Pesta porcină africană s-a apropiat amenințător de județul Olt, un nou caz descoperit la un mistreț de pe un fond de vânătoare din Teleorman determinându-i pe medicii veterinari să instituie zonă de protecție în șase sate.

Cele șase sate din Olt în care s-a instituit zona de protecție sunt: Bârseștii de Sus (Sprîncenata), Scărișoara, Plăviceni, Rusănești, Jieni și Cilieni. În aceste localități, sătenilor nu li se mai permite mișcarea animalelor dintr-o gospodărie în alta nici măcar în interiorul localității. Dacă animalele examinate clinic de către medicul veterinar concesionar nu au semne de boală se pot sacrifica, directorul DSVSA Olt, medicul veterinar Veronel Bolborea, recomandând să se țină permanent legătura cu specialiștii. O altă recomandare este cea privind efectuarea examenului trichineloscopic în urma sacrificării animalului, medicii observând că în ultima perioadă proprietarii care decid să sacrifice porcii evită nejustificat să apeleze la medic pentru acest examen. „Să nu fugim de un rău și să dăm peste unul și mai mare“, a spus dr. Bolborea, explicând că acest examen trichineloscopic, ca, de altfel, și eliminarea oricărei suspiciuni de boală la animaul sacrificat, sunt cele mai importante.

Alte nouă sate, în zona de supraveghere

În raza de 12 kilometri în jurul noului focar apărut în Teleorman, pe fondul de vânătoare 11 Beciu, pe raza localității Plopii Slăvitesti, sunt alte nouă sate din județul Olt, care intră în zona de supraveghere. Este vorba de: Băbiciu, Gostavățu, Sprâncenata, sat Frunzaru, sat Uria, sat Călinești (Radomirești), Cilieni, Tia Mare, sat Potlogeni.
Iată și măsurile pe care autoritățile le-au dispus în zona de protecție și în cea de supraveghere:
– Instalarea semnelor sau panourilor de avertizare pe drumurile ce delimitează granițele zonelor de protecție și de supraveghere;
– Catagrafia efectivului de mistreți și prădători pe fondurile de vânătoare 42 Călinești, FV 43 Frunzaru, FV 44 Caracal, FV 49 Rusănești, FV 56 Tia Mare;
– Efectuarea de patrule zilnice de către gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea porcilor morți sau bolnavi și notificarea imediată la DSVSA Olt a eventualelor cazuri de boală sau mortalitate la efectivele de mistreți deținute;
– Neutralizarea prin îngropare a cadavrelor, în gropi executate de gestionarii fondurilor de vânătoare, sub supraveghere oficială, împrejmuite și semnalizate pentru evitarea accesului animalelor sau persoanelor în aria de îngropare;
– Transportul cadavrelor de mistreți se asigură cu mijloace de transport etanșe și dezinfectate astfel încât să se evite răspândirea virusului;
– Recoltarea de probe de la toți porcii mistreți împușcați și expedierea către LSVSA Olt;
– Carcasele de porci mistreți împușcați se vor depozita în condiții adecvate de regim termic;
– Este obligatorie schimbarea hainelor și a încălțămintei cu care s-au efectuat deplasări în fondurile de vânătoare și dezinfecția mijloacelor de transport înainte de a ieși din zonele de protecție și de supraveghere;
– Efectuarea unui recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci domestici din toate exploatațiile nonprofesionale și cele crescute în libertate; ulterior efectuării recensământului, acesta se actualizează de către fiecare proprietar;
– Toți porcii domestici din gospodării trebuie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri îngrădite, izolate astfel încât să se evite, pe orice cale, contactul cu porcii mistreți, să nu aibă acces la nici un produs sau orice alt obiect susceptibil care poate intra apoi în contact cu porcii din exploatație;
– Se asigură mijloace adecvate de dezinfecție și, dacă se constată prezența insectelor ce pot reprezenta vectori și de dezinsecție, la intrarea și ieșirea din gospodărie prin amplasarea unor tăvițe cu paie îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică la poartă și la intrarea în adăpost;
– Se interzice ieșirea sau intrarea în exploatație a porcilor;
– Toate cazurile de porci morți sau bolnavi se anunță imediat medicului veterinar de liberă practică împuternicit de pe raza localității și DSVSA Olt, în vederea efectuării examenelor de laborator pentru depistarea pestei porcine africane;
– Toate persoanele care intră și ies din exploatație trebuie să aplice măsuri minime de igienă prin schimbarea hainelor și a încălțămintei de fiecare dată după terminarea lucrului în adăpost pentru a preveni răspândirea virusului;
– Nici o parte dintr-un mistreț sacrificat sau găsit mort ori accidentat, nici un material, inclusiv material lemnos, obiect sau echipament provenit din zona infectată și care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane nu trebuie să fie introdus în exploatații cu porci;
– Se interzice folosirea materialului seminal, a ovulelor sau a embrionilor de porc în afara zonelor.
Reprezentanții DSVSA au mai precizat că județul Olt rămâne indemn de pesta porcină africană (nu există niciun caz de pestă), cele 54 probe de la mistreții împușcați și una de la un mistreț găsit mort, precum și cele 18 probe de organe din exploatații comerciale și trei probe de la porci din gospodării analizate pentru detecția genomului virusului pestei porcine africane, în perioada 1-20 noiembrie 2018, dovedind acest lucru.

Alina Mitran
Lucrează în presă din 2000 și ceea ce a început ca un hobby s-a transformat într-o profesie. A absolvit Facultatea de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori, dar a ales presa scrisă, un domeniu care i-a oferit cele mai mari satisfacții profesionale. S-a alăturat echipei Gazeta de Sud în 2004.