Acasă Local UPDATE / Se schimbă Regulamentul locurilor de parcare din Craiova

UPDATE / Se schimbă Regulamentul locurilor de parcare din Craiova

Primăria Craiova modifică Regulamentul local de urbanism privind dimensionarea numărului de parcări în funcţie de destinaţia şi dimensiunile investiţiilor. Apar noi regului privind locurile de parcare şi obţinerea autorizaţiilor de construire.

Se schimbă Regulamentul locurilor de parcare. Primăria Craiova a ajuns la concluzia că necesarul locurilor de parcare în municipiu a crescut foarte mult în ultimii ani, aşa că umblă la „Regulamentul local de urbanism privind dimensionarea numărului de parcări în funcţie de destinaţia şi dimensiunile investiţiilor în Municipiul Craiova“.

UPDATE / Foarte important! Regulamentul local privind dimensionarea numărului de parcări în funcție de destinația și dimensiunile investițiilor în municipiul Craiova se aplică domeniului privat. Astfel, persoanele fizice sau juridice care doresc să realizeze construcții pe domeniul privat exclusiv deținut în proprietate trebuie să asigure locuri de parcare potrivit investițiilor propuse.

Regulamentul data din 2008 şi nu a suferit până acum vreo modificare, asta deşi „gradul de motorizare al populaţiei a înregistrat creşteri semnificative“. 

„Întrucât faţă de nivelul anului 2008, necesarul de spaţii/locuri de parcare s-a modificat în sensul majorării, dimensionarea locurilor de parcare specifice diverselor tipuri de funcţiuni este în prezent insuficientă, generând la nivelul localităţii situaţii de disconfort datorită amenajării la sol a incintelor în care au loc dezvoltări imobiliare cu suprafeţe mari de platforme destinate locurilor de parcare în detrimentul rezervelor de teren necesare amenajării de spaţii verzi (…) Astfel, se impune revizuirea condiţiilor din reglementarea specifică dimensionării numărului de parcări ţinând cont de cerinţele actuale, inclusiv introducerea de reglementări care să asigure menţinerea la sol a unor suprafeţe de spaţiu verde“, se arată în raportul de aprobare a noului Regulament.

Se schimbă Regulamentul locurilor de parcare de pe domeniul privat al Craiovei. Ce probleme a depistat primăria

Acesta se află în consultare publică până la data de 19 noiembrie şi este postat pe site-ul primăriei. Concret, autoritatea publică locală schimbă regulile din mers şi stabileşte care va trebui să fie de acum înainte numărul de locuri de parcare raportat la tipul de construcţie, în aşa fel încât să se respecte Regulamentul privind spaţiile verzi, dar să nu se creeze şi o aglomerare a domeniului public.

Acestea ar fi, de fapt, cele două tipuri de probleme de la nivelul Craiovei – diminuarea sub limita acceptabilă a suprafeţelor destinate spaţiilor verzi din interiorul incintelor în care au loc dezvoltări imobiliare şi aglomerarea domeniului public cu surplusul de autovehicule pentru care nu se poate asigura parcarea în interiorul proprietăţilor, care au dus la o reformulare a Regulamentului respectiv. De acesta se va ţine apoi cont la elaborarea documentaţiilor urbanistice în vederea obţinerii autorizaţiilor de construire. 

Ce reguli noi privind dimensionarea parcărilor în funcţie de destinaţie apar în Craiova

Regulamentul supus dezbaterii publice stabileşte regulile privind dimensionarea parcărilor în funcţie de destinaţia, dimensiunile investiţiilor propuse, sau în funcţie de numărul de utilizatori al acestora. El se va aplica unitar la nivelul municipiului Craiova, pentru toate categoriile de terenuri şi investiţii, indiferent de tipul de proprietate asupra acestora. Excepţie va face doar zona centrală şi istorică a Craiovei, cuprinsă între străzile Alexandru loan Cuza, Calea Unirii, Mihail Kogălniceanu, Eugeniu Carada şi Arieş. Aici nu se aplică Regulamentul mai sus menţionat. 

Parcări cu plata prin SMS de pe strada Mihail Kogălniceanu

Potrivit noilor prevederi, pentru construcţiile administrative cum ar fi sedii de primării, sedii de partid-sediu central, sedii de birouri, sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvemamentale, asociaţii, agenţii, fonduri, etc, vor fi prevăzute câte un loc de parcare pentru doi salariaţi, plus un spor de 20% pentru invitaţi.

Locurile de parcare pentru salariaţi se vor asigura în interiorul clădirii, la subsol, demisol sau parter, locurile pentru vizitatori putând fi realizate şi la nivelul solului, în situaţia în care se poate asigura inclusiv amenajarea de spaţii verzi pe o suprafaţă de minimum 15% din suprafaţa terenului. Pentru toate categoriile de construcţii financiar bancare va fi prevăzut tot câte un Ioc de parcare la doi salariaţi, însă cu un spor de 50% pentru clienţi. 

Locuri de parcare în funcție de suprafața desfăşurată a construcţiei

Trecând la construcţiile comerciale, locurile de parcare vor fi în funcţie de suprafaţă şi anume: un loc de parcare pentru 200 mp suprafaţa desfăşurată a construcţiei, pentru unităţi până la 400 mp; un loc de parcare pentru 100 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei, pentru unităţi cuprinse între 400 mp şi 600 mp; un loc de parcare pentru 50 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei, pentru unităţi cuprinse între 600 mp şi 1.500 mp; un loc de parcare pentru 40 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei, pentru complexele comerciale de peste 1.500 mp.

Locurile de parcare se vor putea amenaja în subsolul, demisolul sau parterul construcţiei sau la nivelul terenului, în situaţia în care se poate asigura inclusiv amenajarea de spaţii verzi pe o suprafaţă de minimum 5% din suprafaţa terenului. De asemenea, pentru spaţiile cu destinaţia de alimentaţie publică sau care asigură servicii ce includ alimentaţia publică (cluburi, discoteci, săli de jocuri) va fi prevăzut câte un loc de parcare la 4-8 locuri la masă. 

Se schimbă Regulamentul locurilor de parcare. Cinci locuri pentru fiecare biserică

Noul Regulament prevede pentru construcţiile de cult minimum 5 locuri de parcare pentru fiecare amplasament. Locurile de parcare se vor amenaja astfel încât să se poată asigura la sol o suprafaţă aferentă spaţiilor verzi de minimum 25% din suprafaţa totală a terenului.

De asemenea, pentru construcţiile culturale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru vizitatori, spectatori şi personal după cum urmează: pentru expoziţii şi muzee câte un loc de parcare la 50 mp spaţiu de expunere; pentru biblioteci, săli de reuniune, case de cultură, centre culturale, cinematografe, teatre, săli de spectacole, câte un loc de parcare la 10 locuri în sală. Spaţiilor verzi trebuie să reprezinte minimum 20% din suprafaţa totală a terenului. 

Cum se calculează locurile de parcare la școli și spitale

În ceea ce priveşte şcolile, aici a fost prevăzut un loc de parcare la trei cadre didactice, plus un spor de 10% pentru personalul auxiliar, vizitatori ocazionali, maşini de aprovizionare şi de intervenţie. Pentru campusurile aferente învăţământului universitar se vor prevedea minimum un loc de parcare la 5 persoane rezidente, plus un spor de 10% pentru personalul auxiliar, vizitatori ocazionali etc.

Primăria Craiova modifică Regulamentul local de urbanism privind dimensionarea numărului de parcări în funcţie de destinaţia şi dimensiunile investiţiilor. Apar noi regului privind locurile de parcare şi obţinerea autorizaţiilor de construire.

În Regulament sunt trecute şi unităţile sanitare. Aici a fost prevăzut câte un loc de parcare la patru persoane angajate, plus un spor de 25% pentru vizitatori, transport specializat, de intervenţie, de aprovizionare. Locurile de parcare se vor amenaja astfel încât să se poată asigura la sol o suprafaţă de minimum 15 mp de spaţiu verde pentru fiecare bolnav. De asemenea, la toate construcţiile şi amenajările sportive vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 10 persoane adăpostite simultan în clădire, plus minimum două locuri de parcare dimensionate pentru autocare.

Două locuri de parcare pentru fiecare apartament

Nu au fost uitate nici parcurile şi locurile de joacă. Pentru parcuri trebuie să existe câte cinci locuri de parcare pentru 10.000 mp, iar pentru locuri de joacă pentru copii sau zone de picnic – câte un loc de parcare pentru 10 persoane.

În fine, la locuinţele individuale (unifamiliale) vor fi prevăzute locuri de parcare exclusiv în incintă, după cum urmează: un loc pentru cele cu suprafaţa desfăşurată până la 100 mp şi două locuri pentru cele cu suprafaţa desfăşurată între 100 mp şi 250 mp. Pentru locuinţele care depăşesc 250 mp este nevoie de trei locuri de parcare. Pentru locuinţele colective vor fi prevăzute două locuri de parcare pentru fiecare apartament, asigurate exclusiv în subsoluri sau demisoluri cu destinaţia de garaje.

Ar mai fi de menţionat că la Primăria Craiova este în elaborare un studiu privind politica de parcare la nivelul municipiului. Este vorba de un proiect care presupune elaborarea unui studiu în vederea definirii unei politici de parcare în Craiova, cu identificarea locaţiilor pentru parcări colective la nivelul zonei centrale şi a cartierelor rezidenţiale.

Exit mobile version