Cei care mai au nevoie de până la cinci ani de vechime în muncă și nu au avut nici un serviciu în acești ultimi ani mai pot cumpăra vechime retroactiv

În cursul anului trecut, la Casa Judeţeană de Pensii Dolj s-au înregistrat în plată 69.032 de pensionari cu domiciliul în municipiul Craiova, pentru care s-au achitat pensii în valoare de 82.780.903 lei/lună, se menţionează în raportul primarului Craiovei, Mihail Genoiu, privind starea ecomonică, socială şi de mediu a municipiului în anul 2017.

Totodată, în cursul anului 2017 s-au efectuat plăţi de ajutoare de deces în valoare de 6.646.524 de lei, pentru 2.213 persoane decedate cu domiciliul în municipiul Craiova, se mai precizează în raport.

Casa Judeţeană de Pensii Dolj a asigurat, în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie 2017, servicii unui număr total de 367.980 persoane împărţite în următoarele categorii: 156.140 de pesionari de asigurări sociale de stat din sistemul public; 22.741 de pensionari de asigurări sociale proveniţi din fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori; 5.400 de beneficiari de legi speciale; 180.854 de asiguraţi pentru care s-a ţinut evidenţa stagiilor de cotizare; 2.845 de persoane asigurate în baza unui contract de asigurare, se mai arată în raportul primarului municipiului Craiova.