Acasă Bani & Afaceri Cum obţii 20.000 de lei de la stat pentru panouri fotovoltaice

Cum obţii 20.000 de lei de la stat pentru panouri fotovoltaice

-

Persoanele fizice care doresc să obţină până la 20.000 de lei gratis de la stat pentru a-şi monta panouri fotovoltaice pentru energie electrică trebuie să se înscrie mai întâi la o firmă autorizată ca instalator de panouri. În această perioadă, Administraţia Fondului pentru Mediu autorizează instalatorii, urmând ca lista lor să fie publicată pe site.

Persoanele fizice care doresc să îşi monteze la casă panouri fotovoltaice pentru energie electrică pot obţine de la stat un ajutor nerambursabil de maximum 20.000 de lei, care să reprezinte 90% din cheltuielile eligibile pe proiect, respectiv solicitantul contribuie cu 10% din sumă.
Înscrierea pentru obţinerea ajutorului nerambursabil de la stat pentru panouri fotovoltaice se realizează la unul dintre instalatorii validați de Fondul pentru mediu. Lista acestora se va publica pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), www.afm.ro.
În acest moment ne aflăm în perioada în care firmele care vor fi aprobate de AFM ca instalatori validaţi se înscriu să participe la program.
Administrația Fondului pentru Mediu a prelungit sesiunea de înscriere în vederea validării instalatorilor în cadrul „Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică“ până la 15 martie 2019. Se mai cer clarificări de la unii instalatori care nu aveau documentaţia completă, iar cei respinşi se publică pe site.
După ce se validează instalatorii şi se publică lista pe site-ul AFM, urmează ca persoanele fizice care vor să obţină sprijinul nerambursabil de la stat să se înscrie la unul dintre instalatorii (firmele) validaţi. „Înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului se va face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, după încheierea etapei de validare a instalatorilor și publicarea listei acestora pe site-ul instituției, numai în interiorul sesiunii de înscriere organizate pentru persoanele fizice și în limita bugetului aprobat“, se arată într-un comunicat de presă al AFM din 22 februarie 2019. De anul acesta, este permis ca persoanele care îşi acoperă necesarul de consum de energie electrică folosind panouri fotovoltaice să livreze surplusul în rețeaua națională, dar până acolo, să vedem cum pot fi obţinute fondurile de la stat. Toate informațiile privind desfășurarea acestui program s-au publicat pe internet, pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea „Programe de finanțare – Sisteme fotovoltaice“, dar se pot găsi şi în Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1287/2018.

Care sunt paşii de urmat de către persoanele fizice

Solicitantul trebuie să se înscrie la un instalator validat de AFM (după ce AFM definitivează lista firmelor acreditate/avizate) şi să îi prezinte acestuia documentele solicitate prin Ghidul de finanţare, pe care le detaliem mai jos. Apoi, „instalatorul rezervă suma solicitată, care se scade din valoarea alocată regiunii geografice din care face parte solicitantul“, se arată pe site-ul AFM. Concurenţa va fi foarte mare, ceea ce înseamnă că persoanele fizice care solicită ajutorul de până la 20.000 de lei pentru montarea de panouri fotovoltaice, pentru o putere instalată de cel puțin 3kWp (kWp – „kilowatt peak“ este puterea instalaţiei cu panourile fotovoltaice, adică puterea pe care panourile solare o pot genera în condiţii standard, corespunzătoare puterii pe care un panou o generează în cele mai bune zile ale anului), să obţină cât mai repede documentele necesare depunerii dosarului, ca să se facă mai rapid rezervarea sumei din banii alocaţi pe regiune.
După înscrierea la un instalator avizat, urmează etapa prin care AFM aprobă finanţarea şi publică pe pagina de internet lista cu persoanele fizice care vor primi banii de la stat. În termen de 90 de zile de la data publicării listei cu persoanele care vor primi finanţarea, solicitantul are obligaţia să comunice către AFM, prin intermediul instalatorului ales, avizul tehnic de racordare, care se înscrie în aplicaţia informatică dedicată. Dacă avizul tehnic de racordare nu este înscris în termen de 90 de zile în aplicaţia de la AFM, atunci persoana care solicită finanţarea pierde dreptul de mai obţine finanţarea de la stat.
AFM anunţă pe pagina de internet că va semna contractul de finanţare cu cei care transmit acordul tehnic de racordare, dar nu precizează în ce interval de timp se încheie acel contract. În schimb, se precizează clar că implementarea proiectului se face în interval de opt luni de la semnarea contractului de finanţare, termen în care se montează panourile, se emite factura şi se face plata contribuţiei proprii a solicitantului (de 10% din proiect). Persoana fizică plăteşte contribuţia proprie direct instalatorului.
Prin banii de la stat se suportă costul panourilor, echipamentele necesare, precum şi costurile cu montarea lor, care nu pot fi mai mari de 15% din valoarea echipamentelor.
Atenţie! Persoanele care primesc sume nerambursabile de la stat pentru montarea de panouri fotovoltaice vor fi monitorizate de către AFM timp de şase ani de la semnarea contractului de finanţare, interval în care se va verifica menţinerea şi funcţionarea investiţiei. Dacă nu se menţin obligaţiile asumate prin contract, AFM dispune recuperarea sumelor.

Cine poate obţine finanţarea de la stat pentru panouri fotovoltaice:

– Persoanele fizice cu domiciliul în România;
– Proprietarul imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;
– Persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situaţia în care imobilul construcţie pe carese amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate (coproprietarii semnează pe cererea de finanțare);
– Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
– Persoanele fizice care nu au obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local.

Documente necesare obţinerii finanţării*:

– cererea de finanţare (anexa nr. 3 la ghid de finantare);
– actul de identitate al solicitantului;
– extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul;
– certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice;
– certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul;
– Dacă sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta în plus și extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;
– Dacă din extrasul de carte funciară nu rezultă exact adresa de implementare completată de solicitant în cererea de finanţare, se va prezenta în plus și un document, în original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în
cartea funciară, prezentată în vederea implementării proiectului, este aferentă adresei menţionate în cererea de finanţare;
– Dacă solicitantul dorește să implementeze proiectul la o altă adresă decât adresa de domiciliu, se va prezenta în plus și certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul;
– Dacă cererea de finanțare este semnată de altă persoană decât solicitantul (proprietarul imobilului), se va prezenta în plus și împuternicirea notarială din care să rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei împuternicite;

*Date şi documente publicate pe site-ul AFM

ȘTIRI VIDEO GdS

Infecţiile urinare se agravează iarna

Sezonul rece este perioada în care majoritatea afecţiunilor se acutizează. Dintre acestea, locul al doilea ca frecvenţă în topul infecţiilor din organism...