Casa de Asigurări de Sănătate Gorj a derulat controale la furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu instituţia şi a recuperat zeci de mii de lei. Furnizorii care beneficiază de decontări de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Gorj au fost controlaţi de compartimentul de specialitate al instituţiei. Daniel Şurlea, directorul Casei de Asigurări de Sănătate Gorj, a declarat că, în total, au fost efectuate în trimestrul al III-lea 57 de verificări. Dintre acestea, 27 au fost tematice şi 31 operative. Potrivit lui Daniel Şurlea, la medicii de familie au fost efectuate zece controale, la medicii stomatologi – patru controale, la cei specialişti – șase controale, iar la asistenţa de balneofizioterapie – un control.
Au imputat 33.000 de lei
Directorul Casei de Asigurări de Sănătate Gorj, Daniel Şurlea, a precizat că nu au fost depistate mari nereguli, dar a fost imputată suma de 33.000 de lei. Cea mai mare sumă imputată a fost către medicii de familie, respectiv 6.000 de lei. Medicii specialişti au avut de returnat către CAS suma de 4.500 de lei. Daniel Surlea a mai declarat că între nereguli pot fi amintite: neconsemnarea în registrele de consultaţii a tuturor datelor, neeliberarea la timp a reţetelor. În concluzie, CAS nu a decontat servicii medicale care să nu fi fost efectuate. „Derulăm periodic astfel de controale privind disciplina financiară şi respectarea legislaţiei. Am depistat nereguli, dar nu se poate afirma că a fost vorba de servicii neefectuate şi plătite, ci de nerespectarea formalităţiilor care sunt cerute la dosarul de decontare. Trebuie respectaţi paşii necesari prevăzuţi în legislaţia specifică. Banii trebuie recuperaţi“, a spus Daniel Şurlea, preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate Gorj.

Eugen MARUTA
Este absolvent al Facultății de Litere și Ștințe Sociale și al unui master în Administrația Publică. În anul 2000 a venit în practică jurnalistică la Gazeta de Sud, iar de a doua zi au început să apără în ziar articole sub semnătura sa.