Acasă Local Gorj Burse de excelenţă de 1.000 de euro pentru elevii şi studenţii...

Burse de excelenţă de 1.000 de euro pentru elevii şi studenţii merituoşi

-

Clubul Rotary Târgu Jiu continuă și anul acesta Proiectul Bursele de Excelență ROTARY. Anul trecut, Clubul Rotary a acordat trei burse de excelență câștigate de elevii Cioplean Marian, Popescu Ioan și Rosca Raluca. Anul acesta, vor fi acordate tot trei burse de excelență, fiecare în valoare de 1.000 de euro. Bursele de excelență acordate urmăresc identificarea, susţinerea, dezvoltarea şi promovarea talentelor, elevi sau studenți, cetățeni români. Pentru Bursa de excelență ROTARY se pot înscrie elevii, studenții sau masteranzii care urmează cursurile la învățământul de zi în școlile/liceele/Universitățile din județul Gorj și care îndeplinesc următoarele condiții: au domiciliul în județul Gorj; sunt integraliști, adică nu au obligații profesionale nerezolvate din anii anteriori de curs; s-au remarcat într-un domeniu de activitate profesională și socială sau/și au media generală a anilor de studiu peste 9,50; nu au niciun grad de rudenie cu membrii Clubul Rotary din Târgu Jiu. Bursele se vor acorda prin concurs, în baza unui contract semnat între beneficiarul bursei și Clubul Rotary din Târgu Jiu. Înscrierile pentru acest concurs se vor realiza prin transmiterea unui set de documente în intervalul 1 martie – 19 aprilie 2019, către Clubul Rotary din Târgu Jiu pe adresa: [email protected]
Setul de documente va cuprinde: 1. Curriculum Vitae în format european, care să precizeze în mod obligatoriu datele complete de contact ale solicitantului bursei, istoricul formării acestuia, precum și activitățile și rezultatele semnificative (premii obținute, situația școlară, materiale publicate, stagii de pregătire, burse anterioare etc.); 2. Copia actului de identitate; 3. Copii ale diplomelor obţinute şi ale actelor de studii care să ateste performanţele aplicantului; Pentru conformitate, candidații acceptați la concurs vor aduce documentele originale; 4. Dovadă care să ateste implicarea în activități sociale, de voluntariat sau autoevaluarea aportului adus dezvoltării activităţii școlare, studenţeşti; 5. Un eseu de maximum patru pagini A4, în limba română, privind motivația candidatului de a participa la acest concurs și de a-l câștiga; 6. Scrisori de recomandare de la cadrele didactice care îl cunosc (minimum 2); 7. Dovezi ale situației materiale din familie (documente din care să rezulte media venitului net/membru de familie). Evaluarea candidaților în privința acordării Bursei de Excelenţă Rotary se va face de către Comisia de Acordare a Bursei de Excelenţă Rotary și se va desfășura în două etape: 1. Etapa preliminară – în care se va analiza fiecare candidatură și se vor acorda punctaje candidaților, rezultând astfel o ierarhizare a acestora; 2. Etapa finală – în care primii șase candidați, în funcție de punctajul obținut, își vor susține eseul, precum și un interviu în fața comisiei. Mai multe informații privind desfășurarea acestui Concurs se găsesc pe site-ul clubului http://www.rotarytargujiu.ro/.

ȘTIRI VIDEO GdS

Horoscop

Berbec Schimbările de spirit şi micile distrageri iritante v-ar putea provoca temporar o contradicţie cu un partener. Puteţi percepe insulte acolo unde...