Acasă Local Primăria Craiova, „desfiinţată“ de ANAP. Modernizare de 55 de milioane de euro,...

Primăria Craiova, „desfiinţată“ de ANAP. Modernizare de 55 de milioane de euro, condiţii făcute pe genunchi

Primăria Craiova pregăteşte un nou acord cadru de modernizare a străzilor de la periferie, după ce actualul acord expiră în acest an. De data asta, sunt scoase la licitaţie doar două loturi de lucrări, pentru străzile de la periferie aflate la nord şi la sud de axa creată de către bulevardele Calea București şi Calea Severinului. Suma maximă pusă în joc ajunge la 55 de milioane de euro, constructorul urmând să vină la pechet şi cu serviciile de proiectare şi asistenţă tehnică. Nimic nou faţă de acordul încă în vigoare. Caietul de sarcini întocmit de primărie a părut însă ca unul făcut pe genunchi, având în vedere măsurile de remediere impuse de ANAP. Practic, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a dat de pământ cu multe dintre condiţiile puse constructorilor, unele putând „să restrângă sau să distorsioneze concurenţa“.

Modernizarea din ultimii ani a străzilor din Craiova s-a făcut în baza unui acord cadru în valoare de circa 16 milioane de euro, atribuit în 2018

Primăria Craiova, „desfiinţată“ de ANAP. Să curgă asfaltul la periferie, asta pare să fie deviza Primăriei Craiova din ultimii ani. Un lucru bun până la urmă, de care aminteşte aproape de fiecare dată şi edilul Olguţa Vasilescu, când vine vorba de realizări. Mai ales că s-a ajuns, conform spuselor primarului Craiovei, la performanţa de a se asfalta o stradă pe zi.

Asfaltarea străzilor din Craiova se face în baza a două acorduri cadru: unul de modernizare, care a vizat mai mult străzile de la periferie unde nu a ajuns niciodată asfaltul, şi altul de întreţinere şi reparaţii străzi, alei, parcări şi trotuare. Primul, în valoare de circa 16 milioane de euro (proiectare + execuţie), a fost atribuit în iunie 2018 firmelor Construcţii Erbaşu SA şi Erpia SA, ultima în asociere cu Romasco Concept SRL. Celălalt, în valoare de aproape 38 de milioane de euro, a fost semnat în martie 2019 cu Domarcons SRL şi Erpia SA. De aici şi avalanşa de asfaltări de la Craiova. Până aici toate bune.

La începutul acestei luni, Primăria Craiova a scos la licitaţie un nou acord cadru pentru modernizarea străzilor de la periferie. Dacă la precedentul acord au existat trei loturi de lucrări, de data asta oraşul a fost împărţit în două: nord şi sud faţă de axa creată de către bulevardele Calea București şi Calea Severinului. Lotul I, care cuprinde străzi poziţionate la nord faţă de cele două bulevarde, are o valoare cuprinsă între 39.101.011,10 lei şi 96.879.056,12 lei (fără TVA). Lotul II, cel de la sud, are o valoare estimată mai mare, cuprinsă între 53.427.974,86 lei şi 132.325.317,03 lei (fără TVA). Adică o valoare maximă totală de 229.204.373,15 lei (fără TVA), echivalentul a 55 de milioane de euro cu TVA (272,7 milioane de lei).

Primăria Craiova, „desfiinţată“ de ANAP. De ce e bună asfaltarea

Potrivit anunţului de participare, municipiul Craiova intenţionează să încheie un acord-cadru pentru servicii de proiectare tehnică, verificare tehnică de calitate, asistență din partea proiectantului și execuție lucrări de modernizare și reabilitare străzi, trotuare și alei. „Prin realizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare, se asigură un aport deosebit la dezvoltarea municipiului Craiova, sporește siguranța circulației localnicilor, se îmbunătățesc semnificativ condițiile de trafic și de circulație a pietonilor, asigurându-se totodată accesul mai facil, în caz de necesitate, al echipelor de intervenție de urgență (salvare, pompieri, poliţie, etc.).

Modernizarea din ultimii ani a străzilor din Craiova s-a făcut în baza unui acord cadru în valoare de circa 16 milioane de euro, atribuit în 2018

De asemenea, realizarea acestei achiziții contribuie la scăderea poluării aerului precum și la facilitarea schimbării modului și condițiilor de transport către unul mai puțin poluant, cu un impact pozitiv asupra mediului și al sănătății populației“, se arată în anunţ. Cu alte cuvinte, scăpăm de praful care se ridică de pe străzile de pământ şi balast, scăpăm şi de poluare. Conform cerinţelor, constructorul ales trebuie să se ocupe de elaborarea tuturor documentelor necesare demarării lucrărilor, de elaborarea proiectului tehnic de execuţie, de elaborarea proiectului „as-built” şi de verificarea documentațiilor tehnice de către verificatori de proiecte atestaţi.

Cum se atribuie megacontractul de modernizare străzi

Criteriul de atribuire a acordului cadru este „cel mai bun raport calitate-preţ“, unde preţul ofertei contează în procent de 78%. Primăria Craiova va mai ţine cont de experiența deținută de șeful de proiect (7%), de experiența deținută de inginerul proiectant de drumuri (5%) şi de perioada de garanţie extinsă a lucrărilor (10%).

Garanţia minimă solicitată pentru lucrări este de 36 de luni, iar perioada maximă cu care poate fi extinsă este de 24 de luni. Ofertele sunt aşteptate până la data de 10 noiembrie. Potrivit cerinţelor din anunţ, ofertantul trebuie să demonstreze că media cifrei de afaceri globală pentru ultimele trei exerciții financiare disponibile (2019, 2020 şi 2021) a fost cel puţin egală cu 18.000.000 de lei, la lotul I (nord), şi cu 22.000.000 de lei, la lotul II (sud).

Primăria, pusă la zid de ANAP. Ce abateri au fost găsite în caietul de sarcini

Între acordul cadru din 2018 şi cel scos acum la licitaţie nu pare să fie prea mare diferenţă. Condiţiile impuse constructorilor au fost cam aceleaşi. Diferă valoarea, acum de trei ori mai mare, şi puţin titulatura, în sensul că acum se menţionează şi de trotuare, nu doar de străzi şi alei. De data asta, Primăria Craiova a avut ghinionul să pice „la zar“ la verificarea documentaţiei de atribuire de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice. Abaterile depistate de ANAP în caietul de sarcini al licitaţiei de modernizare a străzilor s-au întins pe şapte pagini. Practic, ANAP a dat de pământ cu multe dintre condiţiile puse constructorilor, unele putând „să restrângă sau să distorsioneze concurenţa“, în opinia Agenţiei.

Primele deficienţe au fost depistate chiar în debutul caietului de sarcini. ANAP a constatat că lipseau informaţii importante, cum ar fi precizări legate de existența sau nu a unor obligații/condiții cu privire la organizarea lucrărilor în cadrul contractelor subsecvente/lot, în situația în care se va lucra simultan mai multe locații. Caietul de sarcini nu cuprindea, însă, nici informaţii elementare, precum tema de proiectare și caracteristicile imperative ale lucrărilor, standardele și normativele aplicabile, indicatorii tehnico-economici care trebuie atinși. Mai mult, în documentația de atribuire nu s-au regăsit documente de bază precum DALI și/sau SF.

Ce a cerut ANAP

ANAP a cerut completarea caietului de sarcini cu informaţiile lipsă, inclusiv cu termenele pentru finalizarea celui mai mare contract subsecvent sau pentru elaborarea PAC, PT, POE, documente pentru obţinerea avizelor etc.

„Dacă DALI şi SF nu sunt disponibile la momentul inițierii procedurii de atribuire, completați termenul la care aceste documente vor fi puse la dispoziția operatorilor economici. Completați în caietul de sarcini termenele pentru activitățile care cad în responsabilitatea autorităţii contractante, cum ar fi perioadele de examinare/aprobare a livrabilelor intermediare și finale (PAC, PT, DE) înaintate de contractant“, a precizat ANAP.

Primăria Craiova, „desfiinţată“ de ANAP. Extinderea garanţiei, acceptată doar din vorbe

O altă abatere sesizată a fost legată de extinderea garanţiei lucrărilor. Primăria a considerat extinderea garanţiei de trei ani ca factor de evaluare calitativ, dar nu a solicitat şi documente prin care ofertantul să demonstreze că are metodologia necesară pentru asigurarea unei calităţi superioare a lucrărilor faţă de perioada minimă cerută. În fapt, primăria s-a limitat să detalieze „doar metoda de calcul necesară identificării asumării perioadei maximale, fără a menționa instrucțiunile referitoare la demonstrarea metodologiei ce va conduce la asigurarea calități superioare față de perioada minimă definită prin actul normativ în domeniul construcțiilor“.

Măsura de remediere impusă de ANAP: În informațiile referitoare la Planul de Management al calității execuției lucrărilor „să fie descrise în mod obligatoriu acele măsuri necesare evidențierii calității lucrărilor ce vor asigura îndeplinirea condițiilor de calitate și performanță superioare față de cele minime, asumându-se, astfel, mai mult decât un simplu angajament cu privire la acordarea unei perioade de garanție a lucrării peste cea minimă stabilit prin legislația incidentă în domeniul construcțiilor, element ce nu poate fi suficient pentru a garanta autorității contractante că avantajul obținut pe perioada evaluării ofertelor va fi păstrat și în executarea contractului“. Prin această măsură, ANAP vrea să se asigure de „lipsa intervenției pe parcursul perioadei de garanție/notificare a defectelor”.

Primăria Craiova, „desfiinţată“ de ANAP. Probleme şi la contractele subsecvente

Şi frecvenţa contractelor subsecvente a fost considerată o problemă. Primăria a trecut în caietul de sarcini că vor fi semnate două contracte subsecvente/an/lot, dar ANAP a considerat că acest lucru „poate conduce la utilizarea improprie a acordului-cadru astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa“.

„Reanalizaţi și reformulați frecvența estimată de atribuire a contractelor subsecvente, având în vedere că acordul cadru este pretabil situațiilor în care autoritatea contractantă nu poate stabili cu exactitate cantitatea necesară încheierii unui contract raportată la nevoile proprii aferente unui an bugetar sau unei perioade mai lungi de timp“. Recomandarea ANAP: un contract subsecvent pe trimestru.

ANAP nu prea „iubeşte“ acordurile cadru

Din măsurile impuse Primăriei Craiova de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice reiese că aceasta nu prea agreează acordurile cadru, mai ales cum este cel scos acum la licitaţie de municipalitatea craioveană, cu proiectare şi execuţie la pachet. ANAP a considerat că cerințele de prezentare ale propunerii financiare şi tehnice sunt neclare și excesive prin raportare la natura acordului cadru (proiectare și execuție) şi a cerut primăriei să elimine precizările referitoare la prețuri unitare, „deoarece în cazul contractelor care au ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor, modul de exprimare a prețului contractului are la bază sume forfetare care corespund pachetelor/categoriilor de activități aferente implementării acestuia“.

În plus, modelul contractului subsecvent includea clauze care sunt specifice unui contract de execuție lucrări pe baza proiectului tehnic pus la dispoziția executantului de către autoritatea contractantă și nu pentru un contract de natura proiectare şi execuție lucrări, unde responsabilitatea elaborării PT-ului revine operatorului economic. „Reanalizați și reconsiderați decizia de a atribui contractele de proiectare și execuție lucrări de «Modernizare și reabilitare străzi, trotuare și alei din Municipiul Craiova» prin utilizarea acordului cadru“, a fost recomandarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. Aceasta a impus, în continuare, mai multe măsuri de remediere, printre care şi aceea a reanalizării clauzei referitoare la modalitatea de plată a asistenței tehnice „deoarece poate avea ca efect restrângerea participării operatorilor economici la procedura de atribuire a acordului cadru“.

Primăria Craiova, „desfiinţată“ de ANAP: Acordul cadru poate să conducă la utilizarea acestuia în mod abuziv

În finalul raportului privind abaterile din caietul de sarcini al licitaţiei care a avut ca obiect „Modernizare și reabilitare străzi, trotuare și alei din Municipiul Craiova”, ANAP ţine încă o dată să menţioneze că „din justificările autorității contractante nu rezultă faptul că necesitatea elaborării proiectelor tehnice și executarea lucrărilor se formează ad-hoc ca și condiție esențială pentru alegerea încheierii unui acord cadru“. „Luând în considerare obiectul contractelor subsecvente – elaborare PAC și documentații pentru obținerea avizelor, PT, servicii de asistență tehnică și execuție lucrări, ce reprezintă obiective de investiție cu scop clar definit și rezultat unic, aplicarea acordului cadru pentru proiectarea și execuția acestora poate să conducă la utilizarea acordului în mod abuziv sau impropriu. Reanalizați și reconsiderați decizia de a atribui contractele de proiectare și execuție lucrări de «Modernizare și reabilitare străzi, trotuare și alei din municipiul Craiova» prin utilizarea acordului cadru“, a fost recomadarea ANAP.

Modernizarea din ultimii ani a străzilor din Craiova s-a făcut în baza unui acord cadru în valoare de circa 16 milioane de euro, atribuit în 2018

Agenţia a mai recomandat autorității contractante să „analizeze posibilitatea proiectării și execuției lucrărilor în cauză prin atribuirea de contracte de lucrări“, însă Primăria Craiova a ales tot varianta acordului cadru, cu măsurile de remediere transmise de ANAP. „În cazul în care se menține decizia de a utiliza acordul cadru pentru atribuirea contractelor de proiectare și execuție lucrări, adăugați în strategia de contractare argumente suplimentare din care să rezulte fără echivoc că autoritatea contractantă nu utilizează în mod abuziv sau impropriu acordul-cadru astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa“, a fost ultimul cuvânt al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

Exit mobile version