Acasă Local Gorj CJ Gorj investeşte în îmbunătăţirea infrastructurii stradale din Târgu Jiu

CJ Gorj investeşte în îmbunătăţirea infrastructurii stradale din Târgu Jiu

-

sedinta Cj Gorj 003

Consiliul Judeţean Gorj a aprobat ieri o hotărâre privind transmiterea unor imobile din proprietatea publică a județului Gorj și din administrarea Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu“ în proprietatea publică a municipiului Târgu Jiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu. „Proiectul de hotărâre are ca obiect trecerea unor imobile din proprietatea publică a județului Gorj și din administrarea Muzeului Județean Gorj «Alexandru Ștefulescu» în proprietatea publică a municipiului Târgu Jiu și în administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu, pentru realizarea de către Primăria Târgu Jiu a lucrărilor de prelungire a străzii Traian pe tronsonul dintre limita de apus a acesteia și până la intersecția cu digul de pe latura de est a râului Jiu. Temeiul legal este asigurat de dispozițiile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, prin utilizarea metodei de interpretare a analogiei, argumentația legalității transmiterii bunului fiind expusă în raportul de specialitate. Sub aspectul oportunității, precizăm că prin adresa nr. 37954/11.09.2015, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 11613/14.09.2015, Primăria Târgu Jiu a solicitat acordul pentru amenajarea prelungirii străzii Traian pe tronsonul dintre limita de apus a acesteia și până la intersecția cu digul de pe latura de est a râului Jiu, învecinată la nord cu Complexul Sportiv Municipal și la sud cu terenul aferent Muzeului de Artă, în vederea realizării căii de acces și a unei parcări care să deservească instituțiile publice din zonă. Întrucât realizarea acestor lucrări de amenajare afectează atât suprafața de 358 mp de teren, situată în strada Traian, unde funcționează Muzeul de Artă, cât și construcția – Casă paznic, edificată pe o suprafață de teren care nu aparține domeniului public al județului Gorj, Primăria Târgu Jiu a solicitat transmiterea acestor imobile din proprietatea publică a județului Gorj în proprietatea publică a municipiului Târgu Jiu și în administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu. La solicitarea Consiliului Județean Gorj, Muzeul Județean Gorj «Alexandru Ștefulescu», prin adresa nr. 1499/18.09.2015, în calitatea sa de administrator pe care o exercită în prezent asupra acestor imobile, în baza contractului de dare în administrare nr. 5009/15.04.2015, și-a exprimat acordul cu privire la diminuarea dreptului de administrare asupra imobilelor în cauză cu motivarea că acestea sunt nefuncționale și nu mai corespund unei afectațiuni de uz public prin raportare la destinația de ansamblu a bunurilor administrate în zonă. În condițiile în care județul Gorj nu mai justifică în prezent sau în perspectivă un interes public pentru imobilele în cauză se creează premisele de trecere a acestora din proprietatea publică a județului Gorj și din administrarea Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu“ în proprietatea publică a municipiului Târgu Jiu și în administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu, având în vedere interesul local justificat de autoritățile publice locale ale municipiului Târgu Jiu. Față de cele precizate, apreciem ca prioritar interesul local al municipiului Târgu Jiu justificat prin realizarea lucrărilor de prelungire a străzii Traian pe tronsonul dintre limita de apus a acesteia și până la intersecția cu digul de pe latura de est a râului Jiu, menținerea afectațiunii actuale – bun proprietate publică a județului – nemaifiind justificată prin prisma legislației care reglementează domeniul public de uz și interes județean. Transmiterea terenului în domeniul public al municipiului Târgu Jiu este condiționată de respectarea destinației pentru care a fost solicitată transmiterea dreptului de proprietate, în caz contrar terenul revenind de drept în domeniul public al județului Gorj şi în administrarea Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu“, dreptul de dispoziție al județului nefiind anihilat în cazul nerespectării condiției esențiale avută în vedere la elaborarea proiectului de hotărâre“, potrivit hotărârii prin care va fi modificată infrastructura stradală din Târgu Jiu, în vederea prelungirii unei străzi şi realizarea unei noi parcări de utilitate publică.

O nouă parcare pentru Târgu Jiu

Consiliul Judeţean Gorj va încheia un protocol pentru cedarea bunurilor respective, în cederea prelungirii străzii Traian din Târgu Jiu. „Se aprobă trecerea din proprietatea publică a județului Gorj și din administrarea Muzeului Județean Gorj «Alexandru Ștefulescu» în proprietatea publică a municipiului Târgu Jiu și în administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu, a terenului în suprafață de 358 mp și a construcției – Casă de paznic, având datele de identificare prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul realizării lucrărilor de prelungire a străzii Traian pe tronsonul dintre limita de apus a acesteia și până la intersecția cu digul de pe latura de est a râului Jiu. Predarea–primirea imobilelor se va face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Județean Gorj și Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. La data încheierii protocolului încetează afectațiunea de bun de interes public județean a imobilelor. Se diminuează în mod corespunzător domeniul public al județului Gorj cu valoarea de inventar totală a bunurilor. În cazul în care nu se respectă destinația pentru care a fost solicitată transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului, respectiv realizarea lucrărilor de prelungire a străzii Traian pe tronsonul dintre limita de apus a acesteia și până la intersecția cu digul de pe latura de est a râului Jiu, terenul va reveni de drept în domeniul public al județului Gorj şi în administrarea Muzeului Județean Gorj“, potrivit Consiliului Judeţean Gorj.

ȘTIRI VIDEO GdS

Dublă lansare de carte la Biblioteca Judeţeană

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește vineri, 25 octombrie, ora 17.30, în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumelor „De la...