Acasă Bani & Afaceri Persoanele cu depozite mari la bănci plătesc la stat contribuție la Sănătate

Persoanele cu depozite mari la bănci plătesc la stat contribuție la Sănătate

Din 2023, persoanele care vor avea câștiguri din dobânzile bancare echivalentul a 6, 12, 24 salarii minime pe economie vor datora la stat și contribuție la asigurările sociale de sănătate (CASS) de 10% din câștig, în plus față de cei 10% impozit pe venitul din câștig pe care îi achita deponenții pentru orice câștig din depozite bancare.

bani si calculator
Persoanele cu venituri din depozite bancare și din investiții vor trebui să își calculeze cât au de plată la stat și sub formă de CASS (Foto: arhiva GdS)

Potrivit unei ordonanțe care a modificat Codul fiscal, din 2023, mai multe persoane cu venituri din investiții, chirii și din depozite bancare datorează la stat și contribuție la asigurările sociale de sănătate (CASS). Cota de contribuție la CASS este 10%.


Contribuția (CASS) se adaugă deja la impozitul pe venitul din câștig care se aplică de câțiva ani și care este de 10%. Practic, cine deține mai mulți bani în depozite bancare va datora statului 20% din câștig, față de 10% cât era până acum. Există obligativitatea plății CASS până acum la câștigurile din dobânzi, dar numai dacă acel câștig depășea 24 de salarii minime pe an. Prevederea se aplica unui număr restrâns de persoane, care dețineau sume foarte, foarte mari sub forma depozitelor bancare. Noutatea din 2023 este aceea că se datorează CASS la depășirea a trei praguri de 6, 12 și 24 de salarii minime. Concret, a scăzut pragul de la care se datorează CASS la 6 salarii minime. Adică la câștiguri de peste 18.000 de lei, aferent salariului minim brut de 3.000 de lei pe lună.

Exemplu de calcul de taxe pentru câștigul dintr-un depozit bancar

De exemplu, cine deține un depozit bancar de 250.000 de lei, la o dobândă nominală de 8% pe an, ar însemna că anul viitor să aibă un câștig brut de 20.000 de lei din dobândă. La acest câștig brut se aplică 10% impozitul pe câștig, deci deponentul ar rămâne cu 18.000 de lei. Dar cum de la 1 ianuarie 2023 salariul minim brut pe economie devine 3.000 de lei, deponentul dat ca exemplu depășește pragul de câștig din dobânda de la bancă, de 18.000 de lei, echivalentul a 6 salarii minime pe economie (3.000×6=18.000). Ceea ce înseamnă că persoana care a constituit depozitul bancar datorează către stat și CASS din anul 2023. Concret, din câștigul brut din dobânda de 20.000 de lei, mai datorează 10% la stat sub formă de CASS. Adică încă 1.800 de lei (se aplică 10% la nivelul celor 6 salarii minime).

Adăugând și impozitul pe venit de 2.000 de lei, practic, câștigul net al deponentului din dobânda este de 16.200 de lei. Ceea ce înseamnă că, în realitate, câștigul net/real procentual al proprietarului depozitului bancar este de 6,5% pe an.
Acum, odată cu scăderea pragului de câștig la 6 salarii, pot datora CASS și cei cu mai puțini bani în bănci decât in alti ani. Datorează CASS la stat si cei care au primit o moștenire sau au vândut o casă, un teren și și-au depus banii la bancă.

Cine mai datorează CASS din 2023

Persoanele care obțin venituri din chirii, din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din dividende, din alte investiții vor datora CASS la pragurile stabilite prin OG 16/2022, respectiv de 6, 12 și 24 de salarii pe economie.
La Art. 155 din Codul fiscal sunt prevăzute categoriile de venituri care stau la baza calculului CASS, din 2023. La alin. (1) al art. 155 se prevede care sunt acele venituri:
“a) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76;
b) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform art. 70;
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
e) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;
f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
g) venituri din investiţii, definite conform art. 91;
h) venituri din alte surse, definite conform art. 114”.

Cum se calculează și când se datorează CASS?

Pentru cei care au venituri din salarii, lucrurile sunt clare. Cei care realizează venituri de natura celor de la literele b)-h) vor datora CASS astfel: ”6 salarii minime brute, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute; nivelul de 12 salarii minime brute, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute (…)”, se arată în actul normativ care a modificat Codul fiscal.


Nu este clar dacă pentru veniturile realizate în 2023 se depune doar declarația și se si plătește CASS tot în anul 2023 (la realizarea pragurilor menționate) sau se plătește din 2024, pentru anul 2023. Părerile analiștilor sunt împărțite. Se va clarifica situația în 2023 când se va aproba și publica modelul Declarației unice pe care trebuie să o depună persoanele fizice în 2023 care au venituri din sursele menționate.
Plata CASS nu reprezintă, în aceste cazuri, stopaj la sursă, așa cum se întâmplă în cazul impozitului pe venit. Ci CASS trebuie achitat de fiecare persoană care încasează veniturile menționate mai sus, pentru care se depune Declarația unică la ANAF.

CASS se datorează și pentru câștigurile din investiții

În calculul CASS la pragurile stabilite OG 16/2022 intră câștigurile din investiții, în special câștigurile din piața de capital. La litera g) din articolul cu pricina se vorbește despre veniturile din investiții pentru care se datorează CASS, așa cum sunt acestea definite la art 91.

Sunt cuprinse la art. 91 următoarele venituri din investiții: “a) venituri din dividende; b) venituri din dobânzi; c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate; d) câştiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii; e) venituri din lichidarea unei persoane juridice”. Pentru toate aceste venituri se datorează CASS, la depășirea pragurilor de venit de 6, 12 sau 24 de salarii minime pe economie, în condițiile legii.

Nu plătesc CASS persoanele care câștigă dobândă de la C.A.R.-uri și randamente din titlurile de stat


La litera b) “venituri din dobânzi” este vorba doar de dobânzile obținute la depozitele bancare, pe care le-am detaliat mai sus.
Executivul a decis că nu intră în calculul CASS veniturile obținute de persoanele fizice din randamentele obținute de la titlurile de stat, precum și din dobânda la fondul social obținută de la casele de ajutor reciproc (C.A.R.-uri).

Câștigurile din titluri de stat și de la C.A.R.-uri sunt neimpozabile, prin legea fiscală

Veniturile sub formă de randamente obținute ca urmare a plasării banilor în titluri de stat sau sub forma câștigului pentru fondul social deținut la C.A.R.-uri nu sunt supuse impozitării. Deci pentru asemenea câștiguri nu se datorează nici impozit pe venit. Prevederea este stipulată la art. 93 “Venituri neimpozabile” din Legea 227/2005 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

La art. 93 se prevede: (1) Nu sunt venituri impozabile următoarele:
a) veniturile realizate din deţinerea şi transferul instrumentelor financiare care atestă datoria publică a statului, precum şi a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv din operaţiunile de tip repo şi reverse/repo cu aceste instrumente, indiferent de piaţa/locul de tranzacţionare unde are loc operaţiunea;
b) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în funcţie de fondul social deţinut;
c) veniturile realizate la prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea de către persoanele fizice cărora le-au fost emise aceste acţiuni, în condiţiile titlurilor I şi VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare (…)”.


Concret, pentru aceste tipuri de venituri nu se datorează impozit de 10% pe venit. Fiind venituri neimpozabile, câștigurile din titluri de stat și din dobânda obținută de persoane fizice de la C.A.R.-uri nu au fost introduse nici în calculul CASS. Astfel că pentru randamentele de la C.A.R.-uri și pentru cele din titlurile de stat nu se datorează nici contribuție la Sănătate.

Exit mobile version