Știri de ultima orăBani & AfaceriPublireportaj"Dotarea elevilor cu tablete scolare precum si dotarea cadrelor didactice cu echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediu on-line pentru Scoala Gimnaziala Bistret, judetul Dolj"

„Dotarea elevilor cu tablete scolare precum si dotarea cadrelor didactice cu echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediu on-line pentru Scoala Gimnaziala Bistret, judetul Dolj”

 

Cod SMIS 145116

Scoala Gimnaziala Bistret prin reprezentantul sau legal, director, Ciobanu Geanina, a semnat la data de 04.08.2021, un contract de finantare cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, Organism Intermediar pentru Pogramul Operational Competitivitate 2014-2020, in cadrul Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE –Apel 2, privind dotarea elevilor cu tablete scolare cu abonament lunar la internet pentru 24 de luni, dotarea cadrelor didactice si dotarea salilor de clasa cu echipamente si dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line, pentru sustinerea si imbunatatirea actului educational in sistemul de invatamant romanesc. Acest proiect vizeaza interesul strategic national, acela de a asigura în bune conditii desfasurarea activitatilor didactice în anul scolar 2020-2021, respectiv de a asigura desfasurarea în bune conditii a serviciului public de educatie.

Valoarea totala a proiectului este de  815.751,46 lei, iar contributia Uniunii Europene este de 678.938,75 lei.

Data inceperii proiectului 04.08.2021

Data finalizarii proiectului 03.08.2022

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Scoala Gimnaziala Bistret, Str. Calea Dunarii, Nr. 196, judetul Dolj, telefon 0728240954, adresa e-mail: bistretscoala@yahoo.com

„Competitivi impreuna”

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

ȘTIRI VIDEO GdS