Acasă Local Dolj Stau la 15 °C în propriile locuinţe din cauza restanţierilor

Stau la 15 °C în propriile locuinţe din cauza restanţierilor

Caloriferele sunt reci

Peste 200 de apartamente dintr-o asociaţie de proprietari din Craiova nu au căldură şi apă caldă. De aproape o lună de zile, în Craiova se furnizează căldură către populaţie, dar sunt proprietari care îngheaţă în case indiferent că au plătit sau nu întreţinerea. Cei mai afectaţi şi totodată nemulţumiţi sunt locatarii care sunt cu plata întreţinerii la zi, dar nu beneficiază de căldură şi apă caldă din cauza restanţierilor.

Este vorba de proprietarii din asociaţia de proprietari nr.1A Craioviţa Nouă. Aici 11 scări de bloc au sistată furnizarea agentului termic din cauza datoriilor. Preşedintele asociaţiei de proprietari spune că cele 11 scări de bloc au datorii care se apropie de 100.000 de lei. Vinovaţi sunt datornicii care, în cida faptului că au fost acţionaţi în instanţă, nu îşi plătesc întreţinerea. Unii dintre ei au decedat între timp şi datoriile curg, iar asociaţia nu ştie pe cine să dea în judecată pentru că moştenitorii nu au făcut succesiunea. Alţi locatari au fost daţi în judecată şi dosarele sunt la executor, dar din păcate banii nu se încasează. Sunt proprietari care au datorii de aproape 50.000 de lei.
Proprietarii care sunt cu plata la zi spun că stau în frig de săptămâni bune. SC Termo Urban nu le dă căldură din cauza datoriilor pe care asociația le are. Spun că ei și-au plătit întreținerea, dar banii fie nu au ajuns la furnizor, fie datoriile celor rău-platnici sunt prea mari.

Bun-platnicii suferă din cauza vecinilor restanțieri
Bun-platnicii suferă din cauza vecinilor restanțieri


Drept urmare, chiar dacă sunt bun-platnici stau în casă la 15 grade Celsius. Locatarii ripostează, în faţa indolenţei vecinilor şi spun că sunt nemulţumiţi şi de modul în care gestionează asociaţia de proprietari această situaţie.
De ce trebuie sa stau eu în casa la 16 °C în condiţiile în care nu am datorii la plata cheltuielilor, ca de altfel înca 18, din totalul de 20 de apartamente ? În imobil locuiesc familii cu copii mici şi bătrâni, care au aceeaşi temperatură în apartamente, deşi sunt cu plăţile la zi? De ce trebuie să „plătim” noi incapacitatea celor care sunt remuneraţi să rezolve astfel de probleme (administrator, preşedinte, … si altii) ?
De ce nu au fost informate organele abilitate în vederea rezolvarii problemelor aparute în perioada mai- august a.c. ? A fost mai simplu să se lase situaţia „agăţată”, deşi genera noi datorii şi la sosirea sezonului rece, să trimiteti anunţul cu sistarea furnizarii agentului termic ?
Se poate începe furnizarea agentului termic pentru încalzirea apartamentelor având în vedere prognozele ANM? Conducerea asociaţiei de propreitari este incapabilă să achite facturile emise de Termo Urban. Ce vina au 95% din locatarii scarii în care locuiesc ?”, întreabă un proprietar din blocul 20A, scara 1.
În aceeaşi situaţie sunt şi proprietarii din blocurile 20A, scara 2, 20A şi B scara 1,2,3,4, blocul 21, 22, scara 2, 3,5 şi blocul 24 scara 1 şi scara 4 din Craio
viţa Nouă.

Asociaţia de proprietari dă vina pe restanţierii morţi

Restanțe

Asociaţia de proprietari spune că a încheiat un angajament cu furnizorul de căldură al oraşului. Conform acestuia vor primi căldură şi scările cu datorii, dacă în termen de 30 de zile se va plăti toată restanţa. În caz contrar se va sista agentul termic tuturor blocurilor din asociaţie. Anunţul a fost printat şi afişat în scara fiecărui bloc în urmă cu o săptămână. Rezultatul nu este cel scontat, fiindcă parte din blocuri stau în frig. ” Am probleme din cauza locatarilor care au decedat. Au datorii mari şi moştenitorii nu au făcut succesiunea, nu pot să-i dau în judecată. Eu am făcut un angajament cu Termo Urban, iar asociaţia are aproape 100.000 de lei datorie. Sunt locatari care au plătit, dar dacă unul de pe scară are peste 30.000 de lei datorie, Termo a sistat. Alţii au fost daţi în judecată şi dosarele sunt la executor, dar nu s-a recuperat, executorii, Munteanu& asociaţii, Dumbravă, Ilie, nu au făcut nimic. Nu am bani nici să merg să le pun ipotecă. Nu ştiu ce să mai fac, este complicat. Am la o scară un restanţier cu o datorie de 70.000 de lei”, spune preşedintele asociaţiei de proprietari Nicolae Boblea.
Întrebaţi despre restanţele pe care le are asociaţia de proprietari 1A, Craioviţa Nouă, reprezentanţii Termo Urban nu au dat nici un răspuns.

Ce pârghii legale are asociaţia de proprietari

Legea pune la îndemâna asociaţiilor de proprietari mai multe pârghii pentru a recupera restanţele. În primul rând:
„Administratorul este obligat să notifice, în scris, proprietarul care are plăţi restante la cheltuielile comune ale imobilului, asupra datoriilor, şi să înştiinţeze preşedintele şi comitetul executiv al asociaţiei de proprietari despre restanţe.
Asociaţia de proprietari, prin preşedinte, are dreptul de a acţiona în instanţă proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afişarea listei, informând membrii asociaţiei prin afişare la avizier.
Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutită de taxa de timbru, atât în primă instanţă cât şi în cazul exercitării de către aceasta a căilor de atac, ordinare sau extraordinare.
Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar din condominiu, poate fi pusă în executare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare”, Art.78/Legea 196/2018.
În al doilea rând: „Asociaţia de proprietari are ipotecă legală asupra apartamentelor şi altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.
De asemenea, pentru aceleaşi creanţe, asociaţia de proprietari beneficiază de un privilegiul general mobiliar asupra bunurilor mobile situate în apartamentele şi celelalte spaţii proprietăţi individuale amplasate în condominiul respectiv. Privilegiul vizează doar bunurile mobile situate în imobilul cu privire la care există sumele datorate.
Ipoteca imobiliară legală se înscrie în cartea funciară la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată cu titlu de restanţă, numai după împlinirea termenelor prevăzute la art.78 alin.(2). Operaţiunile de publicitate imobiliară privitoare la ipotecă imobiliară legală şi privilegiul general mobiliar prevăzute la alin.(1) şi (2) sunt scutite de tarif sau taxă de timbru”, art.80/Legea 196/2018.


Termo Urban dă căldură

Având în vedere temperaturile exterioare scăzute din ultimele zile, precum și prognoza vremii pentru perioada următoare, începând cu data de 14.11.2022, furnizarea agentului termic secundar pentru încălzire se va face în regim continuu.

Exit mobile version