Acasă Local Dolj Ultima lună pentru convocarea adunărilor generale la asociațiile de proprietari

Ultima lună pentru convocarea adunărilor generale la asociațiile de proprietari

Este vremea adunărilor generale la asociaţiile de proprietari şi locatarii trebuie să ştie că legea în domeniu spune că acestea se țin în primele trei luni ale anului. Prin urmare, martie este ultima lună. “După constituirea asociației de proprietari va avea loc cel puțin o dată pe an, în primul trimestru, o întrunire a adunării generale a asociației de proprietari. Responsabilitatea cu privire la convocarea anuală a cel puțin unei adunări generale a asociației de proprietari aparține președintelui asociației de proprietari și membrilor comitetului executiv”, se precizează în art.47/Legea 196/2018.

Responsabilitatea cu privire la convocarea anuală a cel puțin unei adunări generale a asociației de proprietari aparține președintelui asociației de proprietari și membrilor comitetului executiv.
Potrivit art. 47 alin. (3) din Legea nr. 196/2018, adunarea generală ordinară se convoacă de către: a) președintele asociației de proprietari sau comitetul executiv; b) cel puțin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociației de proprietari.

Convocator/foto arhiva GdS


Astfel, proprietarii sunt anunțați, prin afișare la avizier și pe bază de tabel nominal convocator sau, în cazul proprietarilor care nu au fost anunțați, pe baza tabelului nominal convocator, prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale.Excepție fac adunările generale extraordinare sau adunările generale reconvocate care se pot convoca, în condițiile prevăzute la art. 47 alin. (3) din Legea nr. 196/2018, cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită. După alte reguli se vor convoca adunările de constituire a unei asociaţii de proprietari.

În adunarea generală se iau decizii importante pentru proprietari

Este dreptul proprietarilor să meargă la adunările generale. Este important pentru proprietari pentru că acum se votează bugetul, se negocieză salariile angajaţilor. Tot acum se aleg preşedinţii şi comitetul, adică reprezentanții proprietarilor. Tot în adunarea generală se aprobă fondurile, acestea sunt obligatorii, conform Legii 196/2018. În adunare se discută despre acţiunile de deratizare şi dezinsecţie în subsolul blocurilor despre reparațiile și îmbunătățirile aduse spațiilor comune. Un proprietar poate să reprezinte un alt proprietar doar dacă are împuternicire scrisă și semnată de cel pe care îl reprezintă.

Convocator

Dacă nu vin jumătate plus unu, adunarea va fi reconvocată

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu din membrii asociaţiei de proprietari, adunarea generală se suspendă şi se reconvoacă în termen de maximum 15 zile de la data primei convocări.La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi pe bază de tabel convocator sau prin poştă cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, şi prin afişare la avizier, hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenţi, prin votul majorităţii acestora.Hotărârile luate în adunarea generală sunt obligatorii pentru toți proprietarii din momentul afișării lor într-un loc vizibil.

Exit mobile version