tâmplăriei;
 • realizarea unui sistem de încălzire mixt, respectiv cu pardoseală încălzită, ventiloconvectoare şi calorifere în funcție de destinația încăperilor;
 • înlocuirea unuia dintre cazanele pe motorină;
 • refacerea integrală a canalelor termice de distribuție agent termic, prin montarea de conducte preizolate și a armăturilor de reglaj și control hidraulic;
 • montarea a trei pompe de căldură aerotermale;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele cu tehnologie LED, echipate cu celule foto, iluminare constantă şi senzori de prezenţă;
 • completarea instalației de iluminat, prize și tablouri electrice, înlocuirea comutatoarelor, întrerupătoarele și prizelor existente;
 • montarea sistemelor de climatizare şi condiţionare a aerului, sub formă de unităţi individuale montate în saloane şi în încăperile principale (birouri, săli de tratare bolnavi etc.) şi care să aibă tehnologie inverter;
 • montarea sistemelor de ventilare mecanică, sub formă de unităţi individuale montate în saloane şi în încăperile principale (birouri, săli de tratare bolnavi etc.) cu comandă şi programare locală, care să utilizeze recuperatoare de căldură de performanță ridicată;
 • suplimentarea cu 20 panouri solare și echipamentele aferente (boilere, vase de expansiune, grupuri de pompare complet automatizate etc.);
 • instalarea unui sistem cu panouri fotovoltaice dimensionat pentru tot complexul – sistem on grig trifazic 50 kW, prevăzut cu 91 panouri fotovoltaice monocristaline, inverter, smart meter, panou siguranțe echipat DC/AC etc.;
 • montarea unui generator electric;
 • montarea unei stații de reîncărcare autovehicule, care include două puncte de încărcare, respectiv un punct de reîncărcare în curent continuu 50 KW și un punct de reîncărcare în curent alternativ.
  Perioada de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni” este de la data de 26.01.2023, până la data de 30.09.2025. Bugetul pentru implementarea proiectului este de peste un milion de euro.
Exit mobile version