Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Gorj va realiza un plan pentru combaterea abandonului şi absenteismului şcolar în învăţământul preuniversitar. Potrivit unui raport realizat de Inspectoratul Şcolar, 169 de elevi au renunţat la studii în ultimul an şcolar. Cele mai multe cazuri de abandon şcolar au fost înregistrate în mediul rural, iar din totalul de 169, doar 39 au fost de etnie romă. Între motive se află chiar şi căsătoria, cum a fost cazul a 15 elevi sau eleve, ori plecarea părinţilor la muncă în străinătate – cele mai multe cazuri.
„Nivel educaţional: primar: 18, gimnazial: 53, liceal: 98; Cauze: repetenţie: 5; plecarea în străinătate a părinţilor: 32; lipsa de implicare a familiei: 22; motivaţie scăzută pentru activitatea şcolară: 16 şi căsătorie: 15. În consecinţă, se poate observa că rata abandonului şcolar în judeţul Gorj se situează la mai puţin de jumătate faţă de rata abandonului la nivel naţional. În anul şcolar 2013-2014, abandonul școlar la învățământul primar și gimnazial a fost prezent mai ales în unităţile şcolare din mediul rural și unitățile de învățământ care școlarizează elevi de etnie romă. La nivel liceal (în clasele a IX-a și a X-a – învățământ obligatoriu), elevii care abandonează școala provin cu precădere din mediul rural. Un procent ridicat de abandon se înregistrează la învățământul special (zece elevi la învățământul primar, opt la învățământul gimnaziu și 45 de elevi la liceu)“, potrivit ISJ Gorj.

Un milion și jumătate de absențe anul trecut

În privinţa absenteismului şcolar, în primul semestru al acestui an şcolar au fost înregistrate aproape 800.000 de absenţe. Cele mai multe absenţe de la ore au înregistrat elevii de liceu, peste 500.000, urmaţi de elevii de gimnaziu. De asemenea, în anul şcolar 2013–2014 au fost înregistrate în unităţile de învăţământ de pe raza judeţului peste 1,59 de milioane de absenţe.
„În anul şcolar 2013-2014, fenomenul de absenteism s-a manifestat în aproximativ aceiaşi parametri ca şi în anii şcolari precedenţi. Cu toate că gradul de participare la educaţie a înregistrat procente mai ridicate faţă de anul şcolar precedent şi decât media pe ţară, la majoritatea nivelurilor de şcolaritate, fenomenul absenteismului rămâne o problemă nerezolvată pentru multe dintre unităţile şcolare, atât în mediul urban, cât şi în cel rural. Proporţiile acestui fenomen sunt reflectate în sancţiunile aplicate pentru absenţele nemotivate, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“, conform raportului realizat de ISJ Gorj.
Instituţia are în vedere elaborarea planului operaţional pentru prevenirea abandonului şcolar şi absenteismului la nivel judeţean şi la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. În activităţile de reducere a abandonului şi a absenteismului vor fi implicaţi şi părinţii, urmând să fie constituite centre de consiliere.

Eugen MARUTA
Este absolvent al Facultății de Litere și Ștințe Sociale și al unui master în Administrația Publică. În anul 2000 a venit în practică jurnalistică la Gazeta de Sud, iar de a doua zi au început să apără în ziar articole sub semnătura sa.