Mallul din Craiova se mută dintr-un buzunar în altul

(Foto: Arhiva GdS)
(Foto: Arhiva GdS)

Mallul Electroputere Parc se pregătește să iasă din insolvență după ce comitetul creditorilor a luat în discuție, în luna iulie, vânzarea clădirilor și a terenurilor către o firmă din județul Brăila, SC Brăila Winds Concept SRL, pentru acoperirea datoriilor de peste 40 de milioane de euro. Termenul-limită de plată a banilor este 30 septembrie 2016. În caz contrar, mallul ar putea fi administrat de firma desemnată de instanță să administreze procedura de insolvență. Problemele financiare ale mallului scot la iveală încrengătura de societăți comerciale și traseul complicat al banilor. Interesant este faptul că în spatele firmei din Brăila se află doi belgieni, aceiași care doresc să construiască un alt mall între Electroputere Parc și Kaufland și că unul dintre ei este deja acționar al mallului și partener de afaceri cu un român care a cerut insolvența mallului. La fel de interesant este faptul că firma din Brăila nu a avut activitate economică în 2014 și 2015 și nici un angajat. În timp ce firmele și casele de avocatură pregătesc actele pentru tranzacție, în mall a început să cadă curentul, iar firmele de alimentație de la etaj au închis timp de trei zile din această cauză.

Ce legătură este între noul mall de lângă Kaufland, proiect aprobat deja de Consiliul Local Craiova, și Electroputere Parc? Răspunsul este simplu. Vor avea același patron, o firmă din Belgia, care și-a înființat o societate comercială în România, SC Brăila Winds Concept, cu sediul în Brăila. Firma se pregătește să cumpere activele Electroputere Parc cu o sumă de bani care să acopere datoriile acumulate de mall, de peste 40 de milioane de euro. Brăila Winds Concept vrea să cumpere și aproximativ un hectar de teren de la Comat Dolj, acolo unde, în prezent, este parcarea pentru angajații mallului. Consiliul Local Craiova a votat deja Planul Urbanistic Zonal pentru acest proiect, după discuții aprinse legate de problemele suplimentare de trafic pe care le va cauza noua construcție. Ce legătură este între datoriile Electroputere Parc și noua firmă? La fel de simplu. Unul dintre acționari, Kris Remi Carton, deține acțiuni la o firmă care, la rândul ei, este acționară la firma care deține mallul, K&S Electric Power Point. Și, pentru ca lucrurile să fie și mai interesante, Carton figurează ca acționar într-o altă firmă din București, SC N.M. Development SRL, împreună cu Mircea Moldovan. Acesta din urmă este acționarul altor două firme care au cerut insolvența mallului pentru că nu i-ar fi plătit lucrările efectuate. Coincidențele merg până acolo încât firma Brăila Winds Concept, care vrea să cumpere mallul și să construiască altul lângă el, are același număr de telefon, din București, cu cel al firmei care deține mallul, K&S Electric Power Point, care, la rândul ei, este tot din Brăila, și cu cel al firmei N.M. Development. Mai simplu spus, e ca și cum cineva ar deține un apartament în coproprietate cu o rudă, nu ar plăti datoriile la întreținere, apoi acel „cineva“ s-ar împrieteni cu o rudă mai îndepărtată care ar face reclamație la Asociația de Proprietari că nu s-au plătit datoriile pentru acel apartament, și tot acel „cineva“ ar cumpăra apoi apartamentul ca să nu fie executat silit și vândut către altcineva. Diferența între cele două cazuri o face banca. Iar mallului de aici i s-a tras.

Cum au început problemele pentru mallul din Craiova

Proprietarul Electroputere Parc este firma K&S Electric Power Point, cu sediul în Brăila. La rândul ei, societatea are patru acționari: Auchan România SA, reprezentată printr-o casă de avocatură – 50%, Zorino Trading Limited, cu sediul în Cipru, reprezentată de Carl Anders Magnus Lofgren – 16,6%, HDK BVBA, cu sediul în Belgia, reprezentată de Steven Den Bossche – 16,6% și Carpa Holding BVBA, cu sediul tot în Belgia, reprezentată de Kris Remi Carton – 16,6%. Pentru a putea construi mallul, firma K&S Electric Power Point a contractat în noiembrie 2010 un împrumut de la Unicredit Bank Austria în valoare de 45,6 milioane de euro, pe care l-a garantat cu terenurile și cu galeria comercială. Cu o parte din acești bani, Power Point a cumpărat o parte din halele Electroputere și o cotă de 50% din mai multe imobile a căror suprafață este de circa patru hectare. Tot din acești bani a angajat mai multe firme de construcții, iar două dintre ele, controlate de Mircea Moldovan, partenerul de afaceri al lui Kris Carton în N.M. Development, au dorit să execute silit mallul și jumătate din zonele comune exterioare ale clădirilor pe motiv că nu-și primiseră banii. Cele două firme voiau să fie executate silit exact bunurile asupra cărora avea ipoteca banca din Austria. Cum Power Point nu plătise la timp o rată de circa 450.000 de euro, Unicredit a decis să emită o notificare de accelerare și preaviz, prin care a declarat întreg împrumutul ca fiind exigibil și datorat. Cu alte cuvinte, proprietarul mallului s-a trezit că trebuie să ramburseze imediat întreaga sumă de 45 de milioane de euro. Cum nu avea acești bani, Power Point și-a cerut insolvența ca măsură de protejare împotriva executării silite. Procedura insolvenței a fost deschisă în luna mai 2013 la Tribunalul Brăila. „Debitoarea a solicitat acordarea protecției reglementate de Legea 85/2006 ca urmare a procedurilor de executare silită demarate de NM Antrepriză și NM Logistică, care au afectat activitatea societății și au condus la insuficiența fondurilor necesare pentru achitarea debitelor scandente. Având în vedere că debitoarea nu și-a îndeplinit anumite obligații cuprinse în Contractul de Facilitate de Credit în cuantum de 45.600.000 de euro din 30.11.2010 încheiat cu Unicredit Bank Austria și că NM Antrepriză și NM Logistică au inițiat procedura de executare silită în modalitatea vânzării prin licitație publică a celui mai valoros bun, o galerie comercială, precum și a 50% din zonele comune exterioare asupra cărora fusese constituită o ipotecă în favoarea Unicredit, la data de 23.01.2013, Unicredit a emis notificare de accelerare și preaviz prin care a declarat întreg împrumutul ca fiind exigibil și datorat“, se arată în Planul de Reorganizare a societății aprobat de Tribunalul Brăila. Acest document reprezintă, practic, pașii pe care o firmă îi urmează pentru a ieși din criza financiară în care se află. În caz contrar, dacă judecătorul consideră că planul este nerealist, îl respinge, iar firma intră în faliment, moment în care lichidatorul, desemnat de creditori cu aprobarea judecătorului, vinde toate bunurile firmei. În cazul Power Point, Planul de Reorganizare a fost aprobat, deoarece Electroputere Parc aducea venituri consistente din chirii, administrare și reclamă. Planul a fost propus de administratorul special numit în acest dosar, Steven Den Bossche, adică reprezentantul HDK BVBA, una dintre firmele care dețin acțiuni la Power Point. Sarcina lui era să respecte acest plan până pe 30 septembrie 2016, sub directa supraveghere a administratorului judiciar numit de instanță, o firmă specializată în procedura insolvenței din București.

Ce scrie în Planul de Reorganizare

Potrivit datelor din documentul aprobat de Tribunalul Brăila, valoarea de lichidare a terenurilor și clădirii mallului la data de 31 mai 2013 era de 38 de milioane de euro, din care valoarea de lichidare a datoriilor – 6,2 milioane de euro. La reevaluarea din martie 2015, creanțele au fost reevaluate la 4,4 milioane de euro, drept urmare, valoarea finală a activelor a fost stabilită la 36,3 milioane de euro, cu mult sub cea a datoriilor totale. Cu alte cuvinte, dacă mallul ar fi fost vândut pe această sumă, ea nu ar fi acoperit datoriile totale aprobate în tabelul definitiv al creditorilor. Și atunci, acționarii Power Point i-au trasat sarcină lui Steven Den Bossche, administratorul special, să găsească un cumpărător cu bani. „Prețul minim de transfer va fi reprezentat de valoarea tuturor creanțelor înscrise în tabelul definitiv de creanțe întocmit de administratorul judiciar, la care se va adăuga suma necesară pentru acoperirea datoriilor curente, cheltuielile de procedură, inclusiv onorariul administratorului judiciar. La data propunerii Planului, suma totală a creanțelor înscrise este de 189.077.736 lei (42 de milioane de euro – n.r.). Este exclusă posibilitatea achitării prețului în rate. Acțiunile deținute de Auchan România SA vor fi restituite către acționarii fondatori“, se arată în document.

Planul de Reorganizare este structurat pe mai multe etape cuprinse între toamna lui 2015 și primăvara lui 2017. Iată ce măsuri trebuia să ia administratorul special la început. „Până la finalul perioadei inițiale, respectiv 20.12.2015, societatea va prezenta către Unicredit Bank Austria AG o ofertă neangajantă pentru cumpărarea întreprinderii sau a unei părți a activelor din partea unui potențial investitor ce va conține, printre altele, prețul de achiziție indicat pentru Galeria Comercială Electroputere. În cazul în care întreprinderea sau o parte a activelor sunt vândute pe parcursul perioadei inițiale, debitoarea va achita către Unicredit Bank Austria AG restul creanței sale, toate celelalte creanțe garantate și negarantate, toate datoriile curente și toate costurile aferente procedurii de insolvență în derulare. Perioada Inițială se prelungește cu o perioadă de patru luni, de la 01.01.2016 – 30.04.2016 dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: prezentarea unei oferte neangajante suficient de detaliate (numele investitorului și prețul ce urmează să fie negociat) cel târziu până pe 20.12.2015; pe parcursul perioadei inițiale au fost efectuate plăți către Unicredit Bank Austria; întreprinderea/activele societății nu sunt vândute, în ciuda diligențelor adminstratorului special în acest sens“. În cazul în care administratorul găsea un cumpărător, trebuia ca acesta să aducă dovada faptului că deține resurse financiare suficiente pentru a plăti banii. În plus, investitorul trebuia să achite o garanție de 10% până pe data de 31 iulie 2016 și să achite diferența până pe 30 septembrie. Dacă nu, pierdea garanția, care în acest caz depășește patru milioane de euro.

Cine sunt creditorii mallului

Firmele care au de recuperat bani de la Power Point sunt din diverse domenii, iar printre ele figurează și societăți deținute chiar de acționarii mallului. Cel mai mare creditor este Unicredit Austria (134,8 milioane de lei). Alături de el figurează Auchan (6,7 milioane de lei). Acestea sunt sume garantate, dar datoriile nu se opresc aici. La capitolul „credite acordate după data de începere a insolvenței“, pe listă sunt creditori precum Auchan, Recon sau o firmă de avocatură, iar la capitolul „creditori negarantați“ lista numără zeci de firme, printre care The Office Design, Cez Vânzare, Auchan, KMS Real Estate Development. Acționarii au și ei de recuperat circa 7,2 milioane de lei. Administratorul special nu a trebuit să caute prea mult un cumpărător, pentru că el se afla chiar în interiorul mallului. Acum o lună, comitetul creditorilor a aprobat forma contractuală prin care Power Point urma să transfere activele (clădiri și terenuri) către SC Brăila Winds Concept SRL, firmă care dorește să cumpere circa un hectar de teren și de la Comat Dolj, unde să ridice alt mall și un bloc de locuințe. Exact lângă actualul mall. Brăila Winds Concept are un singur acționar, THE OFFICE DESIGN AND BUILD BVBA, cu sediul în Belgia. La rândul ei, firma din Belgia are doi acționari: Carpa Holding BVBA din Belgia și o femeie, Inge Madeleine Van Pachtenbeke. Într-un final, Carpa Holding duce la Kris Carton care deține acțiuni împreună aceeași Inge Madeleine Van Pachtenbeke. Firma din spatele Brăila Winds Concept nu a avut rezultate strălucite în Belgia. The Office Design and Build BVBA figurează cu pierderi constante din 2012 până în 2015, ultimul an de raportare financiară. De asemenea, firma Brăila Winds Concept a avut cifră de afaceri zero în 2014 și 2015, și de circa 900.000 de lei în 2013. Atunci de unde vin banii pentru cumpărarea activelor de la mall și a terenului de lângă, unde ar urma să construiască alt centru comercial? O întrebare la care doar timpul va răspunde. GdS a încercat să ia legătura cu Kris Carton, dar nu a reușit. În schimb, jurnaliștii au descoperit că, deși au sediul în Brăila, atât firma care deține actualul mall, cât și cea care vrea să-l cumpere au aceleași numere de telefon din București, potrivit Oficiului Registrului Comerțului. La același număr figurează și firma N.M. Development din București, acolo unde Kris Carton este acționar majoritar, alături de Mircea Moldovan. Acesta din urmă este nimeni altul decât patronul firmelor NM Antrepriză, NM Logistică și NM Construct, care au dus la deschiderea procedurii de insolvență a mallului.

Pană de curent prelungită la mall

În timp ce ițele tranzacției pentru activele mallului rămân încurcate, comercianții și clienții Electroputere Parc experimentează pe pielea lor deficiențele tehnice din clădire. O ploaie de scurtă durată de la mijlocul săptămânii trecute a dus la întreruperea cu energie electrică în tot mallul, mai puțin în Auchan, care are generator electric. Clienții și-au aprins lanternele de la telefoane pentru a vedea pe unde merg și s-au îmbulzit la uși. Vânzătoarele s-au postat și ele în fața intrărilor din magazine ca să nu se fure din ele. A doua zi, mallul a fost realimentat cu energie electrică, mai puțin zona alimentară de la etaj, spre disperarea patronilor. „V-am trimis acest mesaj în speranța că poate interesează pe cineva un subiect despre Mallul din Craiova. De trei zile, etajul unu, mai precis toată zona de food, este închis din cauza unor probleme tehnice la rețeaua de curent (probleme care există de mult timp și nu sunt o noutate) și în toată această perioadă nu se ocupă nimeni să remedieze problema. Pierdem sute de milioane de lei. Am apucat să dăm bon fiscal clienților, dar le-am dat banii înapoi când s-a oprit curentul. În schimb, noi plătim taxe la stat pentru acei bani“, a scris cineva pe adresa GdS. Motivul invocat de conducerea mallului pentru pana de curent este ploaia. „Vă aducem la cunoștință că, datorită unor defecțiuni tehnice, provocate de condițiile meteorologice, întrerupem furnizarea energiei electrice în zona de mezanin pentru efectuarea lucrărilor de reparație a instalației electrice“, se arată în adresa conducerii.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de marţi, 30 august 2016

Actualitate

» Un poliţist a fost înjunghiat în oraşul francez Toulouse
» Cetățean pakistanez, declarat indezirabil 10 ani în România pentru propagandă în favoarea unor entități teroriste
» Ministrul de Externe slovac: Nu este nicio justificare pentru amânarea aderării României la Schengen
» Ziua internațională a victimelor disparițiilor forțate
» Kârgâstan: Explozie la Bişkek, în apropierea ambasadei chineze, soldată cu morţi şi răniţi
» George Copos, la DNA
» Premierul Cioloş, în Italia la funeraliile victimelor cutremurului
» Ajutoare de urgență pentru românii afectați de cutremurul din Italia
» Funeralii de stat pentru victimele cutremurului din Italia
» Sprijin pentru românii răniți și afectați de cutremurul din Italia
» Şefi DIPI, puși sub acuzare pentru clasificarea ilegală de informaţii

Dolj

» Proiectil la apă!
» Intrare cu obstacole în Grădina Botanică
» Cozile persistă la paşapoarte
» În lumea păpuşilor cu Geo Dinescu
» Dolj: Mitropolia Olteniei va sprijini financiar familia Aureliei Dăogaru, tânăra care a murit în timpul cutremurului din Italia
» Craiova: Vernisajul expoziţiei personale “Culorile toamnei”
» Dolj: 275 de contestaţii la examenul de bacalaureat sesiunea de toamnă
» Dolj: Un minor neatent a intrat cu bicicleta într-o maşină
» Concert dedicat Zilei limbii române la Craiova
» JCI România – A lansat programul de recunoaștere și premiere a tinerilor remarcabili TOYP
» Incendiu la Finanţele doljene
» Zeci de hectare de vegetaţie uscată, incendiate în Dolj
» Craiova: “Prietenii Istoriei” premiaţi la Muzeul Olteniei
» Craiova: Acţiune pentru prevenirea furturilor din locuinţe în cartierul Craioviţa Nouă
» Craiova: Proiect pentru susţinerea sănătăţii şi calităţii vieţii tinerilor
» Minor urmărit internaţional depistat de polițiștii craioveni
» Mallul din Craiova se mută dintr-un buzunar în altul
» Elevii de clasa a IV-a nu vor avea toate manualele pe bănci
» 27% dintre candidaţii doljeni au promovat sesiunea de toamnă a bacalaureatului

Gorj

» Gorj: Bărbat reţinut după ce a furat ţigări şi brichete
» Împrumut de zece milioane de lei pentru finalizarea Stadionului Municipal

Olt

» Olt: Verificarea şcolilor pentru începerea noului an şcolar
» Olt: Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

Mehedinţi

» Mehedinţi: Acţiune de prevenţie a poliţiştilor în municipiul Orşova
» Mehedinţi: 169 de unități de învăţământ din 223 dețin autorizație sanitară de funcționare
» Razii pe şoselele din Mehedinţi
» Acţiuni ale pompierilor mehedinţeni
» Mehedinţi: Sfaturi pentru prevenirea înşelăciunilor prin “Metoda Accidentul”

Vâlcea

» Vâlcenii sfătuiţi de poliţişti: Neglijenţa este o invitaţie deschisă la furt
» Vâlcea: Percheziţii la o persoană bănuită de delapidare

Sport

» Tenis: Simona Halep, în turul 2 la US Open
» Fotbal / Dumitru Barbu: Copiii noștri au înțeles miza, aceste meciuri le jucăm cu inimă
» Fotbal / Puștii lui Vrăjitoarea, pe locul doi la „Junior Cup Viitorul Argeș“
» Fotbal / Vătăjelu l-a convins pe Daum
» Ana Bogdan și Monica Niculescu sunt în turul al 2-lea la US Open
» Dan Podeanu rememorează drumul spre aurul olimpic
» Craiova ia viteză

Magazin

» A murit actorul Gene Wilder, un gigant al comediei americane
» Horoscop

Top