DISPOZIŢIA NR. 1407

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art. 39 alin. 1 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

DISPUNE:

 

Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 29.03.2018, ora 10.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Craiova, în anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Poliția Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2018.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2018.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2018.
 6. Proiect de hotarăre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, la 31.12.2017.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de eligibilitate, a standardelor minime de cost/ an şi a modalității de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice din municipiul Craiova.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2018 şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.
 9. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor şi invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a Centenarului Marii Uniri.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social subscris al A.T. SRL, prin aport în natură.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă desfăşurată în cadrul Sport Club Municipal Craiova.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2018.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2018.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 2018.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2018.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii Oltenia Craiova, pentru anul 2018.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2018.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2018.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2018.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2018.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale R.A.A.D.P.F.L. Craiova, pentru anul 2018.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Piețe și Târguri R.L. Craiova, pentru anul 2018.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale R.A.T. SRL Craiova, pentru anul 2018.
 24. Proiect de hotarare privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică.
 25. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, strada Matei Basarab, nr. 6.
 26. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, strada Matei Basarab, nr. 8.
 27. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, strada A.I. Cuza, nr. 16
 28. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, strada Amaradia, nr. 2.
 29. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, strada Alexandru Macedonski, nr. 8.
 30. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, pentru terenul situat în zona C a municipiului Craiova, str. Prelungirea Caracal, km. 2.
 31. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona D, strada Cernele, T34, P37.
 32. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Râului, nr. 212.
 33. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Țărăncuței, nr. 34.
 34. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, pentru terenul situat în zona B a municipiului Craiova, Parcul „Balta Craioviței”.
 35. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Mălinului, nr. 82.
 36. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Artileriei, nr. 7.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale, destinate închirierii.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr. 1A, blocul T1, sc. 4, ap. 13.
 39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 56/2018 referitoare la aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2018 și respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în anul 2018.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Asociaţia pentru Educaţie SV Oltenia (EDUCOL).
 42. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr. 7.
 43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului redevenței minime de la care va fi pornită licitația pentru spațiul situat în municipiul Craiova, str. C. Nicolaescu Plopșor, nr. 2A, bloc 49, parter.
 44. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului redevenței minime necesare organizării procedurii de concesionare prin licitație publică pentru hotelul și restaurantul din incinta ,,Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” din municipiul Craiova, B-dul Știrbei Vodă, nr. 38.
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini și a Documentaţiei de Atribuire privind concesionarea prin licitaţie publică a hotelului şi restaurantului, din incinta Compexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 38.
 46. Proiect de hotărâre privind încetarea parțială a efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 324/2017 privind scoaterea la licitație a unor terenuri situate în Târgul Municipal Craiova.
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor închiriabile situate în cadrul Complexului Sportiv Craiova- Stadion de Fotbal din municipiul Craiova, b-dul Știrbei Vodă, nr. 38.
 48. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 37201/18.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Mitre Ileana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Mitre Ileana.
 49. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a două spații aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, situate în municipiul Craiova, str. Duiliu Marcu, nr. 38.
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova.
 51. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 4/2016 referitoare la aprobarea preţului biletului de acces la evenimentele sportive care se desfăşoară în Sala Polivalentă din municipiul Craiova.
 52. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe până la finalizarea lucrărilor de construire a locuințelor, a terenului şi a structurilor existente, situate în intravilanul municipiului Craiova, strada Caracal nr. 132.
 53. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.
 54. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.
 55. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de Administraţiei al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.
 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţilor strategice de zgomot pentru municipiul Craiova.
 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului referitor la delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj.
 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.
 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova.
 60. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de înființare a unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate administrarea de imobile.
 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementarea condițiilor de construibilitate în zona cuprinsă între str. Parângului și canalul colector, în vederea construirii unei locuințe, cu regim de înălțime Dp+P+M, generat de imobilul situate în municipiul Craiova, str. Parângului, nr. 104 J.
 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțiunilor în zona cuprinsă între str. Brestei, b-dul Râului și str. Fluturi, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălțime P+1E parțial, cu funcțiunea de magazin retail, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.185.
 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la modificarea reglementărilor urbanistice aferente zonei str. Amaradia, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălțime P+1, cu funcțiunea de locuință și birouri, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Amaradia, nr. 80.
 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la construirea unui magazin parter Penny Market, amenajare incintă și amplasare totem, zona Amaradia- str. Brazda lui Novac-str.Vulturi, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Amaradia, nr.28.
 65. Întrebări și interpelări.

  Emisă azi 22.03.2018

  PRIMAR,

  Mihail GENOIU

  SECRETAR,
  Ovidiu MISCHIANU

              

  Vizat de legalitate,

  cons. jr. Diana DĂRAC

  www.primariacraiova.ro