Acasă Actualitate Administratie Ce reglementări rutiere se mai instituie în Craiova

Ce reglementări rutiere se mai instituie în Craiova

Semaforizarea intersecţiei bulevardului Nicolae Romanescu cu strada Popoveni a primit aviz favorabil din partea Comisiei de sistematizare a circulaţiei din municipiul Craiova

Ce reglementări rutiere se mai instituie în Craiova. Comisia de sistematizare a circulaţiei rutiere şi pietonale din municipiul Craiova a avut mult de lucru în ultima lună.

S-a întrunit de două ori în două săptămâni pentru a aviza sau a respinge mai multe solicitări sau pentru a lua anumite decizii. Una dintre ele se referă la semaforizarea intersecţiei bulevardului Nicolae Romanescu cu strada Popoveni, care a primit aviz favorabil din partea Comisiei de sistematizare în şedinţa din 13 aprilie. „Se avizează favorabil eliberare avizului Comisiei de Sistematizare pentru proiectul «Semaforizarea intersecţiei bulevardului Romanescu cu strada Popoveni şi strada Fântâna Popova»“, este enunţul deciziei.

Asta după ce în şedinţa din 11 februarie, prima din acest an, comisia amânase luarea unei decizii. Intersecţia mai sus amintită este una intens tranzitată, mai ales după construirea supermaketului Lidl, de cele mai multe ori aici creându-se ambuteiaje. Semafoarele au fost deja amplasate, dar încă nu au fost puse în funcţiune. 

Comisia a spus „nu“ amplasării unor limitatoare de viteză

Comisia de sistematizare a mai dat aviz favorabil şi pentru amplasarea de garduri de delimitare a circulaţiei pietonilor pe trotuarele în zona Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“, de pe strada Electroputere, şi elaborarea PUZ-ului în vederea construirii unei biserici ortodoxe Sfântul Andrei – Rovine, pe strada Lyon, la nr. 16. De asemenea, se va interzice oprirea autovehiculelor pe strada A.I. Cuza, tronsonul cuprins între intersecţia cu strada Nicolae Bălcescu şi bulevardul Carol I, pe partea cu cinematograful „Patria“. Oprirea va fi interzisă şi pe strada Fântâna Popova, după staţia de gaze.

Semaforizarea intersecţiei bulevardului Nicolae Romanescu cu strada Popoveni a primit aviz favorabil din partea Comisiei de sistematizare a circulaţiei din municipiul Craiova

În schimb, comisia a spus „nu“ amplasării unor limitatoare de viteză pe strada Fermierului, pe strada Aristizza Romanescu şi la intersecţia străzilor Trandafirului şi Vişinului. Nu a fost avizată favorabil nici montarea de limitatoare de viteză pe strada Şoseaua Popoveni, pe strada Brestei (la Casa cu Cocoşi) şi pe strada Caracal. În schimb, pe Şoseaua Popoveni se vor amenaja trotuare pentru circulaţia pietonilor, acolo unde nu există. 

Ce reglementări rutiere se mai instituie în Craiova. Se scot limitatoarele de viteză de la Cimitirul Nord

Tot în şedinţa din aprilie a primit aviz favorabil amplasarea unor indicatoare cu „Oprirea Interzisă“ în zona acceselor la unităţile militare de pe strada 1 Decembrie (intersecţia cu strada Doljului), strada Amilcar Săndulescu (intersecţia cu strada 1 Decembrie), strada Caracal, nr. 148 (Rompetrol) şi strada Caracal, nr. 101 (trecerea la nivel cu calea ferată).

În schimb, a fost amânată luarea unei decizii în privinţa amplasării unor semafoare inteligente pentru pietoni pe Calea Bucureşti, la intersecţia cu strada Eustaţiu Stoenescu, în zona restaurantului „Intim“ (giratoriul de la Helin), pentru „o analiză mai profundă şi găsirea unei variante optime“. Nici în şedinţa următoare, din data de 3 mai, nu s-a luat o decizie în privinţa acestor semafoare de la Helin. Decizia a fost amânată „până la realizarea unui studiu de trafic sau a unui studiu de soluţii pentru această intersecţie“. 

Ce s-a mai decis în ultima şedinţă? Amplasarea unor limitatoare de viteză pe strada Drumul Muntenilor, montarea unor stâlpi de delimitare pe trotuarul de pe sectorul adiacent Centrului Militar Zonal Dolj şi pe trotuarul de pe strada Matei Millo, în dreptul imobilului cu nr. 42. La această ultimă întrunire a Comisiei de sistematizare a circulaţiei s-a luat şi decizia destituirii dispozitivelor de limitare a vitezei de pe Aleea 4 Şimnic, din zona trecerii pentru pietoni de la Cimitirul Nord şi „completarea semnalizării rutiere prin amplasarea unor benzi rezonatoare şi aplicarea unor marcaje termoplastice pentru evidenţierea acestei treceri pentru pietoni“. 

Ce reglementări rutiere se mai instituie în Craiova. Giratoriu nou în Bariera Vâlcii şi sensuri unice în cartierul 1 Mai

Cel mai probabil, va mai trece ceva timp până să fie puse în practică aceste decizii. Asta dacă ne gândim că nu au fost încă implementate toate hotărârile luate de Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în decembrie 2021. Dintre acestea amintim amplasarea unor indicatoare rutiere cu semnificaţia „Oprirea interzisă“ pe strada Bariera Vâlcii, pe ambele sensuri de mers, pe toată lungimea străzii. Tot pe strada Bariera Vâlcii urma să fie amenajat şi un sens giratoriu, în zona accesului în parcarea CET 2 Craiova. 

Semaforizarea intersecţiei bulevardului Nicolae Romanescu cu strada Popoveni a primit aviz favorabil din partea Comisiei de sistematizare a circulaţiei din municipiul Craiova

De asemenea, a primit aviz favorabil din partea Comisiei şi implementarea unui sistem de sensuri unice în cartierul 1 Mai, zona delimitată de străzile Popoveni, Râului, Dr. Ioan Cantacuzino şi Nicolae Ionescu Siseşti. Potrivit deciziei, pe fiecare stradă cu sens unic vor fi amenajate locuri de parcare pe o parte, iar pe cealaltă parte se vor monta stâlpi de delimitare a zonei carosabile de trotuar. „Semnalizarea pe verticală, stâlpii de delimitare şi marcajele rutiere se vor realiza în prima parte a anului 2022, atunci când temperatura exterioară înregistrată va permite aceste activităţi“, se menţiona în hotărârea Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale din municipiul Craiova din data de 10 decembrie 2021. 

Care este componenţa Comisiei de sistematizare a circulaţiei

Comisia de sistematizare a cirulaţiei rutiere şi pietonale din municipiul Craiova are un preşedinte, un vicepreşedinte, 13 membri şi un secretar. Preşedintele comisiei este primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, iar vicepreşedinte este viceprimarul Aurelia Filip.

Membrii comisiei sunt următorii: Sorin Gae – reprezentant Biroul Rutier Craiova, Octavian Mateescu – director executiv Poliţia Locală Craiova, Daniel Mocioacă – şef Serviciu Circulaţie Poliţia Locală Craiova, Delia Ciucă – director executiv Direcţia Servicii Publice Primăria Craiova, Alin Glăvan – director executiv adjunct Direcţia Servicii Publice, Claudiu Iancu – şef Serviciu Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei, Marian Ghencioiu – şef Serviciu Administrare Întreţinere Drumuri, Claudiu Dobre – şef Birou Dispecerat, Siguranța Circulatiei RAT SRL, Iulian Măgureanu – inginer în cadrul RAADPFL Craiova, Dan Niţă – inspector Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Ilie Dumitru – prof. univ. dr., reprezentant al Universităţii din Craiova, Bogdan Ţiparu – arhitect, reprezentant al Ordinului Arhitecţilor din România – Filiala Dolj, Nicoleta Pârvănescu – reprezentant Registrul Urbaniştilor din România, Filiala Dolj.

Secretar este Dorel Vladu, de la Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Primăriei Craiova.

Exit mobile version