Pentru magazia din imagine, de câțiva metri pătrați, proprietarul plătește un impozit de aproape trei ori mai mare decât pe casa în care locuiește, din cauză că DIT Craiova îi menține anexa eronat încadrată la „spațiu comercial“, unde impozitele sunt foarte mari (Foto: Lucian Anghel)
Pentru magazia din imagine, de câțiva metri pătrați, proprietarul plătește un impozit de aproape trei ori mai mare decât pe casa în care locuiește, din cauză că DIT Craiova îi menține anexa eronat încadrată la „spațiu comercial“, unde impozitele sunt foarte mari (Foto: Lucian Anghel)

Direcția de Impozite și Taxe Craiova i-a încadrat în evidențele fiscale în mod eronat unui craiovean magazia de lângă casă drept „spațiu comercial“ și o impozitează ca și „clădire nerezidențială“ cu un impozit de 8,5 ori mai mare decât ar trebui să plătească omul efectiv și de aproape trei ori mai mare decât impozitul perceput pe casa în care locuiește omul. În ciuda contestației depuse de craiovean la DIT, funcționarii instituției au considerat în continuare anexa respectivă ca fiind „spațiu comercial“, bazându-se pe autorizația de construire din 1991, deși ghereta a fost folosită tot timpul pentru depozitarea uneltelor de grădinărit și nu a folosit efectiv ca spațiu comercial. 

Un craiovean care locuiește pe strada Buciumului s-a trezit în 2016 cu o decizie de impunere de la Direcția de Impozite și Taxe (DIT) din cadrul Primăriei Craiova, prin care i se aducea la cunoștință, printre altele, că pentru o magazie în care omul își depozitează uneltele de grădinărit, situată lângă casă, DIT i-a stabilit la plată un impozit de aproape trei ori mai mare decât cel perceput pentru locuința sa. În mod eronat, în decizia de impunere era trecut anul construirii „clădirii“ de numai 11,05 mp ca fiind 2004, în realitate fiind ridicată în 1992.

Anexă supraimpozitată, la rang de „clădire nerezidențială“

Pentru casa în suprafață de 92,79 metri pătrați, construită în 1945 (pe Decizia de impunere emisă de DIT scria că acea casă fusese construită în 1960), craioveanul datora impozit de 130 de lei la primărie, iar pentru magazia de 11,05 metri pătrați, ridicată în 1992, proprietarului i s-a calculat un impozit de 332 de lei.
Magazia omului este încadrată de primărie la categoria „clădire nerezidențială“ și i-a fost aplicată cota maximă de impozit, de 2% din valoarea impozabilă, față de cota normală care se aplică altor clădiri rezidențiale, aceasta fiind între 0,08% și maximum 0,2% din valoarea impozabilă a clădirii respective. DIT i-a luat în calcul craioveanului o valoare impozabilă foarte mare, fără ca vreun funcționar al instituției să fi verificat, la fața locului, situația reală din curtea respectivă, susține craioveanul.
Cum a fost posibil așa ceva? Craioveanul a construit în 1992 respectiva anexă de 11,05 metri pătrați, în baza unei autorizații de construire ce datează din 1991, eliberată, într-adevăr, pentru un spațiu comercial. Omul spune că, inițial, acea clădire trebuia să găzduiască un magazin (deci să fie folosită drept spațiu comercial), dar că nu a avut niciodată acea destinație. Construită din tablă, ghereta a fost folosită doar pentru depozitarea uneltelor. „Tot timpul am folosit-o ca magazie, unde îmi depozitez uneltele și căruciorul nepoatei“, a explicat craioveanul.

Primăria refuză să îi considere ghereta drept anexă gospodărească

Bărbatul a contestat decizia de impunere în termenul legal, contestând caracterul de clădire nerezidențială și solicitând ca acea magazie să fie inclusă în categoria anexelor gospodărești, deci să fie considerată drept rezidențială. Craioveanul a atașat la contestație și autorizația de construire care datează din anul 1991, solicitând DIT să modifice în evidențe anul construirii anexei ca fiind 2004, când în realitate a fost ridicată în 1992. Contestatarul i-a invitat pe cei de la primărie să se deplaseze pe strada Buciumului și să vadă că este vorba despre o anexă gospodărească de lângă locuința craioveanului, anexă care este impozitată ca spațiu comercial. Primăria refuză să schimbe destinația magaziei omului și o consideră, în continuare, drept „clădire nerezidențială“, aplicându-i un impozit consistent, ca și cum ar fi vorba despre un spațiu comercial ca atare.

Primăria a verificat din birou și a menținut încadrarea greșită a anexei

Primăria i-a răspuns craioveanului abia după cinci luni, prin Dispoziția nr. 1726/8.09.2016, că respinge contestația formulată de craiovean și în loc să îi considere magazia de lângă casă drept anexă gospodărească, îi transmite proprietarului că va plăti în continuare impozit pe clădire nerezidențială, pe motiv că așa reiese din autorizația de construire, coroborată cu Normele de aplicare a Codul Fiscal: „Din verificările efectuate s-a constatat că spațiul comercial – construcție metalică în suprafață de 11,05 mp a fost înregistrat în evidența fiscală la categoria clădiri cu destinație nerezidențială conform Autorizației pentru executare lucrări nr. 531 din 12.12.1991 și documentației cadastrale din anul 2004, depusă de petent. În conformitate cu punctul 6, alin. 2, secțiunea 1, capitolul 1, titlul IX din HG 1/2016 privind Normele de aplicare a Codului Fiscal «Clădirile în care nu se desfășoară nici o activitate sunt considerate rezidențiale dacă aceasta este destinația care reiese din autorizația de construire»“.

Ca anexă gospodărească, impozitul ar fi fost de circa 39 de lei

Municipalitatea mai invocă și faptul că fără o evaluare a „clădirii nerezidențiale“, efectuată în ultimii cinci ani, la impozitare se aplică prevederile aliniatului 4 din articolul 458 al Codului Fiscal, care prevede că la clădirile la care nu se cunoaște valoarea se aplică o cotă de impozit de 2% asupra valorii impozabile determinate conform articolului 457 din Codul Fiscal, articol unde sunt detaliate valorile la care se impozitează o clădire, în funcție de materialele din care este construită și în funcție de utilități. Dar valorile din tabel sunt variate (de la 75 de lei pe metrul pătrat și până la 1.000 de lei pe metrul pătrat), depind de încadrarea clădirii la cele rezidențiale (de locuit), clădiri-anexe sau nerezidențiale etc. Conform art. 457 din Legea nr. 227/2015, dacă acea magazie de 11,05 mp ar fi introdusă la clădiri-anexe de pe lângă locuința omului, atunci impozitul ar fi mult mai mic decât cel calculat de DIT Craiova pentru magazia cu pricina. După calculele GdS, o anexă gospodărească de 11,05 mp impozitată conform literei C a articolului 457 din Codul Fiscal, invocat de Primăria Craiova în răspunsul la contestația craioveanului, ar fi însemnat ca impozitul pe acea anexă să fie de aproximativ 39 de lei pe an, chiar dacă se aplică o cotă maximă de 2% din valoarea impozabilă, față de cotele de impozit pentru clădiri rezidențiale care sunt cuprinse între 0,08% – 0,2% din valoarea impozabilă a imobilului. Așadar, dacă se consideră magazia casei drept anexă, craioveanul ar plăti o sumă infimă, de 8,5 ori mai mică decât i se calculase inițial și nicidecum 332 de lei, cum a calculat Primăria Craiova.

Ce este de făcut?

Bărbatul a achitat impozitul uriaș pe magazie încă de anul trecut. El s-a adresat GdS, spunând că anul acesta urmează să i se calculeze impozitul pe 2017 și se teme că situația absurdă din 2016 se va repeta, iar magazia lui va fi iarăși supraimpozitată la rang de „spațiu comercial“.
În fapt, funcționarii de la DIT nu au verificat la fața locului despre ce clădire este vorba, ci din birou au stabilit că este „spațiu comercial“, pe motiv că așa rezultă din autorizația de construire emisă în 1991. „Nu a venit nimeni de la primărie sau de la Direcția de Impozite și Taxe să verifice că, de fapt, este vorba despre o anexă gospodărească și nicidecum de o clădire nerezidențială. Nu este un spațiu comercial și nu înțeleg de ce să plătesc impozit pentru un spațiu comercial din moment ce eu am doar o magazie. Nu a funcționat niciodată ca spațiu comercial. Ce aș mai putea să fac pentru a mi se considera cămăruța aceea drept anexă, adică drept ceea ce este și nu spațiu comercial“, a spus proprietarul imobilului și anexei.
Dacă nici de această dată DIT Craiova nu îi scade din evidența fiscală magazia de la „spații comerciale“, pentru a o include la anexe gospodărești, atunci craioveanul intenționează să demoleze respectiva anexă gospodărească, dar și pentru acest lucru îi trebuie alți bani, precum și autorizație de demolare și nervi de oțel.

Ramona OLARU
Lucrează din 2001 în mass-media şi consideră că cel mai important lucru în această meserie este corectitudinea. Jurnalist specializat pe domeniul economico-financiar, își călăuzește pașii după motto-ul „În afaceri, ca și în viață, trebuie să fii fair-play. Doar în acest fel câștigi cu adevărat!”