Bilanţul ISU “Oltenia”

dotari ISU pompieri (2)


Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj a prezentat astăzi bilanţul activităţii din  anul 2015. Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei, a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menținerii sub control a riscurilor identificate şi asigurarea stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane din zona de competenţă.

Cele 9091 situaţii de urgenţă (comparativ cu 8875 – 2014) au constat în 439 incendii (comparativ cu 278 – 2014), 411 incendii de vegetaţie uscată (comparativ cu 75 – 2014), 252 intervenţii pe linie de protecţie civilă şi dezastre (comparativ cu 363 -2014), 126 acţiuni de protecţie a comunităţilor (comparativ cu 93 – 2014), 24 intervenţii pentru asistenţa persoanelor (comparativ cu 9 – 2014), 7839 intervenţii S.M.U.R.D. (comparativ cu 8057 – 2014).

Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 17 minute (16 minute în anul 2014), iar timpul mediu de intervenţie 81 minute (79 minute în anul 2014).

În funcţie de tipul proprietăţii la care s-au produs situaţiile de urgenţă, statistica se prezintă astfel: 654 domeniul public al statului (52,23%), 541 proprietăţi individuale (43,21%), 42 domeniul privat român (3,35%), 13 domeniul privat al statului (1,06%), 2 domeniul privat străin (0,15%).

Comparativ cu anul 2014 statistica se prezintă astfel: 283 domeniul public al statului (35,68%), 478 proprietăţi individuale (60,27%), 24 domeniul privat român (3,02% ), 8 domeniul privat al statului (1,03%).

Situaţia incendiilor în funcţie de obiectivul afectat este următoarea: 65% incendii la case de locuit (73% în anul 2014), 12% incendii la mijloacele de transport (10% în anul 2014), 7% incendii în blocuri de locuit (4% în anul 2014) şi 16 % alte obiective (construcţii, depozite, păduri, culturi agricole) (13% în anul 2014).

Principalele surse de aprindere care au generat incendiile produse în zona de competenţă au fost: flacără deschisă (62%), scurtcircuit electric (17%), efect termic (12%), jar sau scântei (8%). Comparativ cu anul 2014 s-a constatat o creștere la sursa de aprindere flacără deschisă (46%) şi o scădere la sursele de aprindere efect termic (13%), scurtcircuit electric (27%) şi jar sau scântei (12%).

Cu toate eforturile depuse, în urma incendiilor produse un număr de 9 persoane au decedat (comparativ cu 2 – 2014), iar alte 13 au suferit diferite traume (comparativ cu 4 – 2014).

Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 32 persoane (24 adulţi şi 8 copii), faţă de anul 2014 când au fost salvate 18 persoane (16 adulţi şi 2 copii).

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare a intervenit în medie la 23 cazuri pe zi, fiind asistate 7943 persoane, dintre care 6882 adulţi şi 1061 copii, comparativ cu anul trecut, când au fost asistate 8186 persoane (7295 adulţi şi 891 copii).

Din cele 7839 intervenţii, peste 97% reprezintă asistenţă medicală de urgenţă, astfel: 3566 diverse medicale (chirurgie, afecţiuni medicale, neurologice, oftalmologice), 1912 traumatisme, 428 prim ajutor la accidente rutiere, 790 afecţiuni cardiace, 337 transport interclinic, 258 intoxicaţii, 146 stop cardiorespirator neresuscitat, 54 găsiţi decedaţi, 42 stop cardiorespirator resuscitat, 20 arsuri, 7 prim ajutor la accidente feroviare.

           Centrul de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă din cadrul Inspectoratului a pregătit 146 cadre prin desfăşurarea celor trei tipuri de curs privind acordarea primului ajutor calificat, acordarea primului ajutor de bază şi consolidare a cunoştinţelor şi dobândire de noi competenţe – prim ajutor calificat, comparativ cu anul 2014 când au fost pregătite 225 cadre, după cum urmează:

– 98 subofiţeri pregătiţi în acordrea primului ajutor calificat din cele trei judeţe arondate (Dolj, Mehedinţi, Gorj), cu menţiunea că 49 subofiţeri sunt din cadrul I.S.U. ”Oltenia” Dolj, comparativ cu anul 2014 când au fost pregătiţi 170 subofiţeri;

           – 20 cadre cu funcţii de conducere au fost pregătite în acordarea primului ajutor de bază, din cele trei judeţe arondate (Dolj, Mehedinţi, Gorj), cu menţiunea că 11 cadre (8 ofiţeri şi 3 subofiţeri) sunt din cadrul I.S.U. ”Oltenia” Dolj comparativ cu anul 2014 când au fost pregătite 55 cadre;

– 28 subofiţeri au fost pregătiţi în cadrul „Cursului de consolidare a cunoştinţelor şi dobândire de noi competenţe – prim ajutor calificat” din cele trei judeţe arondate (Dolj, Mehedinţi, Gorj), cu menţiunea că 20 subofiţeri sunt din cadrul I.S.U. ”Oltenia” Dolj.

În anul 2015 Inspecţia de Prevenire a executat 1567 controale din care: 198 investiţii, 692 la operatori economici, 14 la operatori economici cu risc în care sunt implicate substanţe periculoase, 552 la instituţii publice şi 111 la unităţi administrativ teritoriale. Comparativ cu anul 2014, când s-au executat 1594 controale, numărul acestora a scăzut cu circa 1,69%.

În perioada analizată s-au executat controale la toate cele 109 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă înfiinţate în judeţul Dolj şi 36 la servicii private pentru situaţii de urgenţă.

Pe timpul activităţilor preventive desfăşurate au fost constatate 5155 încălcări ale prevederilor legale în domeniul situaţiilor de urgenţă, din care 1324 au fost remediate pe timpul controalelor.

În anul 2015 s-au aplicat 2.643 sancţiuni contravenţionale principale, constând în 1.729 avertismente şi 914 amenzi în cuantum de 1.689.736 lei. Comparativ cu anul 2014 când au fost aplicate un număr de 3.194 sancţiuni contravenţionale principale, din care 2.285 avertismente şi 909 amenzi contravenţionale în cuantum de 1.243.000 lei, numărul avertismentelor a scăzut cu 24,33% iar numărul amenzilor a crescut cu 0,05% (per total numărul sancţiunilor a scăzut cu 17,25%)

Activitatea de avizare – autorizare a constat în emiterea a 183 avize (180 în anul 2014) şi 93 autorizaţii de securitate la incendiu (86 în anul 2014), precum şi 6 avize de protecţie civilă (6 în anul 2014) şi 4 autorizaţii de protecţie civilă (1 în anul 2014), fiind respinse: 84 documentaţii de avizare (55 în anul 2014) şi 30 pentru autorizare în domeniul securităţii la incendiu (12 în anul 2014), respectiv 5 documentaţii de avizare şi 1 pentru autorizaţie de protecţie civilă (4 în anul 2014).


Au fost avizate 31 planuri de evacuare în situaţii de urgenţă şi acordate 186 avize la transportul deşeurilor periculoase.

De asemenea, s-a acordat asistenţă tehnică de specialitate privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă la 258 solicitări scrise.

La nivel judeţean au fost desfăşurate activităţi de informare preventivă constând în :

  • promovarea spoturilor audio şi video în cadrul Campaniei Naţionale de Informare şi Sensibilizare „Vreau să fiu voluntar”, Campaniei F.O.C. „Flăcările omoară copii” şi Campaniei R.I.S.C. „Renunţă! Improvizaţiile sunt catastrofale”;
  • 33 articole în presă privind situaţia operativă şi măsuri de prevenire;
  • 46 emisiuni TV şi 30 emisiuni radio;
  • 4534 broşuri, 2654 afişe, 40943 pliante / flyere şi 442 filme video difuzate;
  • 2032 instruiri, din care 731 la operatori economici, 697 la instituţii publice şi 250 la localităţi.
  • exerciţii de evacuare în situaţii de urgenţă la unităţile de învăţământ controlate;
  • 1355 exerciţii de alarmare, din care: 1116 în caz de incendiu, 35 situaţii protecţie civilă / alarmare publică şi 204 evacuare;
  • 216 cercuri tehnico-aplicative îndrumate, din care 106 cercuri „Prietenii pompierilor” şi 110 cercuri „Cu viaţa mea apăr viaţa”.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj a înaintat la instituţiile de învăţământ un număr de 13 dosare candidaţi pentru concursul de admitere la Facultatea de Pompieri, 14 dosare candidaţi pentru concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti şi 1 dosare candidat pentru concursul de admitere la Academia Forţelor Terestre-Sibiu.

În urma concursurilor de admitere au fost declaraţi admis un număr de 7 candidaţi, astfel:

– 4 candidaţi declaraţi “Admis” la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”- Facultatea de Pompieri,

– 3 candidaţi declaraţi “Admis” la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

De asemenea, în anul 2015 unitatea noastră a fost dotată cu un nr. de 12 autospeciale şi motoutilaje după cum urmează:

– o autospecială transport victime multiple achiziţionată de Ministerul Sănătăţii;

– două ambarcaţiuni de intervenţie şi salvare cu chilă rigidă şi borduri moi repartizate la Detaşamentul 1 de Pompieri Craiova şi Secţia de Pompieri Segarcea;

– două ambarcaţiuni de salvare din aluminiu cu motor repartizate la Detaşamentul 2 de Pompieri Craiova şi Secţia de Pompieri Craiova;

– două autoturisme pentru muncă operativă Dacia Logan Laureate ce vor fi repartizate la Centrul Operațional şi Secţia de Pompieri Băileşti;

– două remorci peridoc pentru transport ambarcaţiuni, repartizate la Secţia de Pompieri Segarcea şi Detaşamentul 2 de Pompieri Craiova

– o autospecială cu echipament specific pentru transport scafandrii la intervenţie repartizată la Detaşamentul 1 de Pompieri Craiova;

– o motopompă remorcabilă de mare capacitate la Secţia de Pompieri Băilești;

Totodată urmare a demersurilor întreprinse pe lângă Consiliul Judeţean Dolj, în luna noiembrie 2015, unitatea a fost înzestrată cu o Autoutilitară N1 cu tracţiune 4X4 pentru transport de muniţie neexplodată, în prezent aceasta fiind exploatată în cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Craiova.

În acest sens au fost publicate pe parcursul anului 2015, în mass-media scrisă şi electronică locală, regională şi centrală, un număr de 335 de comunicate, buletine şi ştiri de presă faţă de 325 în anul 2014.

Au fost organizate 198 conferinţe şi briefinguri de presă, cu ocazia zilelor de   28 februarie – Ziua Protecţiei Civile din România, 13 septembrie – Ziua Pompierilor din România, 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului, 13 octombrie – Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscurilor Dezastrelor Naturale, 1 decembrie – Ziua Naţională a României şi pe diferite teme de intervenții la care a participat unitatea.Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de vineri, 20 octombrie 2017

Actualitate

» Prognoza meteo pentru următoarele trei luni
» De ce ies atât de mulţi deţinuţi din închisori? Cum au modificat PSD, ALDE şi UDMR legea în Parlament astfel încât să beneficieze de legea recursului compensatoriu cât mai mulţi puşcăriaşi
» Ministrul Justiţiei anunţă despăgubiri între 5 şi 8 euro pe zi pentru deţinuţii eliberaţi care au executat pedeapsa în condiţii necorespunzătoare
» Preşedintele CA al Romgaz, Gabriel Gheorghe, şi-a dat demisia
» Ministrul Justiției: În cursul zilei de joi au ieșit din penitenciar 529 de deţinuţi
» Curtea Constituţională din Republica Moldova va examina sesizarea cu privire la suspendarea lui Dodon
» Poșta Română înfiinţează un grup de lucru pentru reorganizarea companiei în centre regionale de profit
» Vreme frumoasă vineri și sâmbătă cu temperaturi de peste 25 de grade Celsius
» New York Times: Economia României ar putea avea probleme în viitorul apropiat
» Promisiuni neonorate: Cum a abandonat brusc PSD Legea pensiilor

Publireportaj

» MABO Utilaje, partenerul fermierilor la prima ediţie AGRO Oltenia
» Noul BMW Seria 5 a fost prezentat în premieră la MHS Motors Craiova

Local

» Sute de craioveni, la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi
» Sărăcia a pus stăpânire pe comuna Greci

Dolj

» Centrul Social pentru Copii “Sfântul Nicolae” din București al Arhiepiscopiei Craiovei a organizat ”Zilele Porților Deschise”
» Dolj: Depistaţi de jandarmi cu lemne tăiate ilegal
» Craiova: Pasajul subteran se închide o zi
» Craiova: Termo reia furnizarea agentului termic pentru încălzire începând din data de 23 octombrie
» Craiova: Cros în centrul oraşului cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii
» Craiova: Începe Festivalul Toamnei
» Craiova: Restricţii de circulaţie rutieră în zilele de 22 şi 25 octombrie
» CNI susţine că la începutul săptămânii viitoare se vor semna actele de finalizare a recepţiei, iar stadionul va fi predat Primăriei Craiova
» Craiova: Cei trei bărbaţi prinşi în flagrant în timp ce spărgeau un bancomat au fost arestaţi preventiv
» Comercianții din piață taxați pentru modernizarea toaletelor
» ISU vrea să scape de imaginea de Bau-Bau în securitatea la incendiu
» Prinși spărgând bancomate de pe Calea București

Gorj

» Gorj: Trei deţinuţi au fost puşi în libertate, alţi 104 vor intra în comisia de liberare condiţionată
» Gorj: Muncitor jefuit în drum înspre locul de muncă
» Gorj: Bărbat reţinut pentru distrugere prin incendiere (VIDEO)
» Gorj: Polițiștii donează sânge

Mehedinţi

» Mehedinţi: Administrator de firmă bănuit de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la 150.000 de lei

Vâlcea

» Vâlcea: Poliţiştii au controlat 171 de unităţi economice şi au aplicat 20 de sancţiuni contravenţionale

Sport

» Simona Halep şi-a aflat adversarele de la Singapore
» Fotbal / Meciul amical România – Turcia se va juca la Cluj-Napoca
» Fotbal / „Satelitul” luptă să-și recapete locul doi
» Fotbal / Filieșenii au plecat încrezători spre Pâncota
» Meciuri la trei zile pentru voleibaliștii craioveni
» Campionatul Național de cros, în Bănie
» Luptători de K1 din România și Surinam se înfruntă la Multifuncțional
» Rami Hadar îi primește pe bănățeni cu un pivot nou – Sârbul Nemanja Aleksandrov, un mare plus pentru Craiova
» Beldeanu, supărat pe Băluță
» „Gică Popescu“ și FEFS, în slujba studenților

Bani & Afaceri

» Taxa de solidaritate de 2% bulversează mediul de afaceri

Sanatate

» Numărul deceselor cauzate de rujeolă a ajuns la 35. Doljul, pe locul doi la numărul de morţi

Magazin

» Horoscopul de weekend
» Cum scapi de flatulenţă cu remedii naturiste
» Reţeta de weekend – Salată Cezar

Opinii

» Jocul seducerii electoratului s-a încheiat. Începe atacul dur în Parlament pentru Marea Eliberare
» Fenta lui Dragnea sau dezastru anunţat oficial?
» Partid iubit, sunt fericit! Ia-mi 2% din salariu şi plăteşte-ţi copiii, soţiile, amantele şi naşii merituoşi!

Top