Licitație anulată în mod suspect de Primăria Craiova

Spitalul Clinic Municipal „Filantropia“ era și el inclus în licitația anulată din cauza unor omisiuni în caietul de sarcini (Foto: Arhivă GdS)


Primăria Craiova a anulat în mod suspect licitația privind acordul-cadru de peste zece milioane de lei fără TVA pentru repararea spitalelor pe care le administrează. Motivele invocate de municipalitate ridică semne de întrebare: a uitat să menționeze în caietul de sarcini culoarea termopanelor, a omis să precizeze dacă forma ferestrelor care ar fi trebuit înlocuite este dreptunghiulară, pătrată sau rotundă și dacă ușile și ferestrele sunt confecționate din aluminiu cu geam termopan sau din lemn stratificat. Primăria mai greșise caietul de sarcini cu câteva luni înainte, atunci când Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a obligat-o să ofere informații complete despre lucrările de executat la sesizarea unei firme interesate de licitație. Cum se face că primăria greșește de două ori caietul de sarcini la o licitație atât de importantă? De ce a durat mai bine de cinci luni evaluarea ofertelor celor zece firme sau asocieri de firme pentru ca apoi primăria să decidă să anuleze licitația? Cine este vinovat de eșecul organizării licitației? Întrebări fără răspuns deocamdată, dar care pot fi abordate prin prisma unei informații strecurate în decizia CNSC: primăria a solicitat clarificări legate de prețul aparent neobișnuit de scăzut la nouă din cele zece firme sau asocieri de firme. Asta înseamnă că, în cazul celei de-a zecea firme, primăria nu a avut nici un fel de dubiu. Cine este firma? Bună întrebare.

 

Caietul de sarcini a ridicat semne de întrebare încă de la lansarea licitației în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) pe 11 iunie 2014. La acea vreme, AXE CONSTRUCT XXI SRL din București a contestat caietul de sarcini și a cerut, printre altele, suspendarea licitației, susținând că Primăria Craiova „nu numai că nu asigură informații suficiente, dar face și afirmații neadevărate în raport cu prevederile actelor normative specifice“. Concret, AXE CONSTRUCT XXI SRL a sesizat că primăria s-a referit la „reparații curente“, incluzând lucrări care nu se încadrează în această categorie, „cum ar fi: execuție de demolări sau desfaceri de diferite elemente de construcții, consolidări de fundații și pereți de cărămidă, înlocuiri, consolidări de șarpantă și elemente de șarpantă“ și multe altele. Totodată, societatea a considerat că primăria trebuia să facă precizări despre „conținutul contractelor subsecvente, în ceea ce privește proiectarea, publicarea unor caracteristici tehnice generale și particulare, teme de proiectare, modul de vizitare a amplasamentelor fără de care nu se pot elabora oferte financiare coerente și reale“. Societatea a mai considerat netemeinică și eronată neluarea în calcul a unui cuantum pentru procentul de diverse și neprevăzute, lucru pe care primăria nu l-a făcut considerând că reparațiile curente nu au nevoie de întocmirea unei documentații. Primăria a respins acuzațiile, dar CNSC a acceptat aproximativ toate solicitările societății, a obligat primăria să refacă caietul de sarcini și a dispus apoi continuarea procedurii cu stabilirea unei noi date pentru depunerea și deschiderea ofertelor și modificarea documentației de atribuire de către Primăria Craiova în termen de 15 zile. Rolul firmei AXE CONSTRUCT XXI SRL a fost unul efemer. După refacerea caietului de sarcini, ea nu s-a înscris la licitație.

Neglijență sau intenție?

Licitația a continuat, zece firme au depus oferte, dar primăria a întârziat să anunțe un câștigător. În schimb, în luna decembrie, municipalitatea a anunțat că anulează licitația. Scurt pe doi. De ce? Într-un răspuns la o solicitare a GdS, autoritatea spune că a acționat conform OUG nr. 34/2006, articolul 209, alin (1), litera c), care spune că autoritatea are obligația de a anula procedura de atribuire „dacă abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului“. Ce putea fi atât de grav încât să nu poată fi remediat din timp?

Primăria explică faptul că din documentația de atribuire realizată de municipalitate au fost omise anumite categorii de lucrări. „În cadrul caietului de sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire, s-au constatat unele omisiuni, în sensul că nu au fost incluse toate categoriile de lucrări necesare realizării reparațiilor curente la unitățile spitalicești“, se explică în răspunsul comunicat, fără ca primăria să precizeze în detaliu despre ce lucrări este vorba. Mai mult, în răspuns se arată: „precizăm că la data constatării acestor omisiuni, respectiv după data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă se afla în imposibilitatea de a adopta măsuri corective“ fără ca acestea să încalce nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa și proporţionalitatea în ceea ce privește ofertanții. Practic, primăria spune că ar fi vrut să modifice, dar n-a avut când, fiindcă s-a trezit prea târziu. Neglijență sau intenție?

Contestație la anulare, de data asta respinsă de CNSC

După anunțul privind anularea, una dintre firme, TEAM WORLD CONSTRUCT, s-a declarat nemulțumită și a contestat decizia Primăriei Craiova la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) pe motiv că exprimarea este „evazivă“, fără se detalieze „abaterile grave“ la care se face referire. Totodată, TEAM WORLD a considerat că lucrările omise din caietul de sarcini „nu constituie abateri grave de la prevederile legislative (…), ci constituie, în mod evident, circumstanțe artificiale de anulare a procedurii“. Abaterile grave sunt de fapt omisiuni legate de culoarea tâmplăriei, forma acesteia, dreptunghiulară, pătrată sau rotundă, și de materialul din care trebuia confecționate ușile și ferestrele vechi, adică PVC sau lemn stratificat.

Cine e inspectorul misterios?

Altă problemă semnalată de contestatar este legată de persoana care a întocmit caietul de sarcini. „Inspectorul care a analizat ofertele și care a propus anularea procedurii (…) nu avea această calitate, întrucât nu este nici membru în comisia de evaluare și nici nu are calitatea de expert tehnic cooptat“ și, mai mult decât atât, „inspectorul este chiar persoana care a întocmit caietul de sarcini și prin urmare nu-și poate invoca propria culpă“. TEAM WORLD a făcut referire și la decizia anterioară a CNSC de refacere a caietului de sarcini. „Întrucât prin decizia anterioară, Consiliul a obligat autoritatea contractantă să lămurească operatorii economici asupra categoriilor de lucrări pentru fiecare dintre unitățile spitalicești, în scopul înțelegerii documentației de atribuire, invocarea unor omisiuni în caietul de sarcini nu constituie în mod evident abateri grave de la prevederile legislative ce afectează procedura de atribuire, ci constituie circumstanțe artificiale de anulare a procedurii“, spune firma.

CNSC s-a aplecat îndeaproape asupra contestației în ianuarie 2015 și, parțial, a dat dreptate societății. Decizia a fost în favoarea primăriei, lucru care nu risipește însă marile semne de întrebare din jurul acestei licitații. Legat de inspectorul primăriei, CNSC a considerat că raportul întocmit de acesta a fost aprobat de primar, deci este valabil. Referitor la abaterile grave invocate de primărie, CNSC a spus că două dintre ele nu sunt justificate. Este vorba despre culoarea și forma tocăriei. CNSC a precizat în motivarea deciziei că primăria nu putea invoca aceste argumente ca motiv de anulare, deoarece precizase în caietul de sarcini că tocăria trebuie să fie albă, iar ferestrele vechi și deteriorate ar fi trebuit înlocuite, deci nu era nevoie de precizare legată de formă, deoarece ea rămânea aceeași. CNSC a considerat însă că primăria a omis detalii legate de înălțimea și suprafața ușilor și a materialului din care trebuie confecționate ferestrele și ușile: PVC sau lemn stratificat. Deci, a concluzionat Consiliul, licitația trebuie anulată, deoarece firmele apucaseră să depună oferte și fiecare putea să fi luat în calcul un material sau altul. Decizia CNSC poate fi contestată la Curtea de Apel Craiova.

Câștigător neoficial, dar timid?

În motivare, CNSC a „dezvăluit“ anumite detalii din procedura de licitație. De exemplu, CNSC vorbește despre explicațiile pe care primăria le-ar fi cerut la nouă din cele zece firme care au depus oferte pe motiv că prețul ar fi fost suspect de mic, ceea ce înseamnă că o singură firmă a avut o ofertă care nu a trezit bănuieli primăriei. Cine este această firmă? Nu se știe. Potrivit unor surse participante la licitație, cel mai mic preț l-ar fi avut SC REMEX SRL cu terț susținător SC Scadt SA Slatina. Reprezentanții acestei firme, cu sediul în comuna Ișalnița, nu au putut fi contactați nici pe telefonul fix aflat în datele oferite pentru SEAP, nici pe telefonul mobil de pe site-ul web al firmei. Totuși, merită menționat că REMEX a câștigat un acord-cadru al primăriei privind reparații la școli și imobile deținute și administrate de autoritatea locală, un contract care are o valoare de peste 20 de milioane de lei fără TVA. Logic, ea ar fi fost cea mai îndreptățită să depună contestație împotriva anulării. Și totuși, nu a făcut-o. GdS a încercat să ia legătura cu reprezentanți ai TEAM WORLD CONSTRUCT, atât prin telefon, cât și la sediul firmei, însă persoanele care puteau oferi informații despre contestația făcută nu au putut fi găsite.

Se așteaptă răspuns de la primărie

Pentru a afla cine este „inspectorul“ amintit mai sus, responsabil de omisiunile din caietul de sarcini, și cum va fi el sancționat pentru aceste erori, GdS a luat legătura și cu reprezentanții Primăriei Craiova. Primarul Lia Olguța Vasilescu este plecat din țară, astfel că nu a putut fi contactat, însă purtătorul de cuvânt al primăriei, Ionuț Pîrvulescu, a îndrumat GdS să facă o solicitare oficială, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, pentru a primi un răspuns cât mai clar. GdS a înaintat această solicitare, iar în această perioadă se așteaptă răspunsul.


LOV: Cât cer, atât le dăm

Fiindcă licitația a fost anulată, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat în urmă cu câteva săptămâni că banii destinați acestui contract, zece milioane de lei fără TVA, vor fi împărțiți pe principiul „care cum cere“: în funcție de cât vrea fiecare spital, fără o nouă licitație organizată de primărie. „O altă licitație ne scoate din termenul de 2015, cel asumat de mine pentru punerea la punct a tuturor spitalelor municipalității (…) Întreaga sumă va fi împărțită în funcție de cereri. Cât cer, atât le dăm, pentru că la spitale nu am tăiat niciodată din bani. Anul acesta va lua, însă, mai mult Spitalul nr. 3, pentru că mai are două etaje de pus la punct“, explica primarul în urmă cu câteva săptămâni. Practic, fiecare spital din subordinea municipalității își va face licitație separată pentru lucrările de care are nevoie, pe o sumă mai mică. Rămâne de văzut câți bani se vor împărți la spitale în cursul acestui an, prin hotărâri care trebuie trecute prin votul consilierilor locali.

Zece, Doamne, și toate zece!

Cei zece ofertanți pentru licitația de reparații și construcții la spitale au fost: SC EDICLAU IMPEX SRL, SC GENERAL SERVICE GROUP 98 SRL, MAG CONSTRUCT SRL, REMEX SRL, SC DSE CONSULTING SRL, SC ALEXCOR TRADING SRL, SC TEAM WORLD CONSTRUCT SRL, SC PROHAUS SRL, SC IRIGC IMPEX SRL și asocierea CSID CONSTRUCT SRL – VICEXPERT SRL

– EDICLAU IMPEX este o societate cu sediul în comuna Cârcea care a efectuat lucrări pentru Pirelli și pentru mai multe spitale din București.

– GENERAL SERVICE GROUP 98 este o societate din București care a modernizat mai multe gări, inclusiv Gara de Nord din Capitală.

– TEAM WORLD CONSTRUCT este firma care a construit adăpostul canin al Craiovei, situat la Breasta, o lucrare cu cântec la acea vreme. Firma a fost înființată cu cinci luni înainte de organizarea licitației pentru adăpostul canin și a câștigat contractul invocând lucrări de modernizare a Staţiei CFR Slatina, unde a făcut de fapt finisaje. Unul dintre terții săi susținători la această licitație a fost Duo Management SRL din Constanța, care a câștigat recent licitația pentru construirea Business Center Sud din Craiova.

– Despre DSE CONSULTING presa a scris acum trei ani că ar fi finanțat campania electorală a lui Mircea Geoană în 2009.

– Despre ALEXCOR TRADING, cu terț susținător SC SCADT, presa a scris că firma este deţinută de Cornel Ciocan, fratele consilierului judeţean PSD, Dan Ciocan, ultimul candidat la funcţia de deputat din partea acestui partid la Caracal.

– PROHAUS este societatea care a primit contracte de reabilitare a două dintre clădirile Direcției pentru Protecția Copilului Dolj.

– Societatea MAG CONSTRUCT mai are la activ o lucrare a primăriei. Aceasta se ocupă de reamenajarea grădinii zoologice din Parcul „Nicolae Romanescu“.

– Pe lângă contractul pe care l-a adjudecat pentru reparații la școli și imobile deținute și administrate de autoritatea locală, REMEX mai are la activ lucrările la Ambulatoriul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Craiova, nerecepționat încă, dar și lucrările la Căminul de Bătrâni din Craiova.

– IRIGC Impex este o societate de reparații și instalații gaze.

– CSID Construct este o societate care a contestat fără succes licitația pentru parcarea subterană din Craiova.Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de joi, 29 ianuarie 2015

Actualitate

» 7 morţi, inclusiv copii, în urma unei explozii la o maternitate din Ciudad de Mexico
» România recuperează de două ori și jumătate mai puțină energie din deșeuri incinerate decât media UE
» Persoanele cu handicap, scutite de la plata impozitului pe venit
» Adriean Videanu, reținut de DNA
» Ford Fiesta nr.1 în Europa pentru al treilea an consecutiv
» Prejudiciu de 14,3 milioane euro cauzat prin comercializarea de uleiuri minerale drept motorină
» Pensionarii vor beneficia de sejururi de tratament balnear, începând cu 16 februarie

Publireportaj

» Cursuri de calificare pentru vopsitorii din toată țara
» MRC ajută fermierii să obţină subvenţii de la APIA

Local

» Procurorii DNA au descins la APIA Mehedinţi
» Termo Craiova, sub anchetă
» Un elev vâlcean, premiat la un concurs european de desene despre sateliţi
» Vâlcea: Tâlhar prins cu ajutorul camerelor video ale Primăriei
» Vâlcea: Cercetaţi pentru furt de curent electric
» Vâlcea: Transportau marfă fără a avea documente de provenienţă
» Vâlcea: Începe licitaţia pentru spaţiile de vânzare a mărţişoarelor
» Vâlcea: Prinşi conducând fără permis
» Vâlcea: Circulaţie pe un singur sens pe DN67-B Măciuca

Dolj

» Scandal între șefii de la Buletine
» Jonglerii cu fondurile asociației de proprietari
» Jocurile de noroc, impozitate indiferent de câștig
» Trei ore de discuții și două proiecte picate la vot: Ședință istorică la Consiliul Local din Bănie
» Investește în oameni!
» Directorul SC Apavil SA Vâlcea, judecat pentru luare de mită
» Distribuitori de etnobotanice, condamnați definitiv
» Un vis frumos trăit pe acorduri de pian
» Vacanță petrecută în lumea poveștilor
» Mari actori pe scena Naționalului craiovean
» Craiova: Atelier de fotografie, la Centrul social pentru copii „Best Life”
» Dolj: Doi angajaţi ai primăriei Moţăţei, cercetaţi pentru delapidare
» Dolj: Alunecare de teren în comuna Bulzeşti
» Dolj: Ultimul termen de depunere a declaraţiilor fiscale este 2 februarie

Gorj

» Sarcină a ajuns la trei dosare de insolvenţă
» Copil de șase ani, ucis de microbuzul şcolar
» Gorj: Potârcă îşi aşteaptă sentinţa într-un alt dosar
» Gorj: Minerii au protestat pentru a doua zi în centrul municipiului Târgu Jiu
» Toni Greblă nu se dezice de Bârcină

Sport

» Trupa lui Nelu Petrişor, victorie clară cu „GP“ la juniori B
» Scor „alb” la Podari – ACSVM Craiova
» Povestea unui supertransfer pe care l-a ratat CS Universitatea
» SCM-U, cu un pas în semifinalele Cupei
» Scandal între consilieri pe finanţarea echipelor de handbal şi fotbal
» Fotbaliştii de la Tăcerea Craiova vor să câştige Liga Campionilor
» Fotbal – Pandurii Târgu Jiu a câştigat primul amical din Antalya
» Fotbal – Alb-albaștrii au efectuat primul antrenament de la revenirea în Antalya

Educatie

» Studenţi economişti, instruiţi despre nevoile pieţei muncii
» Elevii cu performanţe şcolare, aşteptaţi la Centrul de Excelenţă

Magazin

» Horoscop
» Oraşul îngheţat din Siberia
» Bancul zilei

Top