Acasă Local Gorj CJ Gorj pregăteşte un ansamblu complex de manifestări la 140 de ani...

CJ Gorj pregăteşte un ansamblu complex de manifestări la 140 de ani de la naşterea lui Brâncuşi

-

Day 44 - Paris - Center Nat. G. Pompidou 053

Consiliul Judeţean Gorj a aprobat vineri o hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării unor manifestări și festivități omagiale, în anul 2016, dedicate marelui sculptor, cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la nașterea sa. Prin proiectul de hotărâre a fost aprobată declararea anului 2016 drept „Anul Brâncuși“, cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși, precum și stabilirea de măsuri în vederea organizării unor manifestări și festivități în anul 2016, dedicate lui Constantin Brâncuși. Astfel, se va trece la elaborarea unui program cultural, denumit „2016 – Anul Brâncuși“, de către o comisie compusă din managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Gorj și un reprezentant al acestuia din urmă, program ce urmează a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Gorj și inclus în Agenda Culturală a județului pentru anul 2016.

Încheierea de parteneriate

Iniţiativa presupune implicarea altor persoane juridice de drept public și de drept privat în procesul de elaborare și realizare a programului cultural, prin cooptarea acestora de către comisia menționată și încheierea de parteneriate în acest sens; – suportarea cheltuielilor necesare pentru realizarea programului cultural din bugetul local al județului Gorj, din fonduri obținute de la bugetul de stat, precum și din alte surse financiare atrase în condițiile legii. Rațiunea inițierii proiectului de hotărâre propus rezidă în necesitatea de a marca, la nivelul județului Gorj, împlinirea, la data de 19 februarie 2016, a 140 de ani de la nașterea, la Hobița, a marelui sculptor Constantin Brâncuși, prin organizarea unor manifestări și festivități omagiale specifice, integrate într-un program cultural coerent, realizat de persoane specializate în acest sens.

Conţinutul Hotărârii

Anul 2016 se declară în județul Gorj Anul „Brâncuși“, cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. Se constituie Comisia de organizare „2016 – Anul Brâncuși“, denumită în continuare „comisia“, în următoarea componență: a) domnul Ovidiu Vasile Popescu, consilier în cadrul cabinetului președintelui Consiliului Județean Gorj; b) domnul Ion Cepoi, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj; c) doamna Olimpia Bratu, manager al Bibliotecii Județene „Christian Tell“ Gorj; d) domnul Dumitru Hortopan, manager al Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu“; e) domnul Alexandru Bratu, manager al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu; f) domnul Gheorghe Porumbel, manager al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului“ Târgu Jiu. Comisia va elabora Programul Cultural „2016 – Anul Brâncuși“, cuprinzând evenimentele locale, naționale și internaționale ce se vor desfășura în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016, cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. Se desemnează, din cadrul comisiei, domnul Ion Cepoi, drept coordonator al Programului Cultural „2016 – Anul Brâncuși“. Programului cultural „2016 – Anul Brâncuși“ va fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Gorj în următoarea ședință a acestuia. Comisia poate coopta, în vederea elaborării și realizării Programului Cultural „2016 – Anul Brâncuși“, reprezentanți ai altor instituții publice din domeniu, ai uniunilor de creație, ai asociațiilor profesionale de dezvoltare a turismului cultural și ai mass-media. Consiliul Județean Gorj poate încheia parteneriate cu organizații neguvernamentale de profil, cu Mitropolia Olteniei, Academia Română, Institutul Cultural Român, Ministerul Culturii, Ministerul de Externe, instituții de învățământ, autorități publice locale și alte persoane juridice. Programul cultural „2016 – Anul Brâncuși“ va fi inclus în Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2016. Cheltuielile necesare pentru realizarea Programului prevăzut la art. 3 vor fi suportate din bugetul local al județului Gorj, din fonduri obținute de la bugetul de stat, precum și din alte surse financiare atrase în condițiile legii.

ȘTIRI VIDEO GdS

Autovehiculele de transport persoane sau mărfuri, controlate

Autovehiculele pentru transportul de persoane sau al mărfurilor vor fi oprite pentru control, în această săptămână, de poliţiştii rutieri. Activităţile sunt desfășurate simultan în toate statele membre ale UE.

Iohannis: Cel târziu marţi, voi desemna un premier

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că cel târziu marți va desemna un nou premier. Astăzi vor avea iar loc consultări la Cotroceni, într-o formulă mai restrânsă, în vederea formării unui nou Guvern.