Elevii de clasa a V-a și a IX-a, promoția 2015-2016, vor susține examenele naționale după noi reguli (Foto: Arhivă GdS)
Elevii de clasa a V-a și a IX-a, promoția 2015-2016, vor susține examenele naționale după noi reguli (Foto: Arhivă GdS)
Elevii de clasa a V-a și a IX-a, promoția 2015-2016, vor susține examenele naționale după noi reguli (Foto: Arhivă GdS)

Examenele naționale se schimbă iar. Evaluarea națională va cuprinde mai multe probe scrise, iar la bacalaureat se schimbă disciplinele la care elevii susțin proba obligatorie a profilului. Modificările intră în vigoare începând cu promoția 2015-2016 pentru elevii care sunt în prezent în clasa a V-a și clasa a IX-a, dar la nivelul unităților școlare încă nu au fost comunicate elevilor.
Legea Educației Națio­nale a suferit în acest an, în luna mai, noi modificări, care vizează în primul rând examenele na­ționale. Astfel, elevii care sunt în prezent în clasa a V-a vor susține la finalul gimnaziului Evaluarea Națională la mai multe discipline. Modificările sunt prevăzute în articolul 74 din Legea Educației Naționale, care specifică faptul că evaluarea se realizează prin următoarele probe: o probă scrisă la limba şi literatura română, o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe, o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională. În plus, în timpul anului, elevii vor susține o probă practică de utilizare a calculatorului și o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale. În prezent, Evaluarea Națională constă în două probe scrise, la limba și literatura română și la matematică. Totodată, se va schimba și admiterea la liceu. În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu, precum şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.
Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în clasa a IX-a este elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi este dată publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a, după cum prevede Legea Educației.

Modificări și pentru bacalaureat

Noutăți apar și în ceea ce privește examenul de maturitate. În prezent, examenul național de bacalaureatul constă în probele de verificare a competențelor de comunicare în limba română, comunicare într-o limbă de circulație internațională și ve­rificarea competențelor di­­­­­­­gitale. La probele scrise, ele­­­vii sunt evaluați la limba și literatura română, și, în funcție de profil, cei de la real și tehnologic susțin proba obligatorie la matematică, iar cei de la uman și vocațional – la istorie. Ultima probă scrisă se susține la o disciplină din aria curriculară a profilului. Pentru cei care au intrat în clasa a IX-a, în anul școlar 2015-2016, după cum prevede articolul 361 din Legea Educației, bacalaureatul va avea o altă formă. Se mențin probele de competențe la aceleași discipline, însă la scris se modifică regulile de evaluare. Astfel, proba scrisă la limba şi literatura română va fi probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările. Celelalte două probe scrise vor fi diferenţiate pe profiluri. La profilul real din filiera teoretică vor susține o probă scrisă la matematică și o probă transdisciplinară din ştiinţe: fizică, chimie, biologie. Pentru profilul umanist din filiera teoretică, proba obligatorie va fi la o limbă de circulaţie internaţională, iar ultima probă scrisă va fi transdisciplinară, din geografie, istorie, ştiinţe socio-umane. Pentru filiera tehnologică va fi probă scrisă disciplinară specifică profilului și o probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire. Pentru filiera vocaţională, va fi o probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării, și o probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.

Noile reguli, necunoscute în școli

După noile reguli de organizare a examenelor naționale, elevii ar trebui să pună astfel accent și pe alte materii. Numai că noutățile nu sunt aplicate la nivelul unităților școlare. „Mai sunt de clarificat aspecte legate de probele de examen, pentru că la Evaluarea Națională, de exemplu, trebuie clarificat ce intră la proba științe. Avem nevoie de metodologii pentru acest lucru. În prezent sunt metodologii numai pentru examenele naționale care se vor derula în acest an școlar“, a precizat Ionuț Bistriceanu, directorul Liceului Energetic din Craiova. Unitatea de învățământ are atât elevi de gimnaziu, cât și elevi de liceu. Noile reguli urmează să se aplice și la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan“ din Craiova. „Vă aducem la cunoștință că unitățile de învățământ vor implementa modificările privind examenele naționale, la finalul clasei a VIII-a și la finalul ciclului superior al liceului, conform prevederilor art. 361 din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată în mai 2015, respectiv pentru generațiile de elevi care încep clasa a V-a și a IX-a în anul școlar 2015-2016, numai după ce Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va emite ordine (metodologii) privind organizarea și desfășurarea examenelor naționale. Menționăm că la nivelul unității noastre de învățământ, la începutul anului școlar 2015-2016 a fost prelucrată Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată în mai 2015“, a precizat Adrian Pătularu, directorul Colegiului Național „Ștefan Velovan“ din Craiova.
Prin urmare, pentru a pune noile reguli în aplicare la clasă, cadrele didactice suțin că este nevoie de publicarea unor noi metodologii.