Firmele au posibilități limitate de a atrage fonduri europene pe POR, în schimb autoritățile publice au o paletă diversificată de investiții pe care le pot face cu bani europeni
Firmele au posibilități limitate de a atrage fonduri europene pe POR, în schimb autoritățile publice au o paletă diversificată de investiții pe care le pot face cu bani europeni

În timp ce IMM-urile pot accesa bani europeni pentru cercetare-inovare, construcția, modernizarea și extinderea spațiului de producție din incubatoarele de afaceri, autoritățile publice au mai multe posibilități să atragă fonduri europene pentru investiții în iluminatul public, pentru diminuarea emisiilor de dioxid de carbon și altele.

Pe Programul Opera-țional Regional (POR) 2014-2020, în 2018 sunt deschise 17 apeluri de proiecte, dintre care cele mai multe sunt destinate autorităților publice și doar în două situații pot fi beneficiare firme din categoria IMM-urilor. Vă prezentăm mai jos toate apelurile active în perioada care a mai rămas din 2018, cu denumirea lor exactă, pentru a putea fi identificate mai ușor în ghidurile solicitantului. Datele au fost preluate de la ADR Sud-Vest Oltenia.

Investiții pentru IMM-uri

Pe Axa Prioritară 1, Prioritatea de Investiții 1.1, Operațiunea C – „Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării-inovării in parteneriat cu ITT“.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societăți cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) în parteneriat cu entități de transfer tehnologic (ITT) acreditate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Valoarea minimă a finanțării nerambursabile solicitate este de 25.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb leu/euro valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv aferent lunii decembrie 2017. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis, adică 200.000 de euro.
Cei care doresc să înființeze incubatoare de afaceri pot depune proiecte eligibile pe Axa Prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor“, Prioritatea de Investiții 2.1 – Operațiunea B „Incubatoare de afaceri“. Există câteva tipuri de activități ce pot fi finanțate pe această axă, cum ar fi: construcția, modernizarea și extinderea spațiului de producție; servicii pentru IMM-uri, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, noi tehnologii pentru crearea, modernizarea, extinderea incubatoarelor sau acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente. Proiectele se pot depune până pe 9 iulie 2018 și pot fi atrași între 200.000 și 7 milioane de euro.

Clădiri rezidențiale și clădiri publice, în zonele riverane Dunării

Autoritățile publice au mai multe oportunități investiționale cu fonduri europene. Pe Axa prioritară 3 a POR – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon“ se pot depune proiecte anul acesta pe Prioritatea de Investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor“, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD).
Primăriile pot accesa fonduri europene pe Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea C „Iluminat public“. Există apeluri de proiecte dedicate celor opt regiuni de dezvoltare, inclusiv zonei de Investiţie Teritorială Integrată (ITI) din Delta Dunării. Această linie de finanțare va sprijini realizarea de investiții pentru scăderea consumului de energie primară în iluminatul public. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100.000 de euro și maximum 5.000.000 de euro, echivalent în lei, se arată pe site-ul ADR Sud-Vest Oltenia.

Investiții în reducerea poluării

Pe Prioritatea de Investiții 3.2 – „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor“ este o măsură activă. Aceleași investiții pot fi realizate pe Prioritatea de Investiții 3.2, dar în zonele de lângă Dunăre, respectiv SUERD. Ambele apeluri de proiecte expiră pe 21 mai 2018.
Autoritățile publice din zonele urbane pot depune proiecte pentru reducerea poluării aerului și decontaminarea unor zone care au deservit industria. Autoritățile pot aplica pe Prioritatea de Investiții 4.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului“, cu termen de depunere 31 decembrie 2018.
De asemenea, pe Prioritatea de Investiții 4.3 – „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale“, depunerea de proiecte se poate face tot până pe 31 decembrie 2018.

Alte oportunități investiționale pentru autorități

Pe Prioritatea de Investiții 4.4 – „Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare“, proiectele pot fi depuse tot până la finele anului în curs.
Prioritatea de Investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“ are termen final de depunere a proiectelor data de 16.07.2018.
De asemenea, există și secțiuni cu denumiri pompoase. Pe Prioritatea de Investiții 7.1 – „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice“, este al treilea apel pe această temă. Potrivit datelor de la Ministerul Dezvoltării, pe Prioritatea de Investiții 7.1 sunt eligibile unitățile administrativ-teritoriale și parteneriatele dintre acestea și se pot depune proiecte de infrastructură de turism pentru amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum şi crearea sau modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracţiilor turistice, crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente activităţii de marketing şi promovare turistică ale obiectivului finanţat.
Valoarea minimă a unui proiect este de minimum 100.000 de euro, iar cea maximă – 5 milioane de euro. Termenul de depunere a proiectelor este între 30.04.2018 și 30.10.2018.
Mai există active câteva apeluri ce oferă posibilități investiționale în sănătate (Prioritatea de Investiții 8.1) și învățământ (Prioritatea de Investiții 10.1), precum și cadastrarea unor instituții publice (Prioritatea de Investiții 11.1) și altele.

Rezultate ale implementării POR 2007-2013, la nivelul Olteniei

Potrivit ADR Sud-Vest Oltenia, pe vechiul POR 2007-2013, în regiune s-au înregistrat o serie de investiții, cum ar fi:
– 975 proiecte depuse pentru finanțare prin POR, în valoare solicitată de 1,20 miliarde de euro;
– 566 proiecte contractate, prin care se finanțează investiții de peste 774,72 milioane de euro fonduri nerambursabile;
– 2.528 locuri de muncă nou-create;
– 480,13 km de drumuri județene reabilitate și modernizate;
– 16,9 km străzi orășenești reabilitate și modernizate;
– 13 unități medicale reabilitate și echipate;
– 36 centre sociale reabilitate și echipate;
– 64 unități mobile pentru intervenții de urgență;
– 70 unități de învățământ și 11 campusuri universitare reabilitate, modernizate și echipate;
– 10 structuri de sprijinire a afacerilor nou-create;
– 235 microîntreprinderi sprijinite etc.

Ramona OLARU
Lucrează din 2001 în mass-media şi consideră că cel mai important lucru în această meserie este corectitudinea. Jurnalist specializat pe domeniul economico-financiar, își călăuzește pașii după motto-ul „În afaceri, ca și în viață, trebuie să fii fair-play. Doar în acest fel câștigi cu adevărat!”