Sediul Asistenţei Sociale din Craiova

La acest început de an s-a modificat cuantumul venitului minim pe membru de familie luat în calcul pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, în sezonul rece 2018 – 2019. Prin OUG nr. 114/2018 s-a stabilit că, începând din luna ianuarie 2019, pentru consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, limita de venit pentru accesarea acestei prestaţii sociale creşte de la 615 lei/membru de familie, la 750 lei/membru de familie. În schimb, majorarea nu se impune în cazul încălzirii cu energie termică în sistem centralizat, unde nivelul maxim de venituri este stabilit la 786 lei/persoană în cazul familiei şi la 1.082 de lei, în cazul persoanei singure.
Majorarea veniturilor populaţiei, cu precădere cele ale unora dintre persoanele vârstnice, şi nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 de lei la 640 de lei a făcut ca multe persoane care beneficiau de ajutor pentru încălzirea locuinţei să nu mai primească în sezonul 2018 – 2019 acest ajutor bănesc. Se ştie că beneficiau până anul trecut de acest ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit în funcţie de venitul net lunar, iar de ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie termică beneficiau familiile care realizau venituri de până la 786 lei/membru de familie şi 1.082 de lei, în cazul persoanelor singure, stabilit în funcţie de venitul net lunar.
În această situaţie, prin suportarea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinţei, veniturile familiilor, în special ale persoanelor vârstnice, nu ar mai putea asigura necesarul de trai.
Faţă de numărul de familii beneficiare ale ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri în luna decembrie 2017, pentru sezonul rece 2017-2018, de 236.355 de familii şi persoane singure, în luna decembrie 2018, numărul beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei a scăzut la 129.104 familii şi persoane singure. Majoritatea celor care nu mai beneficiază de acest drept au venituri care depăşesc cu puţin plafonul maxim de venituri de 615 lei.
Prin urmare, reprezentanţii Primăriei Craiova spun că numărul beneficiarilor va creşte începând cu luna ianuarie 2019. Numai că, acei craioveni care se încadrează normelor noilor reglementări trebuie să aducă documente prin care să demonstreze ce venituri au. Primirea acestora se va face până la data de 20 ianuarie.

Maria CERNĂTESCU
A absolvit Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” din Universitatea din Craiova şi lucrează în presa scrisă din 2004. În momentul actual este unul dintre puţinii jurnaliști locali care se ocupă de domeniul asociaţiilor de proprietari.