Camera Agricolă Dolj: Certificatele de producător nu mai pot fi utilizateCamera Agricolă Dolj anunţă , începând de la 1 mai, conform prevederilor Legii 145/2014, exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicată sau comerţ cu amănuntul, a produselor agricole obţinute în fermă/gospodăria proprie, de către producătorii agricoli persoane fizice, se va realiza în baza atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. Certificatele de producător emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 nu mai sunt valabile.

Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la dată solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor şi care nominalizează cel puţin un reprezentant în acest scop. Atestatul de producător cuprinde informaţii şi date privind numele şi prenumele producătorului agricol, denumirea produselor şi suprafaţă de teren exploatată, respectiv efectivele de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat de autorităţile administraţiei publice locale pe a cărei rază se află terenul/fermă/gospodăria, are valabilitate un an calendaristic de la dată emiterii şi se vizează semestrial.

Avizul consultativ se acordă după verificarea cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător. Verificările se fac, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât şi în teren, la fermele/gospodăriile agricole deţinute de solicitanţi, de către reprezentanţi împuterniciţi, prin dispoziţie a primarului şi de către reprezentanţi ai structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale. Pentru autorităţile administraţiei publice locale la care nu s-a înregistrat nicio structura asociativă, verificările şi eliberarea avizului consultativ se realizează de Camera Agricolă Dolj din subordinea Consiliului Judeţean Dolj, sau de către Direcţia Agricolă şi de Dezvoltare Rurală Dolj. Comercializarea produselor agricole obţinute în fermă/gospodăria proprie, de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se eliberează la cerere solicitantului, de către primarul în a cărui rază de competenţă se află terenul/fermă/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la dată solicitării, după verificarea existenţei atestatului de producător şi verificarea faptică în teren, a existenţei produsului/produselor supuse comercializării.

Administratorii pieţelor au obligaţia organizeze spaţii de vânzare distincte, care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinătoare a unui atestat de producător şi a unui carnet de comercializare, pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/fermă proprie. Procentul de alocare a spaţiilor de vânzare prevăzute este de minimum 40% din totalul spaţiilor de vânzare existente. Spaţiile de vânzare distincte trebuie respecte cerinţele legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţă alimentelor. Producătorii agricoli au obligaţia afişeze la locul de vânzare a etichetei de produs, care conţine informaţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, dată obţinerii produsului şi preţul de vânzare.

Sancţiuni

Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

a) utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea prevederilor art. 10, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice;

b) transportul produselor achiziţionare de la producători agricoli, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, şi cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea cantităţilor de produse din sectorul agricol transportate, pentru persoane juridice;


c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice, de la locul de deţinere la locul de comercializare, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei;

d) organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii pieţelor a prevederilor art.13 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 12.000 lei la 37.500 lei.

e) neafisarea etichetei de produs, prevăzută la art. 14 alin. (3), cu amendă de la 100 lei la 300 lei;

f) desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol a produselor din sectorul agricol valabil, şi care nu sunt produse în fermă proprie, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;

g) eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare, cu încălcarea dispoziţiilor prezenţei legi, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;

h) vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor prezenţei legi, cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.”

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de persoanele împuternicite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de agenţii şi ofiţerii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, de către Poliţia locală şi de către persoanele împuternicite de primar.Comenteaza acum

Alte stiri

9 iulie 2018

Gorj: Restaurante şi magazine alimentare, amendate de DSVSA

Câteva magazine alimentare şi restaurante din Polovragi şi din Baia de Fier au fost amendate la sfârşitul săptămânii trecute de către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj. A fost aplicată o amendă de 1.200 lei la un ...

Sumarul ediției de marţi, 17 iulie 2018

Top