Dispoziţia nr. 1323 a Primăriei Municipiului Craiova

Autori


DISPOZIŢIA NR.1323

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art. 39 alin. 1 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală

D I S P U N E:

Art. unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 28.09.2017, ora 10.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2017.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Craiova, pe anul 2017.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2017.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Poliția Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2017.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, pentru luna octombrie 2017.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2017.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii și Tineret ”Colibri” Craiova, pentru anul 2017.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2017.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret ”Colibri” Craiova, pentru anul 2017.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general local pentru anul 2017, conform Legii nr. 350/2005.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, str. Fraţii Buzeşti, nr. 12.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale destinate închirierii.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii unui spațiu, cu destinația de locuință, situat în municipiul Craiova, str. Matei Basarab, nr. 6, deținut, în calitate de chiriaș, de către Buștean Spartacus.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr. 1A, blocul T1, sc. 1, ap. 1, către Pătruț Ileana Olimpia.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr. 1A, blocul T1, sc. 1, ap. 4, către Pandelică Iuliana Florina.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr. 1A, blocul T1, sc. 1, ap. 10, către Ciobanu Stela.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr. 1A, blocul T1, sc. 2, ap. 2, către Matei Mirel Cosmin.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr. 1A, blocul T1, sc. 2, ap. 6, către Ionescu Elena.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr. 1A, blocul T1, sc. 3, ap. 10, către Forțofoiu Mircea Cătălin.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr. 1A, blocul T1, sc. 4, ap. 9, către Protopopescu Dan Cosmin.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr. 1A, blocul T1, sc. 5, ap. 4, către Drăgan Carmen Nicoleta.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr. 1A, blocul T1, sc. 5, ap. 15, către Coandă Cristi Sorin.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr. 1A, blocul T1, sc. 6, ap. 4, către Radu Costică Vergică.
 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2017 referitoare la aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin Agenţia  Naţională pentru Locuinţe.
 28. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință, pe toată durata existenței construcției, asupra suprafețelor indivize de teren aferente locuințelor ANL, către actualii cumpărători.
 29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 30. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. CAPITOL AG S.R.L., asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Brazda lui Novac, nr. 66, Complex Vechi.
 31. Proiect de hotărâre privind  darea în administrare, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, a  bunului proprietate publică a municipiului  Craiova, cu denumirea „alee de acces”.
 32. Proiect de hotărâre privind  aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.
 33. Proiect de hotărâre privind însusirea raportului de evaluare având ca obiect cuantumul prestaţiei titularului dreptului de superficie S.C. SOFTRONIC S.R.L. asupra terenului  în suprafată de 2325 mp, situat în Municipiul Craiova, str. Calea Severinului, FN
 34. Proiect de hotărâre privind însusirea raportului de evaluare având ca obiect cuantumul prestaţiei titularului dreptului de superficie S.C. CAPRICORN S.R.L.  asupra terenului  în suprafaţă de 324 mp, situat în Municipiul Craiova, str. Calea  Bucureşti, bl. P2
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Opera Română Craiova, în vederea administrării în comun a Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”.
 36. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al  Municipiului Craiova.
 37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al  Municipiului Craiova.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod suspendat din Parcul Nicolae Romanescu”.
 39. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii de majorare a tarifului de depozitare în rampa depozitului Ecologic Mofleni, formulată de către S.C. Eco Sud.
 40. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare în judeţul Dolj.
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului utilizat de S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru prestarea unui serviciu conex serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
 43. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcţionare şi acces în Centrul Istoric al Municipiului Craiova.
 44. Întrebări şi interpelări.

 Emisă azi 21.09.2017

PRIMAR,

Mihail GENOIU

SECRETAR,

Ovidiu MISCHIANU


Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC

WWW.PRIMARIACRAIOVA.RO

 

 

 

 

                                                                          Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de vineri, 22 septembrie 2017

Actualitate

» Ucraina se declară ”decepționată” de anularea vizitei președintelui Klaus Iohannis
» 20 de şedinţe consecutive cu euro la 4,59 lei
» USR cere demisia lui Sevil Shhaideh, urmărită penal în dosarul Belina: Liviu Dragnea a capturat statul
» Gregorian Bivolaru, dat în urmărire prin Europol de autoritățile finlandeze
» MAI: Aproximativ 7.200 de angajaţi ai ministerului s-au pensionat de la începutul anului, deficitul de personal este de 23.000 de oameni
» Franţa: Emmanuel Macron a semnat reforma controversată privind Codul Muncii
» Sevil Shhaideh, urmărită penal pentru abuz în serviciu
» INSP: 56 de cazuri noi de rujeolă raportate în ultima săptămână
» Craiova: Accident spectaculos pe Calea Bucureşti
» Vreme rece pentru această perioadă în toată țara
» Taximetriştii din zona aeroporturilor, verificaţi de poliţişti
» Craiova: Atelier interactiv de istorie a scrisului și a cărții la “Aman”
» Bilanțul victimelor seismului din Mexic a urcat la 273 de persoane
» UPDATE: Vicepremierul Sevil Shhaideh, audiată la DNA. Are calitatea de suspect
» 22 septembrie, ziua mondială fără mașini
» Restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri din Oltenia şi din ţară
» Trei persoane reținute într-un dosar privind prejudicierea unui spital cu 4 milioane de lei
» Rovinieta și peajul pot fi achitate și prin aplicația mobilă “etarife”.
» Astăzi este data echinocţiului de toamnă în emisfera nordică

Publireportaj

» Îmbunătățirea competitivității societății OZAL STYLE S.R.L. prin achiziționarea unor echipamente inovatoare

Dolj

» Spectacol de muzică și dansuri clasice în Gara Craiova
» Filmul „Octav” are premiera la Craiova sâmbătă, de la ora 19.00
» Dolj: Societăţile din domeniul “morărit – panificație”, controlate de poliţişti
» Clubul Melomanilor la Biblioteca “Aman”
» Tânărul băut care a lovit un poliţist, arestat preventiv pentru 30 de zile
» Dolj: Peste 300 sancțiuni contravenționale aplicate de polițiștii rutieri
» Circulaţia auto, întreruptă temporar, luni şi joi, pe podul Calafat-Vidin
» Craiova: Peste 300 de maşini parcate ilegal, ridicate în ultimele 30 de zile
» JCI Cycling Day la Craiova
» Se întrerupe apa potabilă în Podari
» Câștigătorul lunii la Tombola Abonaților: „Citesc de 20 de ani Gazeta“
» Autoshow Oltenia – mașini puternice, reduceri mari de preț

Gorj

» Gorj: Accident rutier cu cinci mașini la Drăguțești
» Incompatibilitate și conflict de interese administrativ pentru doi funcţionari publici din Oltenia
» Poliţiştii gorjeni au efectuat percheziţii în Bucureşti şi alte cinci judeţe
» UPDATE: Gorj: Profesor anchetat pentru că ar fi lovit un elev. Mama acestuia şi-a retras plângerea
» Gorj: Accident rutier cu o victimă, la Turcineşti

Mehedinţi

» Mehedinţi: Un bărbat a fost prins după ce a intrat noaptea într-un hipermarket şi a furat o cutie cu bani
» Poliţiştii mehedinţeni au aplicat 532 de sancțiuni contravenționale într-o singură zi
» Locuri de muncă vacante în judeţul Mehedinţi
» Accident cu o victimă în Drobeta Turnu Severin

Vâlcea

» Un vâlcean condamnat pentru înşelăciune, depistat şi trimis după gratii
» Vâlcean condamnat pentru înşelăciune, după gratii

Sport

» Fotbal / Golul a venit greu, victoria – deloc
» Fotbal / ÎCCJ i-a dat dreptate CS Universitatea Craiova în disputa cu Adrian Mititelu. Badea: „Era de așteptat!“
» Cosmin Contra a fost validat de Comitetul Executiv al FRF și este oficial selecționerul României
» Box: Craioveanul Cosmin Toboșaru are medalia asigurată la Europene
» Baschet (m): SCM-U a învins și pe Phoenix Galați
» Sorana Cîrstea, eliminată în sferturi la Seul
» Volei (m): SCM-U a câştigat primul meci la Cupa “Radu Zamfirescu”

Top