Consiliul Judeţean Dolj se va întruni vineri, 14 decembrie, în ultima şedinţă ordinară din acest an

După ultima şedinţă ordinară din acest an a Consiliului Judeţean (CJ) Dolj, care va avea loc vineri, 14 decembrie, fondul de rezervă al judeţului pe anul 2018 va creşte cu aproape şase milioane de lei. Nu este vorba de bani proveniţi din exterior, ci de sume care au fost alocate pentru realizarea unor investiţii în 2018 şi care nu mai pot fi cheltuite până la sfârşitul anului, din diverse motive. Potrivit hotărârii privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Dolj pe anul 2018, care va fi supusă la vot în şedinţa de vineri, în vistieria CJ se vor întoarce 5.781.000 lei, bani necheltuiţi. De unde provin aceştia? De la proiecte care nu mai pot fi duse la capăt în acest an.
Spre exemplu, 580.000 de lei au rămas necheltuiţi de la proiectul privind modernizarea şi extinderea Unităţii de Primiri Urgenţe de la Spitalul Judeţean, mai exact de la depozitul de gaze medicale, „din cauza timpului scurt rămas până la sfârşitul anului care nu mai permite realizarea unor faze prevăzute în contract“, alţi 500.000 de lei întorcându-se de la „Modernizarea Spitalului Leamna“, motivul fiind acela că proiectarea nu se poate face fără actualizarea documentaţiei cadastrale, care nu s-a putut realiza până în prezent. Tot din acelaşi motiv, UMS Sadova restituie CJ Dolj suma de 154.000 lei, destinată reabilitării unui corp de clădire, demolării parţiale a altuia şi construirii unor garaje pentru ambulanţe.

De la Aeroportul Craiova se întorc la CJ 2,3 milioane de lei

Şi de la proiectele privind modernizarea unor drumuri judeţene sau comunale au rămas bani necheltuiţi: 501.000 lei de la proiectul privind modernizarea DJ 643A limita judeţului Olt – Picăturile – Murgaşi – Veleşti, pentru că nu s-a încheiat contractul de execuţie; 488.000 lei de la modernizarea DC 120 Titu (DJ 606B) – Gogoşu (DJ 606C), pentru că procedura de atribuire se află încă la faza de evaluare a ofertelor; 800.000 lei de la modernizarea DJ 606E Pietroaia (DJ 606) – Urdiniţa – limita cu judeţul Mehedinţi (faza de proiectare), deoarece „DJ 606E a fost cuprins în programul de întreţinere şi reparaţii pe anul 2018 al Societăţii pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj SA, nemaifiind nevoie de demararea procedurii de achiziţie a serviciilor de proiectare“.
La rândul său, Aeroportul Internaţional Craiova restituie CJ Dolj suma de 2,3 milioane lei: 1.000.000 de lei de la modernizarea şi extinderea parcării (PT + execuţie) şi 1.300.000 lei de la proiectul privind extinderea terminalului de plecări şi sosiri (proiectare şi execuţie). Motivul este acelaşi: procedura de achiziţie a demarat târziu, timpul rămas până la sfârşitul anului fiind insuficient pentru atribuirea contractului. Tot din proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Doljului pe anul 2018 aflăm că la nivelul sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului au fost înregistrare economii de 9.475.000 lei la „Programul pentru şcoli al României“, bani care vor fi însă redistribuiţi.

CJ Dolj trimite bani către primăriile cu datorii

În şedinţa ordinară de vineri, Consiliul Judeţean Dolj va împărţi şi bani, vizate fiind unele primării din judeţ aflate în impas. Consilierii judeţeni vor vota alocarea din fondul de rezervă al Doljului a unei sume de bani pentru „acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale, având în vedere apariţia unor situaţii de extremă dificultate“. Mai exact, unele localităţi din judeţ au solicitat bani pentru salarii şi alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, cum ar fi cele cu utilităţile, cu plăţile restante către furnizori, cu ratele neachitate, cu cofinanţările de proiecte sau cu asistenţii personali ai persoanelor cu handicap. În proiectul de hotărâre nu apare însă suma care va fi împărţită şi localităţile care vor primi acest ajutor bănesc.
Un astfel de proiect de hotărâre s-a aflat pe ordinea de zi şi la şedinţa de luna trecută, dar el a fost retras, în aşteptarea sumelor care urma să intre în vistieria CJ Dolj de la Finanţe. De aici va veni suma de 5.029.000 lei, din impozitul pe venit, bani care vor fi repartizaţi, la rândul lor, pe unităţi administrativ-teritoriale. Pentru acest lucru s-a întocmit un alt proiect de hotărâre, iar potrivit acestuia banii respectivi vor ajunge la primăriile din judeţ pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii lor, şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.