Uluitoarea poveste a licitației pentru cantonamentul din LuncăLicitația pentru reabilitarea și modernizarea cantonamentului din Craiova, atribuită la sfârșitul lunii mai, poate reprezenta un moment de cotitură atât pentru autoritățile publice locale, cât și pentru firmele participante în ceea ce privește abordarea legislației achizițiilor publice. Două societăți comerciale au rămas în cursa finală pentru contractul de peste un milion de euro, iar câștigătoarea a fost desemnată după ce Primăria Craiova a descalificat-o pe cealaltă, care avea un preț mai mic cu aproape 360.000 de euro. Două lucruri atrag atenția aici: rolul de detectiv pe care și l-a asumat primăria, o noutate pentru instituție, și interpretarea unei probleme care dă mari bătăi de cap în licitații: când un preț mai mic devine suspect și cu ce îl compari. Deși lucrurile pot părea greoaie, cazul de față, studiat cu atenție de toți factorii implicați în achiziții publice, poate aduce economii de milioane de euro. Din bani publici.

Licitația pentru atribuirea contractului de reabilitare și modernizare a Centrului de Recuperare din Luncă ar putea face istorie în domeniul achizițiilor publice din Craiova. Cinci firme s-au înscris în cursă, patru au fost descalificate, astfel că pentru a cincea firmă câștigarea licitației a fost o formalitate. Nu rezultatul în sine este interesant, ci cum s-a ajuns la el.

În octombrie 2016, Primăria Craiova a scos la licitație, pe procedură simplificată, reabilitarea și modernizarea cantonamentului din Luncă aflat în paragină de ani buni. Firma care câștiga avea să primească atât contractul de execuție a lucrărilor, cât și proiectarea, detaliu important în desfășurarea războiului care a început între firme. Suma pusă la bătaie de primărie: 5,3 milioane de lei fără TVA. Cinci firme sau asocieri de firme au depus oferte: Asocierea Recon – Getrix, Asocierea Delta ACM – Orange Steel – Drum Concept, Asocierea Novara T Impex – Propramm SRL, Primaserv și Asocierea Dofloni – Aberska – Condor Păduraru – Green Power Energy – Prospect. Potrivit anunțului de participare, obiectul contractului era următorul: „servicii de proiectare și asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Centru Recuperare Luncă, B-dul Știrbei Vodă, nr. 106“. În date tehnice, costurile estimate de primărie se împărțeau astfel: Proiect tehnic, Detalii de execuție și Verificare Tehnică: 108.678 lei; Documentație pentru avize: 3.290 lei; Asistență tehnică din partea proiectantului: 32.989 lei; Lucrări de construcții și instalații: 3.053.165 lei, din care: a) instalații electrice: 430.613 lei; b) instalații sanitare, termice, gaze naturale: 455.301 lei; c) construcții: 2.167.249 lei. Montaj utilaje tehnologice: 12.150 lei; Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj: 858.833 lei; Dotări: 1.286.092 lei.

Primăria a făcut prăpăd

Comisia de Evaluare a Primăriei Craiova a analizat documentele depuse de cele cinci firme sau asocieri de firme și a decis să descalifice pentru început o asocierea de firme. „În urma analizei și verificării documentului DUAE al ofertanților, comisia de evaluare a procedat la evaluarea DUAE în SEAP prin accesarea butonului Evaluare. Au fost admiși: Asocierea Recon și Getrix, Asocierea Delta ACM, Orange Steel și Drum Concept, Asocierea Novara T Impex și Propramm SRL, Primaserv, iar Asocierea Dofloni, Aberska, Condor Păduraru, Green Power Energy – Prospect a fost respinsă“, se arată în raportul procedurii studiat de GdS. Documentul DUAE atestă, în termeni simpli, că firmele au depus hârtiile cerute de primărie. A urmat evaluarea ofertelor tehnice, unde primăria a făcut prăpăd. Ofertele Delta, Primaserv și Novara au fost declarate neconforme, astfel că în cursă rămânea să concureze de una singura Asocierea Recon – Getrix. Primăria a explicat că a luat această decizie deorece, printre altele, Delta ar fi completat propunerea tehnică cu documente noi, lucru interzis de lege, Primaserv nu ar fi răspuns concludent la solicitarea de clarificări cu privire la Planul Calității și nu ar fi avut lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări, iar Novara nu ar fi respectat caietul de sarcini. Din cele trei, doar Novara a contestat decizia primăriei. Celelalte două ori și-au asumat criticile ori nu au dorit să continue. Contestația a ajuns pe masa Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. În întâmpinare, Novara a susținut că una dintre acuzațiile primăriei conform căreia a introdus cantități suplimentare de beton și țeavă de circa 1.700 de lei fără TVA nu poate duce la descalificarea sa, deoarece este vorba de o abatere tehnică minoră cauzată de o eroare matematică din rețetă. Firma a precizat în contestație că și-a însușit eroarea și că urma să încaseze doar cantitatea „pusă în operă“. „Modificarea ofertei, ca urmare a erorii de calcul, nu numai că era minoră, dar putea fi corectată fie în această fază, fie în faza întocmirii proiectului tehnic, mai ales că obiectul contractului îl constituie și proiectarea lucrării anterior construcției“, a spus firma. Primăria s-a apărat spunând că Novara este inconsecventă în modalitatea de întocmire a propunerii tehnice și a răspunsurilor la solicitările de clarificare. După ce a analizat documentele, CNSC a admis contestația Novara spunând că primăria a procedat excesiv când i-a respins oferta. „Motivele de respingere a ofertei invocate de autoritate (primăria – n.r.) sunt excesive, inadvertențele fiind încadrabile în categoria abaterilor tehnice minore (…). Autoritatea (…), prin modul de evaluare cu un formalism excesiv, a ofertei (…) a încălcat principiul transparenței și proporționalității, principii ce stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică, enunțate la articolul 2 din Legea 98/2016“, se arată în motivarea CNSC care a dat dreptate Novara și a obligat primăria să-i ia în calcul oferta. Ceea ce primăria a și făcut. După ce a evalut oferta Novara, municipalitatea a declarat-o admisibilă, astfel că singurele rămase în cursă, Recon și Novara, urma să se dueleze în oferte financiare.

Spre deosebire de 99% din cazuri, la această licitație primăria a stabilit drept criteriu de departajare cel mai bun raport calitate – preț, criteriu corect, dar rar utilizat de autoritățile publice din cauza bătăilor de cap pe care le presupune aplicarea lui. Astfel, prețul avea 90 de puncte, iar garanția extinsă a lucrării 10 puncte.

Cum să pierzi când ai contractul în mână


Novara părea avantajată la capitolul financiar. Recon avea o ofertă de 4.577.000 de lei fără TVA, adică 1.184.000 de euro cu TVA, pe când Novara avea un preț de 3.192.000 de lei fără TVA, adică 826.000 de euro. Diferența dintre cele două oferte – 360.000 de euro. Și, totuși, Novara, a pierdut. Cum? I-a dat ocazia primăriei să facă muncă de detectiv, aviz pe viitor și pentru alte firme, și a modificat unele oferte, ceea ce a ridicat suspiciuni municipalității.

Primăriei i s-a părut că prețul de 826.000 de euro este prea mic, așa că a cerut Novara oferte de la furnizorii săi. „Întrucât oferta prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut, în raport cu ceea ce urmează a fi executat, reprezentând 59% din valoare estimată a contractului, vă solicităm să fundamentați economic modul de formare a prețului ofertat“, se arată în adresa primăriei. Când a primit ofertele, a observat că unele caracteristici tehnice nu corespund. Atunci a solicitat ea, în nume propriu, oferta de la unul dintre furnizori. Neconcordanțele s-au confirmat. Firma adăugase sau ștersese anumite date din oferte. În concluzie, primăria a respins oferta Novara și a declarat câștigătoare Asocierea Recon – Getrix, chiar dacă avea un preț mai mare cu 360.000 de euro, sumă consistentă, care trebuie plătită din bugetul local. Trei aspecte sunt de remarcat aici. Primul: modul în care a procedat Novara este discutabil, chiar dacă firma a susținut că ofertele sunt doar orientative și pot suferi modificări la fața locului. Este o lecție de învățat pentru toate firmele participante la licitații. Doi: plecând de la premisa că primăria a apărat banul public și nu a dorit să iasă un anumit câștigător, munca de detectiv este lăudabilă. Trei: Novara a ridicat o problemă care ar trebui aprofundată pentru a evita abuzurile autorităților publice. Când un preț mic devine suspect și la ce îl raportezi când spui, ca autoritate, că este mic? Primăria l-a raportat la suma estimată a licitației, pe când noua legislație a achizițiilor publice spune că trebuie raportat la prețul pieței. Asta nu exclude dreptul autorității de a solicita oricând lămuriri despre preț.

Eternul și fascinantul preț scăzut

Iată cum a decurs dialogul dintre Primăria Craiova și Novara, o lecție din care pot învăța toți factorii implicați în achiziții publice. Pe 10 mai 2017, primăria spunea următoarele: „Pentru toate echipamentele și utilajele ofertate vi s-a solicitat să prezentați oferte de preț, precum și alte documente justificative de la furnizorii sau producătorii declarați din care să rezulte valoarea produselor ofertate și caracteristicile tehnice propuse. (…) De la o firmă erau două oferte de preț: una cu antetul societății, alta fără antet. Comisia de evaluare a constatat că acestea sunt doar oferte de preț de la furnizori care conțin caracteristici tehnice ale echipamentelor fără a fi însoțite de alte documente justificative din care să rezulte caracteristicile tehnice specificate de dumneavoastră în fișele tehnice. Comisia a verificat corespodența datelor și a avut suspiciuni cu privire la ofertele de preț ale unui furnizor, deoarece avea un preț neobișnuit de mic“. Comisia a constatat discrepanțe la caracteristici tehnice între oferta directă primită de la furnizor și cea trimisă de Novara ca fiind de la furnizor. Unele texte fuseseră introduse, altele eliminate de Novara. Comisia susține că Novara a modificat oferta de preț emisă de furnizor și a completat-o cu precizările din fișa tehnică, precizări care nu se regăsesc în oferta de preț trimisă direct de furnizor primăriei. În concluzie, comisia susține că Novara a modificat oferta furnizorului prin introducerea sau modificarea unor caracteristici ale echipamentelor pentru a justifica prețul aparent neobișnuit de scăzut.

În replică, Novara s-a apărat cu normele de aplicare a Legii 98/2016 privind achizițiile publice. „Conform HG 395/2016, art. 136, alineatul 1, ”În situația în care comisia de evaluare constată că elemente de preț ale unei oferte sunt aparent neobișnuit de scăzute, prin raportare la prețurile pieței, utilizându-se ca referință în acest sens informații cum ar fi buletine statistice sau cotații ale burselor de mărfuri, comisia de evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta în cauză explicații cu privire la posibilitatea îndeplinirii contractului“”, a spus Novara, care a criticat primăria pentru că nu a studiat prețurile de pe piață, ci s-a raportat doar la prețul estimativ de la începutul licitației, care, de cele mai multe ori, nu are nici o legătură cu realitatea.

„În cazul nostru, nu acesta a fost criteriul după care dumneavoastră ați considerat că oferta noastră prezintă un preț neobișnuit de scăzut. Conform articolului 12, «valoarea estimată a achiziției se determină înainte de inițierea procedurii de atribuire și este valabilă la momentul inițierii procedurii de atribuire». Prin urmare, nu la momentul evaluării de către comisia de licitație este valabilă valoarea estimată și nu față de această valoare se consideră că oferta noastră prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut“, a susținut Novara. „Respingerea ofertei pe motiv că este subevaluată numai pentru faptul că oferta de la un singur furnizor de echipamente nu conține toate caracteristicile din fișa tehnică prezentată în propunerea tehnică la care am fost calificați nu poate constitui motiv de respingere, mai ales că prețul ofertat de noi se confirmă prin oferta de la furnizor depusă (…) La etapa financiară se verifică exclusiv oferta financiară. Prin urmare, caracteristicile tehnice finale și de amănunt ale echipamentelor ce se vor proiecta și monta se vor stabili plecând de la cele prevăzute în studiul de fezabilitate și adaptate conform proiectului ce se va întocmi (…) A respinge o ofertă pentru că nu justifică prețul, doar pentru că la câteva echipemente nu sunt specificate în oferta de preț și caracteristici tehnice minore care, oricum, se vor stabili concret în etape de proiectare, considerăm că nu este conform Legii 98/2016“, a susținut Novara. Și, totuși, firma a renunțat să mai facă contestație.Comenteaza acum

Alte stiri

23 aprilie 2018

Dolj: Spectacol muzical în Parcul Debarcader din Calafat

Primăria Calafat organizează sâmbătă, 28 aprilie, de la ora 19.00, un spectacol oferit de Compagnia Musicale Piazza Viva -Italia. În program, va fi muzică pop-rock oferită de formaţiile Piazza Viva – Italia, Opera Angels şi grupul ...

Sumarul ediției de joi, 6 iulie 2017

Actualitate

» Consumul creşte accelerat, dar încasările din TVA scad dramatic
» Bacalaureat 2017: Peste 42.000 de constestaţii în toată ţara, după afişarea primelor rezultate
» Proiect de ordonanţă: Guvernul vrea ca angajările în administraţia publică centrală să fie suspendate până pe 31 decembrie 2017
» Iohannis, despre oferta americană de gaz petrolier lichefiat pentru Europa de Est: Dacă scade dependenţa de gazul rusesc, toată lumea ar avea de câştigat
» Guvern: Au fost stabiliți ordonatorii de credite ale căror cheltuieli vor fi incluse în Strategia fiscal-bugetară 2018-2020
» UPDATE – Un mort și 14 răniți într-un accident rutier produs în Teleorman
» Guvern: Proceduri simplificate pentru obținerea duplicatului cărții de identitate a vehiculului
» Se aplică marcaje pe autostrada A1 Bucureşti – Piteşti

Publireportaj

» Grija pentru documentele vechi – deviza Bibliotecii Aman

Local

» Percheziții la Strehaia într-un dosar de spălare de bani
» Cei mai rapizi poştaşi din ţară se întrec, sâmbătă, la Marşul Factorilor Poştali
» Absolvenţii de liceu pot intra în şomaj dacă nu iau la facultate
» Cine sunt tinerii din Olt care au terminat BAC-ul cu 10: „Tot țara mea rămâne cea pe care vreau să o ajut“
» Judecați pentru fraudarea fondurilor europene

Dolj

» Ultimatum pentru reabilitarea podului de la Malu Mare
» Înregistrarea probei practice pentru permisul auto mai așteaptă
» Scandalul Emilio: Anchetă penală în cazul „Blonda lui Iliescu“
» A fost reluată trecerea cu bacul pe timpul nopţii la PTF Bechet
» Elevii unui liceu din Craiova, evacuați din cămin deși au cursuri
» Cu toaletă în curte, în centrul Craiovei
» Un aragaz defect, motiv de mare scandal într-un bloc din Brazdă
» Termo, pe fărașul falimentului?
» Fraudă de o jumătate de milion la APIA Mehedinți
» Pasajele Craiovei, în continuă degradare
» Craiova: Incendiu la o hală de transformatoare din zona Selgros
» Scandal de la un contoar de gaze
» Spitalul Filantropia, functional in septembrie
» Conditii precare in Piata de la Gara
» Craiova: Amenzi de 1,3 milioane de lei aplicate de Poliţia Locală în perioada aprilie-iunie 2017 şoferilor care au parcat neregulamentar
» Doljean reţinut pentru comiterea unui furt calificat
» Drumul Expres Craiova – Piteşti: Anunțul pentru achiziție, transmis spre SEAP
» Dolj: Primarul comunei Ostroveni, declarat incompatibil de ANI

Gorj

» Deputatul de Gorj Victor Ponta a devenit independent
» Slowride Transalpina Fest – trei zile de festival, paradă moto și concerte rock
» Gorj: Autorităţile nu au soluţii pentru salvarea de la faliment a Clubului Pandurii
» Marcel Romanescu a ţinut audienţe în fiecare zi de când este primar la Târgu Jiu
» 1.043 de contestaţii depuse la Examenul de Bacalaureat
» Gorj: Femeie prinsă la furat de produse cosmetice într-un supermarket
» Gorj: Au sustras materiale de construcţie din zidul de protecţie al unui pod

Vâlcea

» Vâlcea: Poliţiştii din Horezu au donat sânge
» Vâlcea: Poliţiştii au confiscat 400 de kilograme de pepeni verzi la Sutești şi Berislăvești

Sport

» CSO Filiași își reia pregătirea pe 17 iulie
» Liber la semnat contracte la SCM
» Mangia cere răbdare
» Fotbal / România a urcat patru locuri în clasamentul FIFA
» Fotbal / Horațiu Stănescu, la Repriza de Sud

Magazin

» Horoscopul de weekend
» Atenţie la insolaţie!
» Bancul zilei
» Reţeta de weekend – Prăjitură cu vişine

Top