Casa Băniei – o „doamnă“ cu trecut

Autori


I se spune „bătrâna doamnă“, fiind cea mai veche construcţie civilă din Craiova. Istoria ei se confundă cu a oraşului, având acelaşi trecut tumultuos ca tot acest crâmpei de pământ românesc. Casa Băniei, aflată acum în renovare, este un monument de inestimabilă valoare pentru Craiova, una dintre cele mai vechi construcţii arhitectonice de acest gen din România.

 

Dacă vrem să descoperim trecutul Casei Băniei, trebuie să facem o incursiune în istoria acestui colţ de lume. Să purcedem de la sfârşitul secolului al XV-lea, când Craiova nu era decât un sat, cu case ţărăneşti, modeste şi oameni puţini şi muncitori. La acea vreme s-au ridicat boierii Craioveşti, care, socotind bine vremurile de urgie, au găsit un loc strategic să-şi construiască loc de aşezare: pe vârful unui deal anevoios (îmblânzit între timp de ani), mărginit de un afluent al Jiului (dispărut în prezent) şi înconjurat de izvoare (secate şi ele sau zidite, de-a lungul secolelor). Aici s-au clădit Casele Craioveşti, a căror arhitectură originală a rămas însă necunoscută până astăzi din pricina numeroaselor intervenţii şi transformări.

Odată cu mutarea scaunului Băniei de la Strehaia la Craiova (1491 – 1495), casa Craioveştilor a devenit şi reşedinţa banilor, iar ulterior a Marii Bănii, primul dintre Craioveşti care şi-a exercitat înalta dregătorie în noua reşedinţă fiind Barbu, fiul lui Neagoe, întemeietorul aşa-zisei „dinastii“ a Craioveştilor.

Având rolul unei prefecturi pentru toate cele cinci judeţe de peste Olt, Bănia a continuat să funcţioneze aici, fără întrerupere, până la stingerea descendenţei de linie masculină a Craioveştilor, în 1535. Luptele politice interne (prezente chiar şi la acea vreme) s-au răsfrânt şi asupra vechii ctitorii a Craioveştilor, fiind incendiată şi distrusă de nenumărate ori, trecând succesiv în stăpâniri diferite.

În 1699, Constantin Brâncoveanu, domnitor al Ţării Româneşti, descendent şi el din neamul Craioveştilor, a refăcut casele Băniei, cu birul strâns din judeţele Olteniei. Mai târziu, între 1716 – 1737, Bănia a devenit sediul Chesariceştii Administraţiuni impuse de Imperiul Habsburgic. Acest lucru este atestat şi de un document de la 1726, prin care Chesariceasca Administraţiune constituită din boierii Radu Goescu, Ilie Ştirbei şi Staicu Bengescu „aduce pe rumânii din satul Dobriţa, judeţul Gorj, în divan la Casele Băneşti“.

 

Tribunal, şcoală, seminar

 

În 1737, turcii au ocupat Craiova, până în 1739, şi Murtaza paşa şi-a stabilit cartierul general în Casa Băniei. După ocupaţia austriacă şi turcească, această clădire a fost lăsată în paragină, sediul administraţiei judeţelor de peste Olt mutându-se după 1774 în Casele Domneşti din apropiere.

Pe la 1750, Grigorie, episcopul Râmnicului, a cerut domnitorului „casele care au fost băneşti în Craiova“, pentru a fi reparate şi transformate în sediu pentru episcop atunci când venea la Craiova. Astfel că, pe 3 mai 1750, Grigorie Vodă Ghica a făcut Sfintei Episcopii a Râmnicului danie, întărită ulterior şi printr-un hrisov al domnitorului Constantin Racoviţă, pe 8 decembrie 1753.

Refăcute şi cuprinzând în aceeaşi curte de zid Biserica „Sfântul Dumitru“, în timpul războiului ruso-turc din 1768-1774, Casa Băniei a suferit stricăciuni, iar zidul curţii – ridicat de Constantin Argetoianu, biv vel clucer – a fost distrus. În 1780 a ajuns episcop al Râmnicului Filaret, care a dorit să împrejmuiască şi să repare Casele Băniei. Pentru a restabili proprietatea, boierii Ioniţă Glogoveanu, biv vel stolnic, şi Ioniţă Brăiloiul, sluger, au mers să cerceteze locul şi vecinătăţile. Ştim că la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Casele Băniei, situate la sud de Biserica „Sfântul Dumitru“, aveau forma unui patrulater cu laturile inegale, cele de est şi vest fiind curbate. Casele Băniei aveau 40 de stânjeni spre sud-vest, 45 spre sud, 55 spre est şi 49 spre nord, suprafaţa totală fiind de 2.726 de stânjeni.

Între 1810 – 1811, episcopul Nectarie a schimbat Casele Băniei pe 300 de stânjeni de moşie cu văduva boierului Şerban Otetelişanu. Ulterior, au devenit proprietatea lui Petrache Bucureşteanul, acesta donându-le mai târziu statului.

Devenită proprietatea statului, Casa Băniei a funcţionat pentru diferite instituţii: şcoală de copişti, Tribunalul Craiova, între 1896 – 1914; Şcoala Normală de învăţătoare (1914 – 1924); Liceul „Fraţii Buzeşti“ – clasele de gimnaziu; Seminarul Teologic; Arhivele Statului – pentru o perioadă scurtă, iar din 1933, până în 1948, a devenit sediul Muzeului Olteniei. După 1948, clădirea a intrat din nou în proprietatea Mitropoliei Olteniei, amenajându-se ca locuinţă pentru personal şi depozit pentru imnuri. Din 1966, vechiul monument de arhitectură brâncovenească găzduieşte până astăzi Secţia de etnografie a Muzeului Olteniei.


 

Poveşti de dragoste şi chiuluri interbelice

 

Se spune să vechea casă a Craioveştilor nu a „văzut“ doar istoria tumultuoasă a locurilor. Ea a adăpostit, de-a lungul secolelor, şi poveşti particulare, la fel de fierbinţi şi de agitate. Una dintre ele ar fi povestea de dragoste dintre Barbu Craiovescu şi o domniţă pe care se pare că îndrăgostitul ban a şi răpit-o. De asemenea, pe vremea când aparţinea Mitropoliei, Casa Băniei a adăpostit cele mai „preţioase“ comori ale feţelor bisericeşti – cele mai vechi şi mai de soi vinuri din Oltenia. De asemenea, Casa Craioveştilor a ascuns multă vreme un adevărat labirint subteran, construit cu scopul de a face posibilă retragerea celor care stăteau în ea, pe vreme de război. Dat uitării spre sfârşiul secolului al XIX-lea, labirintul a fost redescoperit în anii ‘30 de elevii şcolii ce funcţiona pe atunci în Casa Băniei. Având, se pare, aceleaşi obiceiuri „necuminţi“ cu ale strănepoţilor lor din ziua de astăzi, aceştia se furişau prin labirintul de culoare, chiulind de la ore în oraşul cu plăceri ademenitoare. Treizeci de ani mai târziu, labirintul a fost descoperit de securitate şi s-a decis zidirea şi îngroparea lui definitivă.

Aşa cum povesteşte prof. Cornel Bălosu, şeful Secţiei de etnografie din cadrul Muzeului Olteniei, se pare că, la un moment dat, în „epoca de aur“ a comunismului, a existat intenţia de a transforma Casa Băniei într-un muzeu al istoriei politice. „A venit atunci Dumitru Popescu Dumnezeu, secretar cu propaganda la CC al PCR, a văzut clădirea şi ce valori adăpostea ea şi a decis să nu se schimbe nimic. Din fericire, au mai existat şi oameni cu cap pe vremea aceea, care au putut să mai salveze din monumentele acestui popor“, spune Cornel Bălosu.

Tot în perioada comunistă, în ‘77, o întâmplare a dat mari emoţii celor care ţineau cu orice preţ la acest monument al Craiovei şi la valorile dintr-însul. „Secţia de etnografie a Muzeului Olteniei a obţinut o donaţie din partea familiei de medici Marieta şi Ştefan Jianu“, povesteşte prof. Tomiţă Rădulescu, şeful Secţiei de istorie din cadrul Muzeului Olteniei, „donaţie constând într-o colecţie de 54 de icoane pe sticlă, pictate în diferite zone ale ţării, de la Mărginimea Sibiului, la Dobrogea, Banat şi până la Maramureş sau Şcheii Braşovului. Era vorba de cea mai mare colecţie de acest fel din ţară, un adevărat tezaur naţional pe care l-am obţinut numai cu condiţia ca icoanele să fie expuse într-o sală specială. Un activist de partid a văzut într-o zi o ţărancă închinându-se la icoane. A cerut imediat închiderea muzeului. Scandalul a ajuns până la Elena Ceauşescu. Donatorii au intervenit însă, valoroasa colecţie rămânând între pereţii vechi ai Casei Băniei“.

 

Ultima renovare, pe sfârşite

 

În vâltoarea istoriei, vechea ctitorie a fost incendiată de nenumărate ori, a trecut în stăpâniri şi administrări diferite şi a „suferit“, după nevoi, transformări, adaosuri şi suprimări arhitecturale. Refăcută de Constantin Brâncoveanu, Casa Băniei are două niveluri, cu camere cu bolţi de cărămidă la parter, cu camere şi cerdace la etaj. A fost lucrată de meşterii arhitecţi ai domnitorului, într-un stil popular. Din construcţia iniţială a Craioveştilor se mai păstrează doar o parte a pivniţelor. Prima restaurare din secolul XX a avut loc în 1933 şi a fost realizată de arhitectul Iancu Atanasescu. Au urmat o renovare în anii ‘60 şi cea din ‘77, după cutremur. De un an, Casa Băniei se află din nou în proces de refacere. Deşi lucrările de consolidare s-au încheiat, muzeul nu va fi deschis decât după amenajarea expoziţiei de bază. „Aceasta va cuprinde două expoziţii permanente. La subsol se va amenaja expoziţia «Facerea pâinii», care porneşte de la nuanţele istorice şi geografice ale cultivării grâului în Oltenia, punctând, prin mijloace specifice, principalele lucrări agricole necesare, precum şi tipurile de utilaje şi unelte folosite, până la treierat. Discursul continuă cu depozitarea grâului şi măcinarea lui în râşniţe arhaice. La etaj se va amenaja «Ritmurile vieţii», ambele expoziţii exprimând atât preocupările din perspectiva unei istorii a civilizaţiei oltene, cât şi spiritualităţile relevante ale acestui spaţiu distinct“, precizează prof. Cornel Bălosu, şeful Secţiei de etnografie din cadrul Muzeului Olteniei.

Să mai menţionăm că, pe lângă obiectele de artă tradiţională contemporană (ceramică, icoane, ţesături, ouă încondeiate, instrumente muzicale etc.) şi obiecte de artă tradiţională, puse chiar spre vânzare, prin magazinul „La carul cu oale“, Secţia de etnografie organizează expoziţii permanente şi temporare cuprinzând valori documentar-etnografice, de artă tradiţională şi contemporană din patrimoniul propriu sau aparţinând altor instituţii; sesiuni de comunicări, simpozioane, întâlniri cu specialişti în domeniu, lansări de carte, proiecţii de filme etnografice şi alte acţiuni para şi metamuzeale. Acestea fiind spuse, nu putem decât să mulţumim vremurilor care au trecut şi-au să mai vină pentru că ne-au dat această „bătrână şi respectabilă doamnă a Craiovei“, un martor credincios al istoriei oltenilor şi un monument de artă indiscutabil.Comenteaza acum

Alte stiri

20 ianuarie 2019

Zborul Wizz Air Craiova-Milano are o întârziere de 8 ore

Un craiovean ne-a sesizat la redacție ca zborul Wizz Air Craiova-Milano (Bergamo) are o întârziere de opt ore. Până în jurul orei 20:30 aeronava în care urmează sa se îmbarce craiovenii care merg către Milano încă nu aterizare pe Aeroportul

Sumarul ediției de sâmbătă, 17 ianuarie 2009

Actualitate

» Universitatea Craiova: Ciprian Tănasă a revenit la echipă, după ce fusese împrumutat la Politehnica Iaşi
» Fotbal: Florin Şoavă a semnat un contract pe trei sezoane cu gruparea din Banie
» SC Oltchim vrea să obţină acceptul Comisiei Europene pentru a primi un ajutor de stat
» Fotbal, Universitatea Craiova: Mititelu afirmă că a avut o ofertă de 6,5 milioane de euro pentru Florin Costea, dar a refuzat-o
» ANP susține că Paul Valută a refuzat tratamentul medical în penitenciar
» Salariul şefului DNA, mai mic decât al subalternilor
» Pensionări cu forţa în administraţie
» Interzis! Se canalizează
» Demisii în lanţ din PSD
» Fermierii vs. APIA în procese pe rol
» Anticorupţia, la mişto
» Scurte stiri
» Miron Cozma vine la Târgu Jiu
» Programul Casa Verde, amânat pe termen nedeterminat
» Corpul de control al primarului a sancţionat 13 firme
» Au câştigat procesul cu Ministerul Sănătăţii
» Anul economisirii
» Bolnavii, trataţi… de sus

Local

» Scurte stiri
» Procedurile de divorţ în cuplurile binaţionale, simplificate
» Obama va fi învestit marţi
» Buget de criză
» Verdict în procesul România – Ucraina
» Meşteşugarii se lansează în afaceri cu bulgarii

Dolj

» Dotări pentru serviciile de voluntariat
» Eminescu şi copiii doljeni

Sport

» Ilie Iordache a făcut deplasarea în Antalya
» Napoli a schimbat regimul
» Pandurii au plecat în Turcia
» Vizită medicală cu Njock şi patru australieni
» Petrecere cu promisiuni de cupe europene
» Scurte ştiri
» Romeo Duicu, în ascensiune
» Ţipko, posibilul adversar al lui Bute
» Şanse mici la Sibiu
» Tricolorii, motivaţi de fete
» Voleibalistele, la Piatra Neamţ
» Energia debutează la Braşov
» Andrei Pavel a avut ghinion la tragerea la sorţi

Magazin

» Salată cu jambon şi pepene galben
» Ruladă de porc cu usturoi
» Sfaturi pentru clătite delicioase
» Prietenii iubitului îţi pot distruge relaţia
» Îngrijirea pielii în sezonul rece
» Pregătiri pentru prima întâlnire
» Scurte stiri
» Tinereţe fără riscuri şi responsabilităţi
» Las Vegas – declinul unui vis
» Săracii miliardari
» Horoscop

Top UploPorn.com (ul.to) - Download Porn HD RGPorn.com - Free Porn Downloads