Acasă Local Iluminatul public scurtcircuitează bugetul Primăriei Craiova

Iluminatul public scurtcircuitează bugetul Primăriei Craiova

Firma Flash Lighting Services SA, operatorul care asigură întreținerea iluminatului public în orașul Craiova cere mărirea tarifului.

Iluminat

Flash Lighting se ocupă de întreținerea iluminatului stradal rutier – iluminatul căilor de circulație rutiere, iluminatul stradal pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul festiv.

Drept urmare, Primăria Craiova trebuie să scoată mai mulți bani de la bugetul local. Face aceasta pentru “ajustarea tarifelor unitare specifice serviciului de iluminat public din municipiul Craiova”.

În contractul semnat în anul 2015 între primărie și Flash Lighting Service SA se stipula că, operatorul are „dreptul să propună tarife de iluminat public”. Tarifele au mai suferit modificări și în anul 2016, dar și în 2021.

Iluminatul public

“Prin HCL nr. 97/26.03.2015, s-a aprobat atribuirea Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova către S.C. Flash Lighting Services S.A. Bucureşti, înregistrat sub nr. 48275/27.03.2015, contract care cuprinde în anexe, Oferta financiară cu tarifele unitare pentru desfăşurarea serviciului. Prin HCL nr. 93/25.02.2016, s-a aprobat modificarea tarifelor unitare privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, din Oferta financiară Anexă la Contractul nr. 48275/27.03.2015 de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova. Prin HCL 366/2021, s-a aprobat ajustarea tarifelor unitare specifice serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova din Oferta financiară Anexă la Contractul nr. 48275/27.03.2015 de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova. Potrivit prevederilor art. 15, alin. 7 şi art. 16, alin 10 din Contractul nr. 48275/27.03.2015, de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova, concesionarul are dreptul să propună tarife de iluminat public, fundamentate în condiţiile legii iluminatului public, iar concedentul are dreptul să aprobe tarifele propuse, să controleze şi să supravegheze modul de fundamentare a tarifelor şi respectarea metodologiei de ajustare a acestora. Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 63715/2023, operatorul serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova solicită ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova”, se arată în Referatul de aprobare privind ajustarea tarifelor specifice serviciului de iluminat public din Craiova.

Flash Lighting face prețurile, Primăria Craiova plătește

Flash Lighting cere ajustarea tarifelor ca urmare a creșterii indicelui preţurilor de consum iunie 2021 – ianuarie 2023.

“În baza prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 77/2007, S.C. Flash Lighting Services S.A a întocmit fişele de fundamentare pentru ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public pe baza cheltuielilor materiale, cheltuielilor salariale şi a cheltuielilor operaţionale care au fost actualizate cu indicele de creştere al preţurilor de consum, respectiv 122,16%, pentru perioada iunie 2021 – ianuarie 2023 şi cu indicele de creştere a salariului minim pe economie, în perioada 2021 – 2023, respectiv 133,33%.”, se arată în același Referat.

Iluminat public

Tarife

De exemplu, montarea unui număr de 132 de bucăți de corpuri de iluminat tip led de 35W crește de la 1970, 46 de lei cât era în 2021 la 2411, 44 de lei. Costul pentru demontarea unei linii electrice aeriene de pe stâlpii existenți pe o întindere de 30 de km crește de la 6.785, 13 lei la 8.943, 71 de lei. Realizarea unei linii electrice subterane pe o întindere de 1,25 km crește de la 90.560,88 de lei cât era în 2021 la 117.503,11 de lei. Montarea a două proiectoareva costa Primăria Craiova 4.578, 73 de lei față de 3.742, 24 de lei cât era în anul 2021. Noile tarife vor intra în vigoare, după aprobarea acestora în Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședința de joi, 30 martie 2023. Acestea nu se aplica retroactiv și pentru alte lucrări.

Exit mobile version