Acasă Actualitate Compania Naţională Poşta Română, furnizor de serviciu universal

Compania Naţională Poşta Română, furnizor de serviciu universal

-

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii propune spre consultare publică proiectul de decizie privind desemnarea Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR) ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2018, pentru toate serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal.
Autoritatea propune desemnarea din oficiu a unui furnizor de serviciu universal întrucât, în urma anunţului de intenţie publicat în luna septembrie 2013, niciuna din cele două companii interesate să devină furnizor de serviciu universal nu a depus o cerere care să îndeplinească condiţiile de formă, dar şi de eligibilitate pentru a fi desemnată furnizor de serviciu universal.
Având în vedere faptul că prevederile legale impun asigurarea serviciului universal pentru toţi cetăţenii României, respectiv furnizarea unor servicii minime, la un anumit nivel de calitate, pe întreg teritoriul naţional, ANCOM a analizat, pe baza informaţiilor aflate la dispoziţia sa, capacitatea furnizorilor de servicii poştale autorizaţi în România de a respecta obligaţiile ce revin furnizorului de serviciu universal şi posibilitatea de a desemna din oficiu pe unul dintre aceştia pentru îndeplinirea acestei obligaţii.
Astfel, s-a constatat că CNPR deţine un număr de peste 5.700 puncte de acces/contact deservite de personal, aproximativ 60% din totalul celor existente pe teritoriul României, fiecare asigurând în medie accesul pentru 3.550 locuitori. În plus, în timp ce activitatea celorlalţi furnizori este concentrată cu precădere în zona urbană, CNPR asigură acoperirea întregului teritoriu al ţării, inclusiv a zonelor rurale slab populate sau aflate în condiţii excepţionale din punct de vedere geografic, peste 86% din totalul punctelor de acces/contact ale CNPR fiind în mediul rural.
Având în vedere aceste considerente, ANCOM propune desemnarea din oficiu a CNPR ca furnizor de serviciu universal pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2018.
În calitate de furnizor de serviciu universal, CNPR va avea obligaţia de a furniza serviciile pentru care va fi desemnată, pe întreg teritoriul României, inclusiv în zonele geografice greu accesibile sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde numărul redus al trimiterilor poştale colectate sau distribuite nu justifică prezenţa unui furnizor de servicii poştale pe baze comerciale.
Totodată, prin prisma obligaţiilor impuse, CNPR va trebui să asigure tarife uniforme pe întreg teritoriul României pentru serviciile care intră în sfera serviciul universal, tarife ce vor fi fundamentate în funcţie de costuri şi supuse aprobării ANCOM.
CNPR va avea calitatea de furnizor de serviciu universal pentru o perioadă de cinci ani, Autoritatea considerând această durată ca suficientă pentru ca operatorul să aibă posibilitatea de a îşi recupera eventualele investiţii şi de a acoperi posibilele pierderi economice cauzate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu universal.
Totodată, în calitate de furnizor de serviciu universal, CNPR trebuie să îndeplinească o serie de obligaţii, printre care şi elaborarea şi transmiterea situaţiilor financiare separate către ANCOM, pe baza unui sistem de evidenţă contabilă separată dezvoltat în cadrul contabilităţii interne de gestiune.
Prin urmare, ANCOM supune consultării publice metodologia de dezvoltare a sistemului de evidenţă contabilă separată şi elaborare a situaţiilor financiare separate ale CNPR, precum şi a condiţiilor de auditare a acestor situaţii financiare separate, în scopul asigurării coerenţei, consecvenţei şi relevanţei informaţiilor furnizate, precum şi ale modului de prezentare şi de explicitare a acestora.
În prezent, dreptul de acces la serviciul universal este asigurat pe întreg teritoriul României de către CNPR, care deţine calitatea de furnizor de serviciu universal până la data de 31 decembrie 2013, conform Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 293/2009 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare.
Documentele supuse consultării pot fi consultate aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 09.12.2013, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa [email protected]

ȘTIRI VIDEO GdS