foto1

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii din Craiova organizează, în perioada 16-20 februarie, a doua ediție a „Școlii de iarnă”, la Voineasa.

Acest proiect constă în organizarea unor cursuri în afara amfiteatrului, deschisă, din anul 2012, prin Şcoala de vară de la Rânca. După sesiunea de examene, cei mai buni studenţi ai facultăţii beneficiază de o ieşire într-un cadru mai puţin formal decât al sălilor de curs, în încercarea de a diferenţia instruirea şi de a asigura legarea teoriei de practică.
Astfel, sub coordonarea unor profesori ai facultăţii se dezbat cazuri practice şi se analizează soluţii jurisprudenţiale recente ale instanţelor judecătoreşti, într-o manieră care să deschidă o altă perspectivă asupra cunoştinţelor teoretice dobândite. Participă, în principal, studenţii care vor reprezenta facultatea la Hexagonul facultăţilor de drept, la probele ştiinţifice de drept civil, drept penal şi drept constituţional, dar şi studenţii care au obţinut rezultate foarte bune la examene, din ciclul de studii de licenţă şi master. Astfel de proiecte se integrează în strategia educaţională a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale şi a Universităţii din Craiova, care urmăreşte să accentueze pregătirea practică a studenţilor şi să o coreleze cu cerinţele pieţei muncii.