În conformitate cu prevederile art. 12 coroborat cu art. 37, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 28.07.2017 – 22.08.2017, Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei municipiului Craiova efectuează verificări privind existenţa şi valabilitatea documentaţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiilor taxi pentru transportatorii autorizaţi – persoane fizice, asociaţii familiale şi persoane juridice.

Conform prevederilor Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, transportatorii autorizaţi se vor prezenta, la sediul Primăriei municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 1 – camera 405, cu următoarele documente, în original şi copie:
-autorizaţia de transport în regim de taxi;
-autorizaţia taxi;
-certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă;
-cartea de identitate a autovehiculului;
-certificatul de agreare taxi;
-revisalul din care rezultă angajaţii activi ai societăţii (coordonator şi şoferi);
-cazierul de conduită profesională pentru categoriile de persoane specificate de legislaţia în vigoare, incluse în baza de date a Autorităţii de Autorizare.
www.primariacraiova.ro