Știri de ultima orăActualitateNoi cerinţe pentru profesori la examenul de definitivat

Noi cerinţe pentru profesori la examenul de definitivat

Examenul de definitivat reprezintă trecerea de la stadiul de cadru didactic debutant la profesor cu drept de practică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice dar şi pentru titularizare. Anul acesta au apărut o serie de modificări, atât în privinţa calendarului, cât şi în privinţa documentelor ce trebuie depuse la dosar. Inspectorii şcolari spun că modificări au apărut chiar şi la bibliografie şi tematică, acestea variind în funcţie de disciplinele la care se susţine examenul.

Profesorii care vor să susţină examenul de definitivat vor trece prin două etape de evaluare. Prima etapă, eliminatorie, este realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constă în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă.
Etapa a II-a, finală, realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constă într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, pentru fiecare specialitate în parte.

Noutăţi în privinţa inspecţiilor la clase

Anul acesta, definitivatul se organizează în noi condiţii.

” Examenul de definitivat este reglementat prin Ordinul 5723/2022 prin care se modifică calendarul şi prin Ordinul 5.722/2022 pentru modificarea metodologiei de organizare şi desfăşurare. Şi sunt o serie de modificări. Nu mai avem o dată de începere a înscrierilor, ci doar o dată la care se termină, respectiv 14 octombrie. Având în vedere că anul şcolar în curs este structurat pe module, prima inspecţie trebuie să se susţină până pe 5 februarie, iar cea de a doua inspecţie trebuie să aibă loc până pe 31 mai, prcatic, în cea de a doua parte a anului şcolar.

În situaţii justificate cu documente, candidaţii pot solicita să susţină ambele inspecţii în cea de a doua parte a anului şcolar, dar la distanţă de 30 de zile una de cealaltă. Inspecţiile la clasă se susţin doar în perioada în care sunt cursuri.

În perioada 6-16 iunie se completează dosarele şi se validează înscrierile. Proba scrisă se va desfăşura pe 19 iulie. Va începe la ora 9.00 şi va dura patru ore. Candidaţii trebuie să obţină cel puţin media 8 pentru a promova”, a spus Irina Broscaru, inspector şcolar general adjunct în cadrul ISJ Dolj.

Noutăţi în privinţa comisiei pentru inspecţia la clasă

Inspectorii şcolari spun că o altă noutate apare în componenţa comisiei pentru susţinerea inspecţiilor la clasă.
„Anterior, comisia pentru inspecţia la clasă era formată din inspectorul de specialitate şi directorul sau directorul adjunct, iar acum, prin Ordinul 5.722/2022, directorul sau directorul adjunct poate fi înlocuit cu un membru din comisia de mentorat didactic şi formare în cariera profesională. Această comisie este înfiinţată de anul acesta”, a mai spus inspectorul şcolar general adjunct, Irina Broscaru.

Ce documente trebuie depuse la dosar


O altă noutate este că profesorul trebuie să adauge în scrisoarea de intenţie autoaprecierea activităţii dar şi propuneri de ameliorare.
„La dosar candidatul depune un curriculum vitae, dar şi o scrisoare de intenţie având între 200 și 400 de cuvinte, în care se prezintă motivația participării la examenul de definitivat, obiectivele și așteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea activității/experienței câștigate pe parcursul desfășurării activității didactice, autoaprecierea portofoliului și propuneri de ameliorare, inclusiv aprecieri privind strategii/metode/instrumente de predare-învățare-evaluare în sistem blended-learning/online. De asemenea, profesorul trebuie să depună un raport de progres școlar, însoțit de următoarele documente-suport: planificările calendaristice anuale, pe unități de învățare; minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecții diferite; instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri), catalogul profesorului, resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei; autoevaluarea portofoliului”, a mai spus inspectorul şcolar general adjunct, Irina Broscaru.


Cadrele didactice care nu promovează examenul de definitivat sunt încadrate ca şi cadre didactice debutante şi nu pot obţine un post didactic pe perioadă nedeterminată.
În Dolj, în fiecare an, centrul pentru proba scrisă a examenului naţional de definitivat a fost la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova.

ȘTIRI VIDEO GdS