Catedrele didactice care se eliberează în timpul acestui an școlar se vor ocupa doar prin concurs cu inspecție la clasă și probă scrisă
Catedrele didactice care se eliberează în timpul acestui an școlar se vor ocupa doar prin concurs cu inspecție la clasă și probă scrisă
Catedrele didactice care se eliberează în timpul acestui an școlar se vor ocupa doar prin concurs cu inspecție la clasă și probă scrisă

Unitățile de învățământ din Dolj, la care se eliberează posturile didactice în timpul acestui an școlar, vor organiza concurs după un nou regulament. Posturile trebuie anunțate și afișate și la Inspectoratul Școlar Județean Dolj cu zece zile înainte de a se depune cererile de înscriere, iar la concurs nu pot participa persoanele care au fost eliminate la concursul național de titularizare din acest an.

Școlile și grădinițele din Dolj nu mai pot ocupa normele și fracțiunile de normă care se vacantează decât prin concurs, care se va organiza la sediul instituției de învățământ, dar după un nou regulament ce a fost transmis de inspectorii școlari la sfârșitul lunii octombrie. Astfel, unitățile de învățământ trebuie să anunțe organizarea concursului la Inspectoratul Școlar Județean Dolj cu zece zile înainte de înregistrarea cererilor de înscriere. „Posturile care sunt anunțate de școli sunt afișate la avizierul ISJ Dolj cu tot cu calendarul de derulare a concursului“, a precizat Nicoleta Lițoiu.
Odată ce se încheie perioada, unitățile școlare trebuie să afișeze lista candidaților.
La concurs nu au dreptul să participe persoanele care au fost excluse din învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă și nici cadrele didactice care au participat la sesiunea națională pentru ocuparea posturilor didactice și au fost eliminate pentru tentativă de fraudă. În prezent, sunt mai multe unități școlare la care posturile didactice au fost vacantate, din motive diverse, cum ar fi concediu fără plată al titularului, concediu medical sau transfer al titularului în luna octombrie, prin comisie paritară la nivelul Inspectoratului Școlar. De la începutul acestei luni au fost anunțate ore vacante la Liceul din Malu Mare pe discipline tehnice, au fost ore vacante de fizică, dar la Școlile din Dobrești și din Mârșani, dar și mai multe norme și fracțiuni de norme la Liceul „Bethoveen“ din Craiova, pentru care candidații trebuie să știe și limbajul mimico-gestual. S-au vacantat și posturi de la învățământul preșcolar și primar. Se va organiza concurs pentru o catedră de învățător și o catedră de educator la Gighera, dar și la Școala din Perișor pentru o catedră de educatoare. Din comisiile de concurs va face parte și un reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Dolj.