Rectificarea bugetară urmează să fie aprobată de executiv (FOTO: gov.ro)
Rectificarea bugetară urmează să fie aprobată de executiv (FOTO: gov.ro)
Rectificarea bugetară urmează să fie aprobată de executiv (FOTO: gov.ro)

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a realizat proiectul primei rectificări bugetare din acest an, ce vizează menținerea deficitului bugetar pe anul 2016 la nivelul de 2,8% din PIB în termeni cash şi 2,95% din PIB. Acest proiect urmează să fie aprobat de guvern.
Prin propunerea de rectificare elaborată de MFP s-au asigurat, în principal, fonduri suplimentare la ministerele muncii, internelor, sănătăţii şi educaţiei. Cele mai mari tăieri sunt prevăzute la transporturi, agricultură, cultură şi dezvoltare regională.
Proiectul de rectificare a fost realizat în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi bugetelor asigurărilor sociale.

Sumele suplimentare, alocate din bugetul de stat

Ministerul Muncii, Fa­mi­liei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va primi 2,8 miliarde de lei, din care 1,4 miliarde de lei pentru plata integrală a drepturilor de asistență socială (indemnizații pentru creștere copil, ajutoare sociale, alocații de stat pentru copii, indemnizații pentru persoanele cu handicap) și 1,42 miliarde de lei subvenția de echilibrare pentru Bugetul asigurărilor sociale de stat.
Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale va primi 613,6 milioane de lei, din care 310,9 milioane de lei dobânzi sunt destinate plăţii dobânzii la creditele externe contractate și rambursate de statul român.
Ministerul Afacerilor Interne va avea un plus de 367,9 milioane de lei, din care 182 de milioane de lei cheltuieli de personal aferente organizării alegerilor parlamentare.
Ministerul Sănătăţii va primi 297 de milioane de lei pentru asigurarea sumelor necesare plății salariilor majorate conform OUG nr. 20/2016 pentru personalul medico-sanitar, fonduri pentru lucrări de reabilitare la maternități, investiții la serviciile de ambulanță și UPU/CPU, dotare medicamente și materiale sanitare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile de învățământ, asigurarea contribuției de asigurări de sănătate pentru pensionarii cu pensii mai mici de 872 de lei.
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va primi un plus de 265 de milioane de lei pentru plata diferențelor salariale prevăzute de Legea nr. 85/2016 pentru personalul didactic din învățământul universitar şi sume pentru plata majorărilor salariale aprobate prin OUG nr. 20/2016; conform Legii nr. 85/2016 personalul didactic care nu a obținut hotărâri judecătorești pentru plata diferențelor salariale pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011 beneficiază de aceste drepturi începând cu 2016.
Autoritatea Electorală Permanentă va primi un plus de 55 de milioane de lei, din care 49,8 milioane de lei pentru asigurarea fondurilor necesare rambursării cheltuielilor cu campania electorală aferentă alegerilor locale efectuate de partidele politice.
Serviciul Român de Informații va primi 37,7 milioane de lei în principal pentru programe majore de achiziții derulate de Serviciul Român de Informații.
La Ministerul Afacerilor Externe, bugetul se suplimentează cu 35,1 milioane de lei, în principal pentru asistență pentru dezvoltare (Facilitatea Turcia) şi 18 milioane de lei și cheltuieli de personal.
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va primi 25 de milioane de lei, în principal pentru programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor.

Sumele, reduse din economiile ministerelor

Ministerul Transporturilor nu a fost în stare să cheltuie toţi banii alocaţi pentru proiecte de infrastructură, astfel că bugetul acestuia va fi redus cu 383 de milioane de lei, în principal la proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. De asemenea, vor fi redistribuite sume pentru decontarea facilităţilor şi gratuităţilor de transport de care beneficiază anumite categorii sociale (100 de milioane de lei), pentru proiectele de investiţii finanţate din fonduri externe rambursabile (46,7 milioane de lei), precum şi pentru întreţinerea infrastructurii rutiere.
De la Ministerul Culturii vor fi tăiate 194 de milioane de lei, în principal la proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va pierde 168,4 milioane de lei, tot în principal la proiectele de investiţii finanţate din fonduri externe nerambursabile, dar aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020. Vor fi redistribuite şi sume pentru plata deconturilor la motorină şi acordarea de ajutoare de minimis pentru sectorul zootehnic.
Şi la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice vor fi tăiaţi 130,8 milioane de lei, reprezentând sume reținute conform art. 21 din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, în proporție de 10% din bugetul aprobat, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de instituții în primul semestrul al anului.
Ministerul Finanțelor Publice va pierde 47,9 milioane de lei, reprezentând în principal sume reținute conform art. 21 din Legea finanţelor publice nr.500/2002, în proporţie de 10% din bugetul aprobat, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de instituții în primul semestrul al anului.

Mariana BUTNARIU
Face parte din echipa Gazeta de Sud din 1996. În prezent este redactor şi editor on-line, ceea ce înseamnă că este informată cu privire la tot ce se întâmplă important în ţară şi în lume. Este o fire veselă şi sociabilă, iubeşte oamenii şi îşi iubeşte meseria.