ABA Jiu a sărbătorit Ziua Mondială a Apei

17430808_1493306857368494_1872285590_o


Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Jiu a găzduit astăzi, 21 martie 2017, şedinţa Comitetului de Bazin Jiu-Dunăre organizată cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Apei.

Tema aleasă în acest an de către Organizatia Naţiunilor Unite a fost Apa şi Apa Uzată, motiv pentru care temele aflate pe ordinea de zi au vizat, în mare parte, munca pe care o depun angajaţii Apelor Române pentru conservarea resurselor de apă, dar şi  îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea acestora.

Printre subiectele dezbătute în cadrul şedinţei Comitetului de Bazin Jiu-Dunăre, s-au regăsit “Infrastructura de apă, apa uzată din arealul administrat de A.B.A Jiu” şi “Importanţa programelor de măsuri aplicate/în curs de aplicare cu impact major în reducerea poluării resursei de apă de suprafaţă şi subteran”.

Primul subiect analizat a inclus situaţia la zi a măsurilor de bază (minime) la aglomerările umane, industrie şi activităţi agricole (ferme agrozootehnice) la nivelul arealului administrat de ABA Jiu (Dolj, Gorj, Mehedinţi, o parte din Hunedoara).

Dezbaterea a încercat să scoată în evidenţă ideea că apele uzate nu trebuiesc irosite, ci redus volumul acestora, pentru a putea fi reutilizate.

De altfel, aceştia sunt şi cei doi piloni principali ai temei din acest an, reducerea cantităţii de ape uzate şi reutilizarea acestora. Obiectivul de Dezvoltare Durabilă ținta 6.3.ne solicită tuturor ca până în 2030 ”să îmbunătățim calitatea apelor reducând gradul de poluare, încetând să mai aruncăm gunoaiele la întâmplare și reducând emisiile de substanțe și materii chimice periculoase, înjumătățind, astfel, volumul de ape uzate, intensificând procesul de reciclare și reutilizare sigură a apelor la nivel mondial”.

În ceea ce priveşte cea de-a doua prezentare, specialiştii A.B.A Jiu au evidenţiat Implementarea Programelor de măsuri (parte componenta a Planului de Management actualizat 2016-2021 pentru bazinul hidrografic Jiu), ce constituie o necesitate, rezultatul acestora contribuind esenţial la gospodărirea durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subteran din punct de vedere calitativ şi cantitativ. Au fost detaliate aspecte privind.


– Stadiul realizării Planului de Management al Bazinului Hidrografic Jiu, precum şi informaţii privind dezvoltarea programului de măsuri pentru aglomerările umane, industrie, agricultură şi alterari hidromorfologice;

– Principalele probleme de gospodărire  a apelor din Bazinul Hidrografic Jiu, cu referire la  sursele punctiforme şi difuze de poluare şi impactul pe care îl au asupra calităţii apelor de suprafaţă şi subterane;

– Măsurile care s-au luat şi cele ce trebuie luate pentru reducerea poluării cauzate de aglomerările umane, industrie si agricultura.

În data de 22 martie, Administraţia Naţională „Apele Române” celebrează Ziua Mondială a Apei, pentru a aduce aminte tuturor cetăţenilor importanţa deosebită pe care o are apa în existenţa, conservarea şi dezvoltarea tuturor organismelor vii.

Administrația Bazinală de Apă Jiu a demarat, la nivelul celor patru judeţe aflate în administrare,  încă din data de  16 martie 2017, acțiunile dedicate Zilei Mondiale a Apei – 22 martie:  acţiuni de igienizare, prezentări în cadrul unităţilor de învăţământ, vizite ale elevilor la Laboratoarele instituţiei. Aceste evenimente se vor desfășura până la sfârşitul acestei luni.Autori

Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de duminică, 22 octombrie 2017

Top