Acasă Bani & Afaceri Publireportaj Proiectul „Începe cu Tine: Educație, Prevenție, Acțiune împotriva Infracționalității”

Proiectul „Începe cu Tine: Educație, Prevenție, Acțiune împotriva Infracționalității”

Titlul proiectului: „Începe cu Tine: Educație, Prevenție, Acțiune împotriva Infracționalității”

Beneficiar: Asociația Vasiliada

Data de începere: 01 iunie 2024

Dată de finalizare:30 noiembrie 2024

Valoarea totală nerambursabilă: 236.916,88 lei

Obiectivele proiectului

OS.1: Educarea juridică a 110 copii și tineri proveniți din Craiova, Filiași, Lipovu și Urzicuța, județul Dolj prin intermediul a 20 de workshop-uri interactive și 4 excursii tematice derulate in-door și out-door pentru dezvoltarea abilitățior și aptitudinilor pro-active și de însușire a unor metode și tehnici de identificare, sesizare și raportare a faptelor de infracționalitate violență, consum și trafic de droguri, trafic de persoane, derulate în lunile iulie-noiembrie;

OS.2: Prevenirea consecințelor violenței, consumului și traficului de droguri și a criminalitătii în rândul a 30 de copii și tineri cu vârste între 10-17 ani din Craiova, Filiași și două localități din mediul rural Lipovu și Urzicuța, județul Dolj prin oferirea a 20 sesiuni de consiliere psihologică și 4 excursii tematice cu scopul dezvoltării unor abilități sociale și de viață care să îi ajute să evite implicarea în comportamente infracționale.

OS.3: Informarea și conștientizarea grupului țintă și a publicului de la nivel local, regional și național asupra pericolului creșterii infracționalității privind violența, consumul și traficul de droguri prin distribuirea a 2500 de pliante,150 de afișe,1 site web,1 expoziție de fotografie, 1 Campanie de conștientizare, 1 spot audio, 1 conferință derulate în perioada iunie-noiembrie.

Asociația Vasiliada

Asociația Vasiliada implementează în perioada iunie – noiembrie 2024 proiectul „Începe cu Tine: Educație, Prevenție, Acțiune împotriva Infracționalității” prin Programul anual al ANABI pentru acordarea de finanțări nerambursabile activităților nonprofit de interes general pe anul 2024 – “Sprijin pentru victime și comunitate. Infractorii plătesc.” în valoare 236.916,88 lei

Proiectul are ca scop creșterea accesului la o mai bună cunoaștere asupra pericolului criminalității în rândul a 140 de copii și tineri din orașele Craiova și Filiași și din mediul rural, Lipovu și Urzicuța prin participarea lor la Workshop-uri de Educație Juridică și Consiliere în vederea dezvoltării abilităților și cunoștințelor legate de modul de conștientizare, sesizare și raportare a unor fapte de violență, consumul și traficul de droguri,traficul de persoane pe parcursul a 6 luni de proiect..

Creșterea accesului la o mai bună cunoaștere asupra pericolului criminalității în rândul a 140 de copii

În perioada de implementare, vor avea loc activități menite să crească educarea și conștientizarea în rândul beneficiarilor proiectului, precum și în rândul publicului de la nivel local,regional și național asupra importanței prevenirii consecințelor violenței, consumului și traficului de droguri și a criminalitătii prin implementarea unor activități care să conducă către succesul proiectului.

Proiectul este important prin prisma activităților deoarece susține educația pentru o viață mai bună, mai ferită de pericole și de prevenire a situațiilor care pot genera fapte în dezacord cu conduita morală a fiecăruia.

Exit mobile version