MÂNĂSTIREA JITIANU deschide concurs de oferte pentru servicii de proiectare, studii de teren și asistență tehnică

MÂNĂSTIREA JITIANU, în calitate de solicitant privat, organizează procedura simplificată pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de proiectare, realizare studii de teren și asistență tehnică, în cadrul proiectului „Consolidare, Restaurare și Valorificare Turistică – Mânăstirea Jitianu”, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 427 din 01.04.2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanții privați de finanțare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

 1. Informații generale:
 • Beneficiar (Solicintant privat): Mânăstirea Jitianu
 • Sediul: Comuna Podari, sat Braniște, județul Dolj
 • CIF: 14315998
 • Persoană de contact: Stareț – Văcăruș Sorin
 • Telefon: 920.624
 • E-mail: [email protected]
 1. Denumirea programului de finanțare în cadrul căruia urmează a fi depus Proiectul: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural
 2. Tipul contractului: Contract de servicii
 3. Durata contractului: incepand cu data semnarii, pana la finalizarea lucrarilor la obiectiv (estimativ 2 ani); termenele de prestare a serviciilor sunt prevazute detaliat in caietul de sarcini
 4. Obiectul contractului: Servicii de proiectare, realizare studii de teren și asistenţă tehnică pentru obiectivul “Consolidare, Restaurare și Valorificare Turistică – Mânăstirea Jitianu”
 5. Valoarea estimată a contractului: 193.643,50 lei la care se adaugă TVA. Prețul contractului este ferm și nu se poate ajusta pe parcursul derulării acestuia.
 6. Data și ora limită de depunere a ofertelor: 16.08.2016, ora 16:00
 7. Locul depunerii ofertelor: Ofertele se depun la sediul beneficiarului
 8. Locul de prestare a serviciilor: Sediul operatorului economic declarat caștigător si sediul beneficiarului
 9. Modul de obţinere a specificațiilor tehnice: Specificaţiile tehnice pot fi obținute, în format fizic, de la sediul solicitantului sau, în format electronic, de la adresa de e-mail: [email protected]

Informaţii suplimentare pot fi cerute Solicitantului privat, persoană de contact Stareț –  Văcăruș Sorin, telefon:  0768.920.624, e-mail:  [email protected]

 

 

 


Autori

Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de joi, 29 septembrie 2016

Top