Acasă Local Dolj Amenzi mai mari pentru craiovenii care nu respectă regulile din cimitir

Amenzi mai mari pentru craiovenii care nu respectă regulile din cimitir

Primăria Craiova creşte amenzile pentru craiovenii care nu respectă regulile din cimitirele oraşului. Actualul Regulament privind funcţionarea cimitirelor aflate în administrarea Primăriei Craiova prevede la articolul 37 amenzi de la 500 la 1.000 de lei pentru persoanele care intră băute în cimitir, distrug arborii ornamentali, aruncă gunoaie, profanează mormintele, nu întreţin mormintelor, produc scandal. Noul Regulament, publicat pe site-ul primăriei pentru dezbatere publică creşte maximul amenzii la 2.000 de lei.

Alte modificări aduse Regulamentului privind funcţionarea cimitirelor se referă la persoanele care pot solicita un loc de veci în cimitirele administrate de Primăria Craiova.
Locurile de veci se concesionează la cerere în caz de deces la solicitarea urmaşilor direcţi sau în lipsa acestora a celei mai apropiate rude de gradul IV inclusiv care au domiciliul în Craiova. În actualul Regulament se spune că pot solicita locuri de veci pentru persoana decedată doar urmaşii direcţi.
Unei familii i se poate atribui un singur loc de veci, doar în cazuri de excepţie se pot da două locuri de veci.
În cazuri cu totul speciale se pot concesiona locuri de veci persoanelor cu boli incurabile, celor cu risc de mortalitate ridicat în baza actelor medicale şi celor cu vârstă peste 75 de ani.

În Craiova locurile de veci sunt tot mai puține

Gratuitate pentru locurile de veci

Alte modoficări din regulament fac referire la beneficiarii care pot primi locuri de veci gratuit. Articolul 10, alin 1 din regulament face referire la aceste categorii. Acesta spune că se dau locuri de veci foştilor deţinuţi politici, deportaţilor şi victimelor oprimării comuniste, refugiaţilor conform prevederilor 118/1990 şi Legea 189/2000. În plus, conform regulamentului aflat în dezbatere publică se vor da locuri de veci gratuit şi pentru cavalerii ordinelor naţionale conform Legii 29/2000. Vor primi locuri de veci şi participanţii la acţiuni sau misiuni militare, dar şi urmaşii acestora. De precizat că:

„Atribuirea unui loc de veci cu titlu gratuit se refera la un singur loc, iar scutirea de plată
este valabilă doar pe perioada vieţii beneficiarului legii speciale, reconcesionarea ulterioară fiind supusa taxelor de reconcesionare în vigoare la momentul solicitarii. Persoanele care deja deţin în concesiune un loc de veci şi sunt beneficiare ale drepturilor prevăzute de art.10, pot solicita prin cerere scrisă reconcesionarea cu titlu gratuit.”

O familie, un loc de veci

Cimitirul Ungureni

În noul Regulament se mai prevede că, atribuirea membrilor aceleiaşi familii a mai multor locuri de veci fără respectarea regulamentului este nulă de drept şi atrage încetarea dreptului de concesionare.
Dreptul de folosinţă asupra locurilor de înhumare, încetează când, titularul dreptului de concesiune renunţă la acest drept în favoarea Administraţia Cimitirelor printr-o declaraţie notarială renunţătorul având dreptul la despăgubirea aferentă reprezentată de concesiunea achitată.
De precizat că, dacă titularii dreptului de concesiune nu au urmaşi, lucrările funerare rămân în administrarea RAADPFL şi pot fi atribuite ulterior altor persoane. Sunt exceptate mormintele şi operele comemorative din cimitirul Ungureni şi Sineasca.

Executarea lucrărilor funerare se face numai de către operator care este RAADPFL, iar executarea lucrărilor funerare fără autoriyație este interzisă. Interzisă este și lăsarea lumânărilor sau candelelor aprinse în alte locuri decât cele special amenajate în acest sens.. „Dispoziţiile acestea nu se aplică mormintelor şi operelor comemorative de război din cimiterele Sineasca şi Ungureni ce se supun regimului special prevăzut de Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de razboi, iar cele care sunt înscrise în Lista monumentelor istorice se supun regimului juridic stabilit prin Legea nr. 422/2001.”, se arată în proiectul Regulamentului privind funcţionarea cimitirelor.

Deshumarea se poate face şi în prezenşa rudelor de gradul IV

Cetăţenii români decedaţi în străinătate pot fi înhumaţi în cimitirele din Craiova pe baza certificatului de deces. Noul Regulament spune că, înhumarea persoanelor decedate se face doar pe baza certificatului de deces sau a adeverinţei eliberate de Oficiul stării civile care a înregistrat decesul în situaţia în care decesul cetăţenilor români s-a produs şi s-a înregistrat în străinătate. Plata tarifelor pentru înhumare se face anticipat, iar lucrările vor fi făcute contra cost tot de către operator.
Deshumările şi reînhumările se fac de către Administrarea Cimitirelor la cerere şi în prezenţa familiei rude până la grsul IV. Noutatea este că aceste servicii se pot face cu participarea unor rude până la gradul IV.

Paza video în cimitire

În cimitirele administrate de primărie, ordinea este asigurată de Poliţia Locală, iar paza este asigurată cu personal angajat , dar şi cu sistem de monitorizare şi supraveghere video care este conectat la dispeceratul poliţiei., în cazul în care există sistem de supraveghere. În modificările aduse regulamentului se face vorbire despre fondurile necesare întreţinerii pazei.
Banii necesari pentru întreţinere, sistematizare şi reabilitare sunt asigurate de Consiliul Local Craiova. Tot de aici vin banii şi pentru sistemul video de supraveghere, în limita bugetului alocat în acest sens.
Proprietarul sau administratorul cimitirelor este exonerat de orice culpă în cazul unor distrugeri provocate locurilor de veci de forţă major sau caz fortuit. aşa cum este reglementat în legea civilă.

Vizita în cimitir se face după un anumit program

Vizita sau staţionarea în cimitirele primăriei se face conform programului stabilit. În afara acestui program nici o persoană nu are voie cu excepţia celor care se reculeg la mormintele celor dragi, veghează, vizitează sau comemoreză, dar şi a personalulud e pază şi Poliţiei Locale. Noutatea este că personalul care asigură respectarea acestui program sunt portarii, controlorii de acces sau alte persoane stabilite de conducerea cimitirului. „Intrarea persoanelor în cimitire este permisă între orele stabilite în acest scop : a) în intervalul 1 martie – 31 octombrie, între orele 6,00 – 21,00 ; b) în intervalul 1 noiembrie – şi ultima zi a lunii februarie, între orele 7,00 – 18,00, cu excepţia sărbătorilor religioase, când se va ţine cont de obiceiul locului”, Art.35. (1) din Regulament.
Sancţiunile pentru încălcarea normelor prevăzute în Regulament cresc până la 2.000 de lei

Exit mobile version